Therapeutische Praktijk Zoetermeer
De meeste mensen hebben periodes in hun leven waarin ze verdrietige gebeurtenissen of gevoelens ervaren, die eindeloos of onoplosbaar lijken. Soms weten ze dat deze gevoelens het gevolg zijn van specifieke omstandigheden, zoals: ziekte, huwelijksproblemen, het verlies van een geliefde enz, maar soms weet niemand hoe het komt dat ze zich zo voelen. Het enige dat ze weten is dat hun leven onprettig of moeilijk is geworden of zelfs onverdraaglijk lijkt.
Als de onrust te groot wordt, worden mensen soms gedreven tot het nemen van overhaaste beslissingen, die ze later vaak betreuren, of handelen ze volgens adviezen waar ze het misschien niet 100% mee eens zijn, maar waarvan ze wel de gevolgen moeten dragen.
Gesprekstherapie kan mensen helpen helderheid te scheppen in hun gedachten en gevoelens, zodat ze tot hun eigen beslissingen kunnen komen of zelfs belangrijke veranderingen in het leven kunnen doorvoeren.
Het doel van gesprekstherapie is de client de gelegenheid te bieden een meer bevredigende manier van leven te vinden, waardoor een toegenomen gevoel van welzijn ontstaat. Doordat de therapeut de client helpt zijn eigen antwoorden te vinden krijgt de client meer greep op dingen, zodat hij voortaan een eigen leven kan leiden en niet langer geleefd wordt.
Gesprektherapie verschilt van andere soorten hulp, zoals bv: maatschappelijk werk en  Parnasia. Bij deze soorten hulp wordt de client gediagnostiseert en krijgt te horen wat hij of zij moet gaan doen. Hier worden de problemen tijdelijk opgelost, maar niet bij de wortel aangepakt waardoor de problemen zich zullen herhalen.

Door het goed luisteren en sturen van de therapeut, naar alle aspecten van iemands situatie, kan het de persoon in kwestie helpen meer over zichzelf te ontdekken, over zijn sterke en zwakke kanten, over zijn normen en prioriteiten, om zo zijn eigen oplossingen te vinden en uit te voeren, om kortom zelf actie te kunnen onderneme
n.
Voor inlichting en afspraken kunt u contact opnemen met

Angelique
Tel: 06-17167410
De therapie bestaat uit een aantal sessies al naar gelang deze nodig zijn, de sessies duren gemiddeld een uur.

Niet alleen volwassenen kunnen negatieve gevoelens ervaren, ook kinderen ervaren soms heftige gevoelens waar zij geen raad mee weten. Deze uiten zich meestal in gedragsproblemen en conflictsituaties.
In onze praktijk word hulp geboden aan ouders en kinderen vanaf 12 jaar.