Introducció

 Introducción a Internet
 Modos de acceso a internet
Componentes de internet
 Introducción al comercio electrónico
 Enlaces de comercio Electronico
Elaboració

Estructura del web

Llenguatjes

Diseño de la pagina

Aplicacions en l'esport
Ús e-mail
Forums

Altre documentació

Comerç electrònic
TOP TEN MARKETING TIPS
Recursos Gratuitos en Internet
webmarketing.pdf

Documentació esportiva

Associacions i institucions
Clubs i entitats esportives
Recursos Documentals
Empreses i Software
Llibreries i centres de documentació
Recursos

3er Curs d'Internet per a Gestors de l'Esport
Juny 2000

Continguts: 
- Sessió Dijous 8 de juny de 2000 - 
La informació sobre Gestió Esportiva: tipologia i localització.

 

Tipologia d'informació accessible a Internet sobre gestió esportiva.

En primer lloc, cal saber quin tipus de llocs web es troben a internet que ens puguin proporcionar la informació que busquem. Una possible classificació dels diferents tipus de webs pot ser la següent:

  • Escaparat: en aquest indret es poden realitzar compres directes. Un exemple pot ser la web de Human Kinetics.
  • Presència: s'utilitzen per donar a coneixer l'empresa i els seus productes. Un exemple pot ser el web de l'empresa Agenda.
  • Contingut: són webs en el que el visitant accedeix mitjançant el pagament d'una quota per poder gaudir de la informació (www.boenet.es). Un altre alternativa es quan el lloc es pot accedir lliurement gràcies a la presència de publicitat. Un exemple de lloc patrocinat pot ser Poolspa que ofereix informació del sector de les piscines públicament.
  • Centre comercial: Versió virtual d'un centre comercial on es poden comprar articles de diferentes categories.
  • Incentiu: es poden considerar com llocs amb un únic patrocinador. Ofereixen informació que atrau al públic cap a una plana comercial. En molts casos va lligat a un patrocini i l'empresa capitalitza el patrocini a internet. Un exemple clar d'un lloc d'aquestes caràcterístiques és el Web de Gatorade, patrocinador de l'NBA i altres esdeveniments esportius.
  • Buscador: aquests espais indexen altres webs en una base de dades. Existeixen una varietat de buscadors que faciliten la consulta d'aquestes bases de dades (Altavista), o que presenten l'informació de manera indexada (Yahoo)
  • Personal: tots els tipus anteriors són principalment de caràcter comercial. Tot a això, una part important de la informació disponible a internet prové de particulars que dediquen un espai a la seva afició. Així doncs, podem trobar pàgines que recopilen informació sobre diferents temes. 

Una reflexió final sobre els tipus de llocs que trobem a internet:

Cal tenir en compte la fiabilitat de la font d'informació (no creguis tot alló que llegeixes)


Localització de recursos sobre esport a internet: els motors de cerca

Un cop decidim utilitzar els buscadors per realitzar la cerca, cal triar un motor de cerca prou fiable. Hi ha uns punts a tenir en compte:

  • La qualitat del resultats. Actualment els gestors dels buscadors estan treballant per reduïr el que es coneix com SPAM que consisteix en omplir la plana d'una paraula clau per tal de sortir amb un index de fiabilitat força alt.
  • La varietat de referències. Hi ha buscadors que estan plagats de llocs comercials i fan poca referència a pàgines d'universitats, llocs personals, etc.
  • Facilitat d'utilització.

Referent al darrer punt cal tenir en compte les instruccions que molts buscadors ens aporten per realitzar cerques amb resultats més ajustats. Aquestes instruccions son extrapolables tot i que cada buscador té les seves peculiaritats, sobretot si utilitzem el modus de cerca avançada. Com exemples, tenim instruccions dels buscadors:

 


Altres possibilitats d'obtenció d'informació

Altres llocs on es pot obtenir informació esportiva son els grups de noticies i les llistes de correu electrònic.

Document sobre llistes de correu electrònic.


Pràctiques de navegació

Tot seguit, per tal de practicar les cerques i alhora poder començar a navegar amb un punt de partida, premeu en el menu de navegació lateral. 

Jordi Pinillos