Hwww.oocities.org/es/tonicasany/temari.htmlwww.oocities.org/es/tonicasany/temari.htmlelayedxJrOKtext/html0`b.HSun, 15 Oct 2006 10:38:22 GMTMozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *J Temari

TEMARI DE L'ASSIGNATURA DE BIOLOGIA PROPOSAT PER LES UNIVERSITATS VALENCIANES

 

Tot i que els continguts del programa oficial de l’assignatura de Biologia de segon de batxillerat es troben al reial decret 174/1994 publicat en el DOGV de 29/9/94 passem a transcriure el document publicat per les universitats valencianes a partir del treball  de la Comissió per Matèries de la universitat, amb l'ajuda de les Comissions de professors de Batxillerat. El treball realitzat fins a aquest moment no és definitiu encara que es considera que podria servir com orientació en la docència durant el present curs. En cap cas el contingut d'aquestes orientacions modifica el citat programa.

 

1. LA CEL·LULA: UNITAT D'ESTRUCTURA I DE FUNCIÓ

 

1 . Estructura de la cèl·lula eucariòtica animal i vegetal al microscopi òptic i electrònic

- La cèl·lula com unitat d'estructura i funció. La Teoria cel·lular

- Mètodes d'estudi de la cèl·lula

- Estructura i ultraestructura de la cèl·lula eucariòtica

- Comparança entre cèl·lula animal i vegetal

 

2 . Estructura de la cèl·lula procariòtica

- Característiques de la cèl·lula procariòtica (L'estructura de la cèl·lula bacteriana es contempla en el tema 7)

3 . Identificació dels distints orgànuls cel·lulars en un esquema. Representació gràfica dels mateixos.

 

4 . Funció que ocupen els orgànuls

 

2. ELS COMPONENTS QUÍMICS DE LA CÈL·LULA

 

1 . Unitats constituents de les macromolècules: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics.

 

2 . Funcions biològiques de les macromolècules

Lípids

Proteïnes

Àcids nucleics

3 . Importància de l'aigua i les sals minerals en els processos cel·lulars

 

3. LA MEMBRANA PLASMÀTICA, EL VACUOMA I LA DIGESTIÓ CEL·LULAR.

 

1 . Intercanvis cel·lulars: osmosis, difusió i transport actiu.

2 . Endocitosi i exocitosi

3 . Digestió cel·lular:

4 . Altres vesícules de membrana

- Glioxisomes i peroxisomes

- Vacuola. Importància en cèl·lules vegetals

 

4. EL CITOSOL I ELS ORGÀNULS CITOPLASMÀTICS: EL METABOLISME.

 

1 . El metabolisme. Catabolisme i anabolisme

2 . L’ATP com a intercanviador d'energia

3 . Els enzims com biocatalitzadors

4 . La respiració cel·lular. El seu significat biològic. Diferències entre les vies aerobias i anaeròbies. Orgànuls cel·lulars implicats

5 . La fotosíntesi. Fases lumínica i fosca. Importància en el manteniment de la vida. Estructures cel·lulars implicades

 

5. EL NUCLI: ESTRUCTURA D'INFORMACIÓ

 

1 . El cicle cel·lular. Representació esquemàtica

2 . Modalitats de divisió del nucli i el citoplasma. Mitosi

3 . Meiosis. Reducció del nombre cromosòmic i recombinació genètica. Variabilitat genètica, evolució i meiosi

 

6. GENÈTICA MOLECULAR

 

1 . L’ADN portador de la informació genètica. Concepte de gen

2 . Naturalesa del codi genètic:

3 . Transcripció i traducció del missatge genètic.

4 . Duplicació de l’ADN

5 . Alteracions en la informació genètica. Variabilitat genètica i la seua relació amb l'adaptació, l'evolució, la millora de les espècies i la salut humana

6 . Aplicacions i limitacions de la manipulació genètica. Implicacions ètiques

 

7. ELS MICROORGANISMES. LA INFECCIÓ I LA IMMUNITAT

 

1 . Els microorganismes, un grup taxonòmic heterogeni. Formes de vida.

2 . Intervenció dels microorganismes en els cicles biogeoquímics.

3 . La seua utilitat en la indústria i en la millora del medi ambient

4 . Poder patogen d'alguns microorganismes

5 . Mecanismes de defensa que desenvolupen els éssers vius. Immunitat.

6 . Sèrums i vacunes