REFLEX BIO GETINGE

HÄR PRESENTERAS NÅGRA AV FILMERNA I HÖST.
SÖN 3 SEP KL 1600 POKEMON BTL
SÖN 3 SEP KL 1900 GLADIATOR 15 ÅR
ONS 6 SEP KL 1900 GLADIATOR 15 ÅR
SÖN 17 SEP KL 1900 PATRIOTEN 15 ÅR
ONS 20 SEP KL 1900 PATRIOTEN 15 ÅR
SÖN 1 OKT KL 1900 GONE IN 60
SECONDS   11 ÅR
ONS 4 OKT KL 1099 GONE IN 60 SECONDS   11 ÅR
SÖN 15 OKT KL 1900 MISSION IMPOSSIBLE  15 ÅR
ONS 18 OKT KL 1900 MISSION IMPOSSIBLE  15 ÅR
SÖN 22 OKT TEATERPREMIÄR.
TEATER HALLAND KOMMER TILL GETINGE MED GAMLA TESTAMENTET.
MEDV: PETER HELDT,LASSE BEISCHEROCH JOSEFINE ANDERSSON
BILJETTER KAN BESTÄLLAS PÅ TEL
035-581 03 ELLER HOS HALMSTADS
TEATERFÖRENING TEL 035-107311.
PRIS 100 KR/PERS
MEDLEM 75 KR/PERS
DETTA ÄR VAD SOM HÄNDER I HÖST
         VÄLKOMNA!


RES FÖR PROG ÄNDwww.bioguiden.com

EDGAR Audio

KULTURFÖRENINGEN REFLEX

Name:

MATS STÅHL

Email:

STAHL1@TELIA.COM