ðHwww.oocities.org/es/nando.escultura/pag7.htmlwww.oocities.org/es/nando.escultura/pag7.htmlelayedxüVÕJÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈ Ðo°‡OKtext/htmlpq¹y,°‡ÿÿÿÿb‰.HTue, 30 Jun 2009 12:41:55 GMT™Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *üVÕJ°‡ Nando Álvarez

 

  

      Traxectoria.                                                        

                     Nando Álvarez                                   

           Títulos e cursos realizados:                                                                                   

                  - Licenciatura en Hª da arte: Universidade de Santiago de Compostela.

                  -Ciclo superior de artes aplicadas da escultura realizado na Escola de Artes e Oficios Artísticos Mestre Mateo,

                   Santiago de Compostela.

  

 

Participación en Certames e Simposiums:  

 

-Rencontre Internationale de Sculpteurs, Xuño, 2009. Francia.

 

-Simposium Internacional de Escultura de Otongo, Maio, 2009. México.

 

-Simposium Internacional de Escultura en Hinojosa, Cordoba. Outubro, 2009.

 

            -Altindag International Sculpture Symposium, agosto, 2008. Ankara, Turkey.

 

            -I Damasco International Sculpture Symposium, Xullo, 2008.Siria.

 

            -X Rencontre Internationale de Sculpture, Cerisy La Foret, France. Xuño, 2008

                    -VI Mersin International Sculpture Symposium, Abril, 2008, Mersin, Turquía.   

                    -VI Istanbul International Sculpture Symposium. Turquia. Setembro-Outubro, 2007.

                    -V Bienale de la Pierre. Tulle, Agosto 2007. Francia.

                -Simposium Internacional de Escultura de Tainan “Beyond Dreams”. Xuño, 2007. Taiwán.

 

                -Concurso de Escultura Memorial Juan Jose Oliveira, Tui. Maio-Xuño 2007.

 

                -“Escultura e Habitat”, Simposium de escultura. As Eiras, Pontevedra. Maio, 2007.    

  

                -II Internationale Bildhauer Plenair. Abril, 2007. Berlín, Alemania.    

 

 -VI Simposium Internacional de Escultura do Brasil.  Brusque, SC.  Novembro 2006, Brasil.

 

 -II Simposium Internacional de Escultura de Nueva Carteya "Un mar de olivos". Setembro, 2006. Córdoba.

 

 -IV Simposio Internazionale di Scultura di Castelraimondo. Agosto 2006. Italia.

 

 -I Concurso de Escultura Urbán de Murchante. Agosto 2006. Navarra. 1º premio.

 

 -I Simposium Internacional de Escultura "Villa de Andosilla". Maio, 2006. Navarra.                          

 

 -I Simposium Internacional de Escultura de Nueva Carteya.  Setembro, 2005. Córdoba.

 

 -IV Symposium International de sculpture, Meymac. Agosto, 2005. Francia

 

 -I Simposium Internacional de Escultura "Villa de Uncastillo", Zaragoza. Xullo, 2005. 1º Accesit.

 

 -XIII Encuentro Internacional de Escultura, Rosario. Setembro, 2004. Arxentina. 2º Premio.

 

 -V Bienal de Escultura Mateo Hernandez, Bejar, Salamanca. Decembro 2003.

 

 -III Simposium Internacional de Escultura do Brasil.  Brusque, SC.  Novembro 2003, Brasil.

 

 -III Simposium Internacional de Escultura Carlos III, Córdoba. Abril, 2003.

 

 -IV Bienal de Escultura Mateo Hernandez, Bejar, Salamanca, Xaneiro 2002. Accesit do xurado.

 

 -IV Certame de Artes Plásticas Cidade de Lugo. Decembro, 1998. 2º Premio.

 

 -VIII Certame Galego Xuvenil de Artes Plásticas- A Coruña, Novembro 1994, 3º premio.   

 

 -VI Certame Galego Xuvenil de Artes Plásticas- A Coruña, Novembro 1992, 1º premio.  

 

 

 

  Exposicións :

 

                   -XIV Certame de Arte Galeria Burela. Lugo.  Abril, 2009.

                   -“7 Artistas galegos” Sala Área panorámica, Tui. Xuño 2008.

-"Arte solidario", Galeria Chroma, Vigo. Decembro, 2005.

 

 -"Nando Álvarez, esculturas", Asociación Cultural Eliseo Alonso. Goián, Pontevedra. Maio, xuño 2005.

 

 -"Quatro escultores galegos na Casa da Anta", setembro 2002, Caminha, Portugal.

          

 -“Talla directa”. Escultura ó aire libre. Paseo Román López. Caldas de Reis, Pontevedra. 2000.

 

 -"Escultura tallada" Claustro de San Francisco, Ourense, xuño de 2000.

        

 -Exposición colectiva "Catro", Sala de exposicións da Escola de Artes Maestro Mateo. Anos 1999, 2000 e 2001.

Santiago de Compostela.

          

 -Exposición colectiva "Pedra a pedra", Centro cultural de Porriño, 1999.

 

 -Exposición colectiva "FIASTA", 1998, 1999, 2001 e 2003. Goián, Pontevedra.

 

 -Primeiro Encontro na Escultura, Tomiño, 1996.