.
            
.   เรื่องราวต่างๆ และแหล่งความรู้ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท มาพบกันที่   http://www.oocities.org/exmba7


  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สำหรับนักบริหารรุ่น 7 ปีการศึกษา 2543


    
หลักสูตรสำหรับนักบริหาร
Executive--MBA
Executive--MPA


ทำเนียบนักบริหารรุ่น 7
Executive--MBA
Executive--MPA


หลักสูตรสำหรับนักบริหารรุ่น7
ภาคศึกษาที่ 2/2543

สรุปบรรยาย
BA 517 การบัญชีบริหาร
BA 611 การจัดการการตลาด
BA 515 วิเคราะห์เชิงปริมาณ
BA 621 การจัดการการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่เวป EX-MBA 7

         สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆชาว เอ็กเซ็คคิวทีฟ เอ็มบีเอ รุ่น 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และท่าน ผู้สนใจทุกท่าน เวปไซด์นี้ จัดทำเพื่อเป็นแหล่ง ความรู้เพิ่มทักษะ และเสริมพื้นฐาน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าเพื่อน ๆ จะได้รับประโยชน์และ เข้าใจในเนื้อหา วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมากขึ้น หากเนื้อหา ข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วนประการใด ต้องขอ อภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
จาก สุดาผู้จัดทำ
Ex-MBA7


เพื่อน ๆ ช่วยแวะเซ็นต์ชื่อในสมุดเยี่ยมด้วยนะค่ะ
View Guestbook
Sign Guestbook


Web Link

http://www.welcome.to/honmagolf http://www.honmagolf.co.jp


These pages are best viewed using Microsoft's Internet Explorer.

สนใจหลักสูตร ติดต่อ
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
อาคารเอ็กซิม ชั้น12 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400
โทร. 271-3839-40, 271-3847-48 โทรสาร 271-3849


Contact : sudha@thaimail.com
Thank you come to visit My Personal Homepage EX-MBA7
Thailand Education Website

Web page design and construction by : sudha
September 14, 2000