Aquest treball tracta sobre la depuració ecològica d'aigües mitjançant plantes aquàtiques i consta de dues parts: la primera, aconseguir que tot el muntatge necessari per l'experiment funcioni correctament, i la segona, realitzar els anàlisis corresponents. El muntatge consta de tres recipients on hi ha plantes aquàtiques (emergents, submergides i flotants) i un altre recipient on hi ha l'aigua d'unes tortugues, creiem que segons l'ordre en que posem els recipients podem aconseguir una depuració més o menys efectiva. Hem fet diferents anàlisis per tal de demostrar les nostres hipòtesis, controlant les característiques físiques, químiques i biològiques de l'aigua.