L'Anella Científica


Anella Científica (sensitiu)

Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes, S.A. és, des de l'1 de maig de 1998, el subministrador tecnològic de l'Anella Científica, que connecta les institucions ressenyades a dalt. Telefónica s'havia encarregat de la instal·lació i el manteniment de l'antiga Anella des del desembre de 1993 i fins a la data mencionada.

L'Anella es basa en la tecnologia ATM sobre una xarxa de transport SDH. La capacitat de commutació disponible és de 6,4 Gbps i els accessos són de 2, 34 o 155 Mbps. Els serveis que es proporcionen són: Frame Relay a 2 Mbps i ATM a 34 Mbps i 155 Mbps. A més a més, també s'ofereix Interworking ATM/Frame Relay. El tipus de connexió per cada institució és la següent:

Entitat Protocol Accés
FCR ATM 34 Mbps (fibra)
UB ATM 155 Mbps (fibra)
UAB ATM 34 Mbps (fibra)
ATM 34 Mbps (ràdio)
Frame Relay 2 Mbps (fibra)
Frame Relay 2 Mbps (fibra)
Frame Relay 2 Mbps (fibra)
UPC ATM 155 Mbps (fibra)
UPF ATM 34 Mbps (fibra)
UdG ATM 34 Mbps (fibra)
URV ATM 34 Mbps (fibra)
UdL ATM 34 Mbps (fibra)
UOC ATM 34 Mbps (fibra)
URL ATM 34 Mbps (fibra)
Frame Relay 2 Mbps (fibra)
Frame Relay 2 Mbps (fibra)
Punt a punt 2 Mbps (fibra)
UVic Frame Relay 34 Mbps (ràdio)
CSPT Frame Relay 2 Mbps (ràdio)
XTEC ATM 34 Mbps (fibra)
SCS Punt a punt 2 Mbps (fibra)
IRTA Punt a punt 2 Mbps (fibra)
HSP Punt a punt 2 Mbps (fibra)
FCDP Punt a punt 2 Mbps (fibra)
CDES Abat Oliba Frame Relay 2 Mbps (ràdio)
CESCA ATM 155 Mbps (fibra)

Es tracta d'una xarxa dissenyada amb un MTBF elevat, i que disposa de protecció elèctrica amb bateries i grups electrògens, protecció APS (1+1 amb camins físics diferents) i PPS.

La nova Anella està suportada per una xarxa de més de 90 km de fibra òptica estesa a la ciutat de Barcelona. Sobre aquesta infraestructura física s'ha implementat una xarxa de transport basada en tecnologia SDH, consistent en 2 anells a 2,5 Gbps (principal i secundari) que discorren per traçats diferents, i que permeten, en cas de tall de l'anell principal, disposar d'un camí alternatiu (vegeu TERAFLOP núm. 32). És precisament aquesta característica la que dota els accessos a l'Anella d'una alta disponibilitat.

El disseny de la xarxa s'ha fet intentant que l'estructura aprofités al màxim l'amplada de banda disponible, sense crear camins predeterminats que restringissin aquesta amplada de banda.

De cara a equipar l'Anella Científica i les institucions connectades, s'ha fet un gran esforç per integrar equips de diferents fabricants. Així, per exemple, s'utilitzen equips de: Fore, CISCO, Lucent Technologies... Això s'ha fet perquè algunes institucions que ja tenien els seus equips comprats els poguessin aprofitar.

L'evolució tecnològica

Característiques Anella DQDB Anella SDH
Velocitat dels accessos 10 Mbps 2, 34, 155 Mbps
Velocitat del troncal 34 Mbps 2,5 Gbps
Possibilitat de reservar amplada de banda No
Fiabilitat a nivell de transport Un sol anell Doble anell SDH
Admet diferents tipus de tràfic simultàniament No
Connexió peer to peer No
Institucions connectades al troncal 9 24


Les principals aplicacions de l'Anella estan relacionades amb la transmissió de tot tipus d'informació digital, incloent-hi les imatges ja siguin estàtiques o en moviment. Per exemple: videoconferència, visualitzacions generades per ordinador i la representació dels resultats experimentals. Tot això obra un ampli ventall de possibles utilitzacions que els mateixos usuaris van desenvolupant. En aquest sentit, l'Anella és una plataforma ideal per al desenvolupament de nous projectes i serveis, tots ells amb l'objectiu de procurar que a Catalunya es pugui desenvolupar una recerca en unes condicions òptimes de treball.

A l'Anella Científica, a més de les que hi són connectades directament, accedeixen altres institucions i centres de recerca de tot Catalunya. Actualment hi ha 40 institucions que s'hi connecten mitjançant algun dels 24 punts d'accés.

Institució Velocitat d'accés Punt d'accés Tipus de connexió
Abadia de Montserrat Biblioteca de l'Abadia de Montserrat 64 Kbps CESCA XDSI
CDES Abat Oliba Centre Docent d'Ensenyament Superior Abat Oliba 2 Mbps Abat Oliba Anella
CESCA Centre de Supercomputació de Catalunya 155 Mbps CESCA Anella
TERMCAT Centre de Terminologia TERMCAT 512 Kbps CESCA Punt a punt
UNESCO Centre UNESCO de Catalunya 384 Kbps CESCA Punt a punt
CCGC Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya 64 Kbps CESCA XDSI
CBUC Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 10 Mbps CESCA Ethernet
CSPT Corporació Sanitària Parc Taulí 2 Mbps CSPT Anella
CSIC
CEAB
CID
CMIMA
IMB-CNM
IMF
IBB
IAE
ICMAB
IJA
IIIA
IIBB
IRI
CSIC a Catalunya
 • Centre d'Estudis Avançats de Blanes
 • Centre d'Investigació i Desenvolupament
 • Centre Mediterrani d'Inv. Marines i Ambientals
 • Instituto de Microelectrónica de Barcelona
 • Institució Milà i Fontanals
 • Institut Botànic de Barcelona
 • Institut d'Anàlisi Econòmica
 • Institut de Ciència de Materials de Barcelona
 • Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera
 • Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial
 • Institut d'Inv. Biomèdiques de Barcelona
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
 • 64 Kbps
  64 Kbps
  10 Mbps
  34 Mbps
  10 Mbps
  64 Kbps
  10 Mbps
  10 Mbps
  10 Mbps
  10 Mbps
  10 Mbps
  10 Mbps
  10 Mbps
  UB
  UAB
  UB
  UPF
  UAB
  UB
  UB
  UAB
  UAB
  UB
  UAB
  UB
  UPC
  XDSI
  Punt a punt
  Ethernet
  Ethernet
  Ethernet
  XDSI
  Ethernet
  Ethernet
  Ethernet
  Ethernet
  Ethernet
  Ethernet
  Ethernet
  DIBA Diputació de Barcelona (Xarxa Biblioteques) 64 Kbps CESCA Punt a punt
  EUSS Escoles Universitàries Salesianes de Sarrià 128 Kbps CESCA Punt a punt
  FCR
  IEEC
  Fundació Catalana per a la Recerca
 • Institut d'Estudis Espacials de Catalunya
 • 34 Mbps
  10 Mbps
  FCR
  CESCA
  Anella
  Ethernet
  FCDP Fundació Centre de Documentació Política 2 Mbps CESCA Punt a punt
  HSP Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 2 Mbps CESCA Punt a punt
  HGV Hospital General de Vic 64 Kbps UVic Punt a punt
  ICC Institut Cartogràfic de Catalunya 512 Kbps CESCA Punt a punt
  IDESCAT Institut d'Estadística de Catalunya 512 Kbps CESCA Punt a punt
  IEC
  CRM
  Institut d'Estudis Catalans
 • Centre de Recerca Matemàtica
 • 64 Kbps
  10 Mbps
  CESCA
  UAB
  XDSI
  Punt a punt
  IFAE Institut de Física d'Altes Energies 10 Mbps UAB Ethernet
  IG Institut de Geomàtica 64 Kbps CESCA Punt a punt
  IRTA
  Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries
 • Barcelona
 • Girona
 • Lleida
 • Tarragona
 •  
  2 Mbps
  64 Kbps
  64 Kbps
  64 Kbps
   
  CESCA
  UdG
  UdL
  URV
   
  Punt a punt
  Punt a punt
  Punt a punt
  Punt a punt
  IRO Institut de Recerca Oncològica 128 Kbps CESCA Punt a punt
  DEXEUS Institut Dexeus 64 Kbps CESCA Punt a punt
  IMIM Institut Municipal d'Investigació Mèdica 34 Mbps UPF Punt a punt
  IMSP Institut Municipal de la Salut Pública 512 Kbps CESCA Punt a punt
  INEFC Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 2 Mbps UdL Punt a punt
  IESE Instituto de Estudios Superiores de Empresa 64 Kbps CESCA Punt a punt
  RACAB Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona 64 Kbps CESCA XDSI
  SCS Servei Català de la Salut 2 Mbps CESCA Punt a punt
  UAB
  UAB/CS
  CdC
  HUGTiP
  HGVH
  Universitat Autònoma de Barcelona
 • UAB-Campus de Sabadell
 • UAB-Casa de Convalescència
 • Hospital Unversitari Germans Trias i Pujol
 • Hospital General Vall d'Hebron
 • 34 Mbps
  34 Mbps
  2 Mbps
  2 Mbps
  2 Mbps
  UAB
  CS
  CdC
  HUGTiP
  HGVH
  Anella
  Anella
  Anella
  Anella
  Anella
  UB Universitat de Barcelona 155 Mbps CESCA Anella
  UdG Universitat de Girona 34 Mbps UdG Anella
  UdL Universitat de Lleida 34 Mbps UdL Anella
  UVic Universitat de Vic 34 Mbps UVic Anella
  UOC Universitat Oberta de Catalunya 34 Mbps UOC Anella
  UPC Universitat Politècnica de Catalunya 155 Mbps CESCA Anella
  UPF Universitat Pompeu Fabra 34 Mbps UPF Anella
  URL
  IQS
  Blanquerna
  La Salle
  ESADE
  Universitat Ramon Llull
 • Institut Químic de Sarrià
 • Fundació Blanquerna
 • Enginyeria i Arquitectura La Salle
 • Escola Superior d'Adm. i Direcció d'Empreses
 •  
  2 Mbps
  2 Mbps
  34 Mbps
  2 Mbps
   
  URL
  URL
  URL
  CESCA
   
  Anella
  Anella
  Anella
  Punt a punt
  URV Universitat Rovira i Virgili 34 Mbps URV Anella
  XTEC Xarxa Telemàtica d'Ensenyament de Catalunya
  34 Mbps XTEC Anella


  Anella DQDB  © CESCA, CP/080796/050202
  Universitat Politecnica de Catalunya Universitat de Barcelona Universitat Aut\362noma de Barcelona Universitat de Girona Universitat Pompeu Fabra Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Universitat de Vic Corporacio Sanitaria Parc Taul\355 Centre de Supercomputaci\363 de Catalunya Universitat Ramon Llull Universitat de Lleida Xarxa Telem\340tica d'Ensenyament de Catalunya Fundaci\363 Catalana per a la Recerca