Karjalane lehüt
Karjalane lehüt


1800-luvulla ja 1900-luvun alussa julkaistu karjalankielinen kirjallisuus

Vuosina 1931-1937 julkaistu tverinkarjalainen kirjallisuus

Karjalan tasavallassa vuosina 1934-35 latinalaisella kirjaimistolla julkaistu kirjallisuus

Vuosina 1937-1940 kyrillisellä kirjaimistolla julkaistu karjalankielinen kirjallisuus

Viime vuosikymmeninä julkaistu karjalankielinen kirjallisuus


Hosted by

GeoCities

GeoCities

Karjalankielisen kirjallisuuden bibliografia


Tämä toistaiseksi puutteellinen bibliografia sisältää eri lähteistä poimittuja tietoja karjalan kielellä julkaistuista kirjoista. Luetteloon ei sisälly kielitieteellisiä tutkimuksia tai tekstikokoelmia. Kansanperinnejulkaisuista on mukaan otettu vain muutamia laajalle yleisölle tarkoitettuja teoksia. Kyrillisellä sekä 1930-luvulla käytetyllä tverinkarjalaisella aakkostolla julkaistujen kirjojen nimet on esitetty latinalaisella kirjaimistolla nykyistä karjalan oikeinkirjoitusta mukaillen.

1800-luvulla ja 1900-luvun alussa julkaistu karjalankielinen kirjallisuus

Ensimmäiset karjalan kielellä painetut kirjat ilmestyivät 1800-luvun alussa. Vuonna 1804 julkaistiin Pietarissa eräiden rukouksien ja lyhennetyn katekismuksen käännökset varsinaiskarjalan ja livvin murteille ja vuonna 1820 ilmestyi tverinkarjalaksi käännetty Matteuksen evankeliumi. Laajemmin karjalankielistä kirjallisuutta ryhdyttiin painamaan vuosisadan lopussa, jolloin Ortodoksisen lähetysseuran Arkangelin osasto julkaisi mm. vienankarjalaiset evankeliumien käännökset. 1900-luvun alussa kirjallisuutta julkaisivat pappismunkki Kyprianoksen johtama Karjalainen veljeskunta sekä karjalaisuudesta kiinnostunut suomalainen kielimies E.V. Ahtia. Uskonnollisen käännöskirjallisuuden lisäksi vuosisadan vaihteen molemmin puolin ilmestyi joitakin oppi- ja sanakirjoja sekä maallisaiheisia kirjasia. Eräitä Ahtian ja Iivo Härkösen julkaisuja lukuunottamatta nämä varhaisimmat karjalankieliset teokset oli painettu kyrillisin kirjaimin ja usein rinnalla esitettiin myös kirkkoslaavin- tai venäjänkielinen alkuperäisteksti. Luettelo sisältää tiedot 65 karjalan kielellä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa ilmestyneestä julkaisusta (mukana on myös eräitä pienpainatteita).

TAULUKKO: 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa julkaistua karjalankielistä kirjallisuutta

Vuosikymmen

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

Oppikirjat ja sanastot

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

-

Kansanrunous ja kaunokirjallisuus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

Uskonnollinen kirjallisuus

2

1

-

-

-

-

1

1

4

22

10

3

Muu kirjallisuus

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

6

1

Julkaisuja yhteensä

2

1

-

-

-

-

2

3

5

26

19

8

Vuosina 1931-1937 julkaistu tverinkarjalainen kirjallisuus

Vuosina 1931-37 käytetyllä tverinkarjalaisella, latinalaiseen aakkostoon perustuneella kirjakielellä ilmestyi kaikkiaan yli sata nimekettä (luettelossa mainittu 102). Vuosina 1931-33 karjalankielistä kirjallisuutta julkaisivat moskovalainen Neuvostoliiton kansojen keskuskustantamo (Centrizdat) ja Lihoslavlissa toiminut Moskovan alueen kustannusliikkeen karjalainen osasto. Seuraavina vuosina julkaisutoimintaa harjoittivat lähinnä Moskovassa toimineet oppikirjakustantamon (Uèpedgiz) ja lastenkirjallisuuden kustantamon (Detgiz) karjalaiset osastot. Valtaosan tverinkarjalaisesta aineistosta muodostivat koulujen oppikirjat sekä käännetty lastenkirjallisuus. Vuosikymmenen alussa julkaistiin myös aikuisille tarkoitettua valistus- ja propagandakirjallisuutta. Alkuperäistä kaunokirjallisuutta luettelossa edustaa vain kaksi pientä kirjasta.

TAULUKKO: Vuosina 1931-1937 julkaistua tverinkarjalaista kirjallisuutta

Vuosi

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

Ei vuotta

Äidinkielen oppikirjat ja apuneuvot

2

3

4

6

5

11

4

2

Muut oppikirjat

-

11

2

-

1

-

4

1

Alkuperäinen kaunokirjallisuus

-

1

-

-

-

1

-

-

Käännetty lastenkirjallisuus

1

2

-

-

8

11

10

-

Yhteiskunnallinen ja valistuskirjallisuus

1

9

1

-

1

-

1

1

Julkaisuja yhteensä

4

26

7

6

15

23

19

4

Karjalan tasavallassa vuosina 1934-35 latinalaisella kirjaimistolla julkaistu kirjallisuus

Samaan aikaan painettiin myös Karjalan tasavallassa muutamia karjalankielisiä kaunokirjallisia julkaisuja, vaikka muutoin tasavallan karjalaisten kirjakielenä pyrittiin käyttämään suomea. Näitä eri murteisiin ja latinalaiseen kirjaimistoon perustuvia teoksia ilmestyi vuosina 1934-35 neljä eri nimekettä.

Vuosina 1937-1940 kyrillisellä kirjaimistolla julkaistu karjalankielinen kirjallisuus

Seuraavan vaiheen karjalankielisen kirjallisuuden historiassa muodostivat 1930-luvun lopun yhtenäinen, Karjalan ja Tverin alueen karjalaisten kirjakieli ja sitä seurannut yksinomaan Karjalan tasavaltaa varten luotu kielinormi. Luettelossa mainitaan 222 vuosien 1937-40 aikana kyrillisellä kirjaimistolla ilmestynyttä karjalankielistä nimekettä. Kaikkiaan tuona aikana julkaistujen teosten määrä noussee kahteen ja puoleen sataan. Petroskoissa julkaisutoimintaa harjoitti Karjalan ASNT:n ja sitä seuranneen Karjalais-Suomalaisen SNT:n kustannusliike. Vuoden 1938 aikana ilmestyi useita tverinkarjalaiseen murteeseen perustuneita käännöksiä myös moskovalaisessa lastenkirjallisuuden kustantamossa. Muutamia teoksia painettiin Lihoslavlissa, Kalininin alueen karjalaisen piirikunnan keskuksessa. Oppikirjojen ja lastenkirjallisuuden lisäksi 1930-luvun lopussa ilmestyi runsaasti käännettyä yhteiskuntapoliittista kirjallisuutta. Alkuperäistä kaunokirjallisuutta edusti yksi runokokoelma ja viisi kansanperinnejulkaisua.

TAULUKKO: Vuosina 1937-1940 kyrillisellä kirjaimistolla julkaistua karjalankielistä kirjallisuutta

Vuosi

1937

1938

1939

1940

Äidinkielen oppikirjat ja apuneuvot

3

14

19

-

Muiden aineiden oppikirjat

3

11

23

1

Alkuperäinen kaunokirjallisuus

-

-

6

-

Käännetty kaunokirjallisuus

4

29

31

14

Yhteiskunnallinen kirjallisuus

7

24

30

3

Julkaisuja yhteensä

17

78

109

18

Viime vuosikymmeninä julkaistu karjalankielinen kirjallisuus

Uusin karjalankielinen kirjallisuus sai alkunsa 1980-luvulla ilmestyneistä Vladimir Brendojevin runokokoelmista ja Paavo Lukinin lastenkirjoista. Tämän vuosikymmenen aikana on karjalaksi julkaistu äidinkielen oppikirjoja ja apuneuvoja sekä lasten- ja kaunokirjallisuutta. Petroskoin Karjala ja Periodika -kustantamojen lisäksi julkaisutoimintaa ovat harjoittaneet mm. Arhippa Perttusen säätiö, suomalaiset pitäjäseurat sekä Tverinkarjalaisten kulttuuriseura. Aiemmasta poiketen valtaosa aineistosta on alkuperäistä, karjalaksi kirjoitettua. Käännöskirjallisuutta edustavat Tukholmassa ja Helsingissä toimivan Raamatunkäännösinstituutin julkaisut. Uusimman karjalankielisen kirjallisuuden osin puutteellisessa luettelossa on mainittu 69 nimekettä.

Viime vuosikymmeninä julkaistua karjalankielistä kirjallisuutta

Vuosi

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

Äidinkielen oppikirjat ja apuneuvot

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

4

5

4

5

3

4

-

-

Kauno- ja lastenkirjallisuus

1

1

-

1

-

-

1

-

1

2

2

2

2

3

1

2

5

2

4

Uskonnollinen kirjallisuus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

-

1

1

2

-

Julkaisuja yhteensä

1

1

-

1

-

-

1

-

1

3

5

7

8

9

6

6

10

4

4

Vanhempaa karjalankielistä kirjallisuutta on Karjalan tasavallan ja Venäjän kansalliskirjaston lisäksi melko edustavasti myös Helsingin yliopiston kirjaston Neuvosto-Karjala -kokoelmassa. Uudempia julkaisuja voi Suomessa tilata Karjalan sivistysseurasta (Luotsikatu 9 D 10, 00160 Helsinki). Myytävänä olevien kirjojen luettelo löytyy seuran julkaisemasta lehdestä Karjalan heimo. Petroskoissa ja Uhtualla julkaistuja kirjoja välittää myös Kuhmon kulttuurikornitsa, jonka luetteloon voi tutustua Internetissä.

Lähteitä

  • Fennica = Suomen kansallisbibliografia
  • Karelica = Karjalan tasavallan kansalliskirjastossa laadittu karjalankielisten kirjojen luettelo
  • Katalog = Katalog knig izdanija Kargosizdata na karel'skom i russkom jazykah. Petrozavodsk: Karel'skoe gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1940.
  • * = Bibliografian tekijän tarkastama

© Esa Anttikoski 1998-99
Päivitetty 30.9.1999


< Karjalaiselle sivulle (suomeksi / po-russki / in English)