Hoe de familie Gerlich aan zijn naam kwam en wat de naam Gerlich betekent.

De familienaam Gerlich schijnt een patroniem te zijn. Uit onderzoekingen is gebleken, dat het uit het Duits is afgeleid en van de persoonsnaam Gerlach afstamt, dat gevormd is uit het woord ‘laikan’ ( zich bekwamen in het omgaan met wapens).

De betekenis van de vroegere persoonsnaam kan het beste beschreven worden als: ‘de goede speervechter’.

De tegenwoordig bijna uitgestorven voornaam kwam in de 12e en 13e eeuw voornamelijk voor in Noord- en Zuid-Duitsland en relatief vaak in Hessen. De toenmalige voorliefde voor deze naam is zeker afkomstig van de heilige kluizenaar Gerlach von Houthem (omgeving Maastricht), die als patroonheilige tegen besmettelijke veeziekten vooral in de regio Limburg vereerd werd.

Bron: Siebmacher’s Wappenbuch

Vertaling van de naam Gerlich:

Gerlich = Geerlich.

Geer = speer

Lich = lein = klein

Gerlich = Speertje

Bron: Jörg Gerlich uit Dusseldorf.