pagina8.htm

HISTÒRIA

SEGLE V
El Sàhara Occidental estava poblat per tuaregs i tubus, que emigraven d'altres zones més àrides del continent.
SEGLE XI
El cisme a l'Estat Almoràvit (format per berber i que havia conquerit el Marroc), separa els pobladors i una part travessa el mediterrani establint-se a la Península Ibèrica, i al sud del desert de sàhara
SEGLE XV-XVIII
Establiment de població provenint del Iemen i d'altres zones possibilitant que es fundi un centre d'aprenentatge conegut com SAHIA EL HAMRA o TERRA DELS SANTS
SEGLE XVIII
S'estableix un primer contacte amb l'Estat Espanyol, en otorgar als pobladors de les Illes Canàries el previlegi de pescar davant de les costes sahrauís
SEGLE XIX
El 1884 el govern Espanyol proclama un protectorat a la zona que s'estén des de Cap Blanc a Cap Bojador. Durant la conferència de Berlin, un any més tard, es ratifica el protectorat per evitar la colonització de la zona per part d'altres po
A partir de la conferència de Berlin s'inicien converses entre l?estat Francès i l'Estat Espanyol, per delimitar les fornteres del Sàhara Occidental, negociacions que continuen fins al 1912

SEGLE XX
Fins al 1910 es produeix una resistència armada per part dels sahrauís contra les potències colonials espanyoles i franceses. Aquests enfrontaments acaben quan les forces sahrauís són derrotades el 1910 durant el seu intent de conquerir la ciutat marroquina de Fez
ANY 1913 Les forces franceses entren a la colònia espanyola i conquereixen la ciutat de Smara, recuperada pels espanyols 20 anys més tard. El Govern Francès continua amb la seva polìtica d'expansió a la zona conquerint durant els anys 30 diverses zones d'Algèria, Mauritania í el Marroc.
ANY 1913 Les forces franceses entren a la colònia espanyola i conquereixen la ciutat de Smara, recuperada pels espanyols 20 anys més tard. El Govern Francès continua amb la seva política d'expansió a la zona conquerint durant els anys 30 diverses zones d'Algèria, Mauritania i el Marroc.
ANY 1936 El Govern Espanyol notifica l'annexió del territori, ja conegut com a SAHARA ESPANYOL., en un íntent d'acabar amb els conflictes armats: Després de la II Guerra Mundial, i ja a la dels 50, s'inicien els processos de descolonització a tot el món, especialment a l'Africa, on tot el terrítori estava en mans d'antigues potències europees.La independència del Marroc el 1956, accelera els sentiments d'autodeterminació del Poble Sahrauí, que reclamaven la seva independèncía de l'Estat Espanyol. de l'Estat Espanyol.
ANY 1967 Fundació del moviment sahrauí AL MUSLIM que coordina la lluita per la independència. A principis dels 70, la situació de disputes per la possessió del territori continuen i els dirigents sahrauís decideixen passar a la acció armada. El 1973, El Uali Mustafà Saied, juntament amb altres dirigents nacionalistes, funda el braç armat del moviment sahrauí, el Front per l'Alliberament de Saguia EI-Hamra i Río de Oro, més conegut com a FRONT POLISARIO. Les contínues accions armades i la resolució de les NACIONS UNIDES a favor dels sahrauís, afavoreix que el règim franquista reconegui el dret d'autodeterminació del Poble Sahrauí, però funda el Partit de la Unió Nacional Sahrauí per no perdre el control del territori. Primeres exportacions de fosfats (150.000 tones). Acord secret entre el Marroc i Mauritània per repartir-se el Sàhara Occidental. Primeres exportacions de fosfats (150.000 tones).
ANY 1975 El Marroc reclama la sobirania de la zona, però des del Tribunal de la Haia es prescriu la descolonització del Sàhara Occidental. Aquest mateix any, i com a mesura de pressió per aconseguir el territori, el rei marroquí Hassan II organitza la Marxa Verda, un operatiu que mobilitza a més de 350.000 marroquins, acompanyats pel seu exercit, que creuen la frontera i s'instal'len a la zona i provoca l'èxode de més de 150.000 sahrauís, que fugen dels bombardeigs marroquins i es refugien en el desert argelí, a prop de Tindouf. L'acord tripartit que aquest mateix any s'estableix entre l'Estat Espanyol, Marroc i Mauritània reparteix el Sàhara Occidental entre els dos països del Magrib, ignorant les demandes del poble sahrauí.
ANY 1976 El 27 de febrer els sahrauís proclamen la REPÚBLICA ARAB SAHRAUÍ DEMOCRAT/CA -R.A.S.D., el mateix dia que els darrers soldats espanyol abandonen el territori. Aquesta nova nació és reconeguda per diversos països africans, però provoca una guerra contra Marroc i Mauritània. Comença LA GUERRA DEL SÀHARA
ANY 1979 Mauritània renuncia al sud del Sàhara Occidental i signa la pau amb el Front Polisario, però els atacs de les tropes marroquines continuen, ocupant ràpidament els enclavaments més importants i el Front Polisario passa a controlar la resta del territori.
ANY 1980 El poble sahrauí aconsegueix un primer reconeixement internacional, quan en el transcurs de la cimera de l'Organització per la Unitat Africana (OUA) es reconeix la RASD com el seu representant legítim. És també durant aquest any que l'ONU demana la retirada del Marroc del Sàhara. El Marroc inicia la construcció dels murs. La guerra entra en una nova fase "estàtica".
ANY 1984 La RASD és acceptada com a membre amb ple dret de l'OUA, el Marroc es retira de l'organisme africà. Un any més tard, el Comitè de Descolonització de les Nacions Unides reconeix els drets de descolonització del poble sahrauí. A partir d'aquest moment, l'ONU intenta mediar al conflicte per aconseguir una solució democràtica
ANY 1990 Representants del Front Polisario i del Govern Marroqui, estableixen un primer acord per a la celebració d'un referèndum que decidís la sobirania del Sàhara Occidental. L'ONU serà l'encarregada de controlar el cens, la votació i posterior escrutini.
ANY 1991 El 6 de setembre entra en vigor "l'alto el foc ". Les tropes marroquines comencen una retirada de la zona, igual com les del Front Polisario, que es traslladen a Algèria. Durant el mes de setembre s'aprova un alto el foc i la creació de la Missió per l'Organització d'un Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) per part de l'ONU. S'estableix una primera data pel referèndum: gener de 1992.
ANY 1992 Les dificultats d'acomplir el termini per a la identificació dels votants, no permeten la celebració de la votació, que s'ajorna sense acordar cap data. El Marroc no accepta que la base del mateix sigui el cens de la població realitzat per Espanya el 1974. El Front Polisario no acecpta les pretensions del Marroc de considerar com a sahrauis a desenes de milers de persones que no figuren inscrites en el cens de 1974 i que, segons les autoritats marroquines, es trobaven exiliades al Marroc durant l'ocupació colonial espanyola. La fi del mandat de Pérez de Cuéllar, com a Secretari General de les Nacions Unides, i la seva substitució per l'egipci Butros Gali, contribueix també a ajornar una decisió sobre la validesa del cens dcl 1974. .
ANY 1997 Les accions del recent nomenat representant especial del Secretari General de l'ONU en el conflicte, el Sr.James Baker, possibiliten un avenç en les negociacions que havien quedat aturades durant cinc anys. Aixi, el mes de setembre es firmen els Acords de Houston, on s'adopten acords referents a la identificació de votants, a la situació de persones i presos politics, i a la retirada de les tropes marroquines. Es torna a marcar una altra data pel referèndum: 8 de desembre de 1998.
ANY 1998 Les dificultats en la identificació dels votants i la finalització del mandat de la MINURSO el mes de setembre, tornen a fer inviable la realització del referèndum. Tot i això, la visita del Secretari General de les Nacions Unides, Kofi Annan, el novembre de 1998, dóna una mica d'esperança per a la realització del referèndum. La nova data que es fixa és: el 31 de juliol de l'any 2000.
ANY 1999 El procés d'identificació s'ha estat realitzant en la forma i els limits de temps establerts per l'ONU, que fitxa en unes 86.000 les persones amb dret a vot, i semblava possible el compliment de la data fixada per a la votació. La mort de Hassan II el 23 de juliol., va obrir seriosos interrogants sobre la sortida definitiva del conflicte. La data del referèndum es va mantenir fins l'última hora, però la nova política de Mohamed VI, insta a la presentació de més de 140.000 reclamacions d'inscrits no acceptats per les Nacions Unides. Al mateix temps es fixa la data del 31 de juliol del 2000 per a la celebració de la consulta.
ANY 2000 Davant de Ies maniobres marroquines per endarrerir de nou el referèndum, el Secretari General de les Nacions Unides, mostra la incapacitat d'aquest organisme per fer acomplir els Acords del Pla de Pau. Al mateix temps, decideix que el representant de l'ONU en el conflicte, el Sr. James Baker, torni a consultar amb les parts les possibles sortides a la situació. Els sahrauís cansats d'esperar, no accepten que el procés s'allargui més enllà del 2000. Les probabilitats que l'actitud obstruccionista i irresponsable del Govern del Marroc portin a una nova guerra estan obertes. El mes de novembre es reuneixen les parts implicades a Berlin, on queda manifesta la posició del Marroc i la seva intenció de defensar la tercera via, consistent en incorporar el Sàhara i dotar-lo d'una "autonomia".
ANY 2001 25è Aniversari de la RASD. Prolongació de l'estada i treballs de la MINURSO fins a 30 d'abril.

Link recomanat