Hwww.oocities.org/es/tonicasany/apuntscell.htmlwww.oocities.org/es/tonicasany/apuntscell.htmlelayedxJqOKtext/html`*1`b.HSun, 11 Feb 2007 16:47:33 GMTMozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *J Índex cèl·lula

Tema 8- Citologia i fisiologia cel·lular (I):
Sistemes de membranes

1. Introducció: de la cèl·lula procariota a la cèl·lula eucariota

1.1. Tipus de microscopis
1.2. Teoria cel·lular
1.3. L'origen de la vida
1.4. Nivells d'organització cel·lular

1.4.1. Característiques generals de les cèl·lules procariotes
1.4.2. Característiques generals de les cèl·lules eucariòtiques
1.4.3. Comparació entre les cèl·lules procariotes i eucariotes.
1.4.4. Aspectes evolutius de la cèl·lula.

2. Estructura de la cèl·lula eucariota : Sistemes de membranes

2.1. La membrana plasmàtica

2.1.1. Composició i estructura.

2.1.2. Funcions

2.1.2.1. Permeabilitat cel·lular

2.1.2.1.1. Transport de molècules petites

2.1.2.1.1.1 Transport passiu
2.1.2.1.1.2 Transport actiu

2.1.2.1.2. Transport de macromolècules

2.1.3. Diferenciacions cel·lulars

2.2. Cobertes i parets cel·lulars

2.2.1. Glucocalix
2.2.2. Paret cel·lular de les cèl·lules vegetals

2.3. Citoplasma cel·lular

2.4. Ribosomes
2.5. Reticle endoplasmàtic
2.6. L'aparell de Golgi
2.7. Lisosomes
2.8. Peroxosomes i gliosomes
2.9. Vàcuols

Exercicis


Tornar a la pàgina principal de Toni Cassany