Aantal naamdragers per Nederlandse provincie in 2003 volgens de adressenlijst van de Gerlich-stamboom:

Groningen 1

Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 9
Gelderland 6

Utrecht 4
Noord-Holland 1
Zuid-Holland 4 
Zeeland 0
Noord-Brabant 1
Limburg 2

totaal 28

Binnen deze stamboom is ook nog een familienaamdrager in Nieuw Zeeland .