Santa Eugenia de Vila-Romà

Ara per ara, un dels esments més antics està contigut en una butlla del papa Alexandre III, de l'any 1163, en la qual se cita el "alodium de villa Romani"

La primitiva església era molt senzilla, contenia l'altar dedicat a Santa Eugènia i segurament els de Sant Joan Baptista (any 1376, primer esment) i Santa Maria (any 1376, primer esment)...

...a partir del s. XVII en què pausadament van cosntruir altres altars i es van fundar cofrarias, com les de Nostra Senyora del Roser, Sant Isidre, Nostra Senyora del jovent o "Antiga" i de la Purisima Sang.

 

L'edifici actual es comença cosntruit l'any 1765, les obres s'allargaren fins passat l'any 1810

 

Detall de la portalada, escut de Vila-romà

IMCEPTUM DIE XX APRILIS MDCCLXV

Primera pedra

ALS 15 JUNY 1628 EN LA PRESENT IGLESIA SE DONA SEPULTURA AL CABALLER PERE PAU DE RIBES I DE TERRADES EN LA TORRE DE RIBES ALESHORES HABITANT SOS ENEMICS LI TIRAREN AB PREDRINYAL AGELLOLLAT EST PUESTO DEVANT LA VERA CREU DE LA PROCESSO DE PALAMÓS VENINT DE N. S. DE LA PIETAT LA ULTIMA FESTA DE SINQUAGESIMA

Cal destacar que al peu de les escales d'accés a l'església es pot veure una làpida, recordant un fet de l'any 1628 molt sentit a la parròquia. Es tracta de l' assassinat del cavaller Pere Pau de ribes i de Terrades senyor de la torre Ribes de Vila-romà que rebé un tret "de sos enemichs" quan estava agenollat a les grades de l'escala del cementiri de l'església al pas de la "veracreu" de la processó que venia de la pietat

TORNA AL INDEX