Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document         
    เราได้ทำการคัดสรรสายพันธุ์ ชั้นยอดจากประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นที่รู้จัก
         กันทั่วโลกว่าเป็นสุนัขพันธุ์ ที่มีทั้งความสวยงาม ความสง่าและความแข็งแรง   
         เป็นเลิศ โดย เฉพาะขนที่ยาวสลวย สวยงามและสรีระที่สมส่วน ดูแล้วโดด
         เด่นแก่ผู้พบเห็น จึงทำให้สุนัข Golden Retriver ของคอก Goldenstate
         เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมกับยังเป็นที่นิยมชื่นชอบ
  ในกลุ่มของ
         ผู้รักสุนัข