ESGLESIA DE SANT MATEU DE VALL-LLOBREGA

Escut de Sant Mateu deVall-llobrega
 

L'esglesia nova de Sant Mateu
 

L'interior de l'esglesia
 

L'església de Sant Mateu de Vall-llobrega, l'actual parròquia al Raval de Baix, és d'una nau amb dues capelles laterals i capçalera poligonal. El frontis, on hi ha la porta arquitravada i un ull de bou, és coronat per una espadanya de dos arcs. Les voltes són de llunetes i el sòl és enllosat amb llicorella. A la inscripció (en llatí) de la llinda de la porta consta que del dia 30 del mes de gener del 1669 fou concedida al rector Salvador Bralla la llicència per a fer aquesta església segons consta a la notaria episcopal

Aquesta església romànica, segurament del segle XI, es degué abandonar quan es construí la parròquia nova al Raval de Baix. És d'una nau capçada per un absis semicircular. La coberta és esfondrada. A l'interior de la nau es distingeix l'arrencament de la volta. Al mur de tramuntana hi ha tres fornícules. L'aparell és de petits carreus de llicorella mal tallats i els murs sense ornamentació són lligats a les cantonades amb grans carreus ben escairats de pedra sorrenca. El temple és emplaçat en un indret poblat des d'antic

Història: Vall-llobrega, Sant Mateu, existent el 1273 (RC, f 58v-59v). El temple antic és abandonat (Catalunya Romànica, VIII, 342-343); l'actual es bastí entre 1669 i 1671.

L'esglesia romanica de Vall-llobrega
 
Porta de l'esglesia nova 

"El dia 30 del mes de gener del 1669 fou concedida al rector Salvador Bralla la llicència per a fer aquesta església segons consta a la notaria episcopal"

TORNA AL INDEX