MITES AL VOLTANT DEL SEXE

A la nostra societat encara existeix molta ignorància sexual, per això encara circulen molts mites i errors al voltant de la sexualitat. Ara citarem alguns, encara que si busques segur que trobes molts altres que també són mentides i que són conseqüència d’una escassa educació sexual i d’una llarga herència d’obscurantisme.

Mites al voltant de la sexualitat de la dona:

Qualsevol dona que porti la iniciativa en les relacions sexuals és una immoral.

No es poden tenir relacions sexuals coitals si la dona té la menstruació, perquè pot haver perill d’infeccions.

No portar sostenidors és dolent.

L’absència d’himen prova que una dona ja no és verge.

Durant l’embaràs no es poden mantenir relacions sexuals.

Es sent més plaer quan el tamany del pit és més gran.

Una dona que té la menstruació no deu banyar-se, ni tocar les plantes, ni fer esport, ni fer maionesa…

La dona que porta preservatius en el bols és una buscona.

La dona deu esperar a que l’home li proporcioni l’orgasme.

Hi ha vagines massa amples per alguns penis.

La primera vegada que es realitza el coit es sent dolor i se sagna.

Darrera la menopausa la dona deixa d’ésser sexual.

Mites al voltant de la sexualitat de l’home:

L’home sempre està disposat i deu portar la iniciativa en les relacions sexuals.

Quan més gran sigui el tamany del penis, més plaer s’obté i més plaer es proporciona als demés.

Quan un home perd la seva erecció és que no troba a la seva parella sexualment atractiva.

L’home sempre sap sobre sexualitat i sobre com portar les relacions sexuals.

Un veritable home no plora ni expressa els seus sentiments.

Les begudes alcohòliques potencien l’erecció i el desig sexual.

Un home sempre s’excita quan es troba en una situació sexual.

 

Mites al voltant de la relació:

Sexualitat és igual a coit. Si no realitzes penetració no has mantingut una relació sexual completa.

Existeixen normes que diuen el que és normal i anormal en sexualitat.

La relació sexual és sempre natural i espontània. Planejar tenir relacions implica que no es gaudeix igual.

El coit deu evitar-se durant l’embaràs.

És una desviació tenir fantasies sexuals durant la relació sexual amb altra persona.

La sexualitat comença quan es tenen relacions amb penetració.

Tots els problemes de parella s’arreglen al llit. Si realment funciona el sexe, la parella funciona.

Mentre es té la relació sexual no es deuen plantejar a l’altre els propis desitjos.

L’educació sexual potencia que es tinguin relacions sexuals.

 

Mites al voltant de la resposta sexual humana

L’orgasme és més plaent si les dos persones arriben alhora.

L’home deu aguantar fins que la dona hagi tingut el seu orgasme.

Per natural els homes tenen molt més desig que les dones.

Hi ha dos tipus d’orgasme en la dona, vaginal i clitordià.

Quan l’home ejacula, finalitza la relació sexual.

L’orgasme és obligatori en la relació sexual. Sense orgasme no hi ha sexualitat.

Sóc frígida perquè no sento res.

Una dona adulta deu tenir l’orgasme durant la penetració.

La dona triga més en arribar a l’orgasme que l’home.

 

 

Mites sobre la masturbació

Les dones no es masturben.

Solament es masturben les persones immadures.

Si et masturbes pots agafar vici.

La masturbació produeix esterilitat, impotència i anorgasmia.

Quan una dons es masturba, sempre es fica el dit dintre de la vagina.

Si et masturbes et sorteixen grans i es debilita la medul·la espinal.

Les persones casades o amb parella estable no es masturben.

La masturbació és frustrant sexualment i menys satisfactòria que el coit.

 

Mites sobre els rols i l’orientació sexual

Un nen no pot jugar amb nines.

Les feines de la casa, així com l’educació dels fills, és una feina de la dona.

Un transvestit i un transexual és el mateix, i els dos són homosexuals.

Els homosexuals són més creatius que els heterosexuals.

Les lesbianes el que necessiten és un home com està manat.

L’homosexualitat és un vici.

Es nota que una dona és lesbiana perquè vesteix de forma masculina.

Els homosexuals el que tenen és un problema genètic.

Tenir fantasies homosexuals implica que un és homosexual.

 

Mites al voltant dels mètodes anticonceptius

La primera vegada que es realitza el coit no hi ha risc d’embaràs.

La píndola pot causar esterilitat, i a més fa engreixar.

Si fas el coit de peu, és impossible que es pugui produir l’embaràs.

Les dutxes vaginals són un mètode anticonceptiu.

La marxa endarrera és un bon mètode anticonceptiu.

El preservatiu causa insensibilitat i no permet gaudir de la relació.

Els mètodes naturals (calendari, temperatura bassal, moc cervical…) són molt eficaços.

Durant la menstruació no hi ha risc d’embaràs.

La píndola del dia després és un bon mètode anticonceptiu.

El DIU i el diafragma solament serveixen per dones casades o amb parella estable.

La píndola anticonceptiva disminueix la libido.

 

Mites al voltant de les malalties de transmissió sexual i el VIH/SIDA

El VIH/SIDA és solament una cuestió d’homosexuals, lesbianes, prostitutes i drogaaddictes.

Els tampons causen infeccions.

Es nota que una persona és seropositiva per el seu aspecte extern.

Les malalties de transmissió sexual són un càstig.

Els mosquits transmiteixen el VIH/SIDA.

Si es tenen malalties de transmissió sexual, és per falta d’higiene.

El VIH/SIDA és una malaltia hereditària.

 

Tots aquestos enunciats no són un llistat tancat, segur que si comences a observar al teu voltant, trobaràs molts altres mites, error i mentides sobre la sexualitat humana. Et convidem a que contactes amb la nostra adreça electrònica joveseu@yahoo.com si trobes més afirmacions d’aquest tipus… i en la propera actualització de les nostres pàgines podrem ampliar el llistat.

TORNAR AL MENU PRINCIPAL