1-TESTICLE 2-EPIDÍDIM 3-CONDUCTE DEFERENT 4-ESCROT 5-PENIS 6-COSSOS CAVERNOSOS

7-URETRA 8-BUFETA DE L'ORINA 9-RECTE 10-VESÍCULES SEMINALS 11-PROSTATA

12-GLANDULES DE COWPER

VOLVER