ELS MASSOS DE VALL-LLOBREGA

Mas Valenti

El 8 de gener del 1377,a Palamós, davant el notari Bernat Ramon, Pere Solà, domer de la Bisbal, procurador del bisbe Bertran de Mont-rodon, redueix a Bernat Sardina el cens de 4 migeres d’ordi que paga el mas Ayalric de Vall-llobrega a 27 sous anyals. Carta partida.

(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 4, núm. 5.(Ref.1381)

Mas Sabat, Menció

 

Mas Can Germa

 

Mas Maruny

 

Mas Pelegri

 

Mas Can Matas

 

 

MAS GARCIA, MAS DEL MOLI, MAS RUBAU, MAS VIDAL, MAS PROVENCES, MAS THORN, MAS MARUNY, MAS GARBA, MAS CARRERES, MAS VALENTI, MAS FALQUET, MAS SURROCA, MAS CAUBET, MAS BAJADES, MAS LLETRA, MAS DE LA RIERA, MAS ALIU, MAS GENESTA, MAS DELS BRUCS, MAS GLO, MAS MUSSOL, MAS PETIT, MAS AVELLI, MAS MASSA, MAS SABAT, MAS CABRE

TORNA AL INDEX