"La societat es transforma, i a mesura que sorgeixen nous ideals de vida, l'escola ha de modificar les seves tendències per tal d'adaptar-se a les necesitats del present i a les que es dibuixen en els horitzons de l'esdevenidor"

Rosa Sensat