COM EVITAR UN EMBARÀS

El que no funciona:

El que funciona:

 

 

 

ELS ANTICONCEPTIUS UN A UN

 

La marxa enrera

Consisteix en retirar el penis de la vagina abans d’ejacular

Avantatges

No necessita cap aparell

Inconvenients

Talla el plaer sexual

Té molts riscos d’embaràs (normalment ja surten espermatozous abans d’ejacular)

No protegeix de les malalties de transmissió sexual com la SIDA

Valoració

Millor no fer-lo servir, té massa riscos

Els mètodes dels dies fèrtils (Ogino i d’altres)

Consisteixen en detectar els dies no fèrtils controlant les regles

Avantatges

No necessita cap aparell

Inconvenients

Hi han pocs dies sense perill d’embaràs

Té molts riscos d’embaràs

No protegeix de les malalties de transmissió sexual com la SIDA

El diafragma

Consisteix en que la dona es col·loqui una mena de caputxó al coll del úter

Avantatges

Es pot fer servir solament per la relació sexual. Pot servir per més d’un coit

Inconvenients

Necessita pràctica per col·locar-lo

No protegeix de les malalties de transmissió sexual com la SIDA

El preservatiu masculí (condó)

Coberta de plàstic per al penis

Avantatges

Fàcil d’aconseguir i usar, econòmic, protegeix tant del embaràs com de les malalties de transmissió sexual (SIDA)

Inconvenients

Son tan pocs com per recomanar-lo com el mètode ideal per a les relacions sexuals ocasionals si s’utilitza correctament (veieu la informació més detallada en aquesta mateixa web: "els condons")

El preservatiu femení

Coberta de plàstic que es col·loca dins de la vagina i cobreix els genitals externs

Avantatges

Protegeix tant del embaràs com de les malalties de transmissió sexual com la SIDA

Inconvenients

Car

Dispositiu intrauterí

Element de plàstic que col·loca dins de úter un professional sanitari

Avantatges

Protegeix del embaràs durant molt de temps

Inconvenients

L’ha de col·locar un professional sanitari. No protegeix de les malalties de transmissió sexual com la SIDA

Píndoles anticonceptives

Comprimits que es prenen durant una sèrie de dies del cicle menstrual tots els cicles de la dona.

Avantatges

Protegeix de l’embaràs

Inconvenients

L’ha de receptar un metge. No es poden oblidar de prendre les píndoles cada dia. No protegeix de les malalties de transmissió sexual com la SIDA. Es un mètode molt recomanable per evitar l’embaràs si es té parella estable.

Mètodes que necessiten operacions

Aquí incloem la vasectomia (tallar els conductes deferents del home) i la lligadura de trompes (tallar les trompes de Fal.lopi de la dona). Tots dos necessiten operació. Eviten molt bé l’embaràs però no les malalties de transmissió sexual com la SIDA. No alteren la capacitat sexual ni del home ni de la dona. Son mètodes que normalment escolleisen les parelles que ja porten anys de relació i ja tenen fills.

 

*Si tens qualsevol dubte pots dirigir-te a la consulta jove del teu institut o de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell tel 973 350050, e-mail: joveseu@yahoo.com

 

TORNAR AL MENU PRINCIPAL