Projektna naloga iz predmeta informatika

Gimnazija Ravne na Koroškem
Na gradu 4
2390 Ravne na Koroškem

2. D Razred
šolsko leto 2001/2002

Mentor: univ. dipl. ing. informatike Gorazd Geč