Tilbake til Norsk Antipsykiatri: Dokumentindex

Denne presentasjonen av Herøy- / Kåre Torvholm-saken, minus Åpent brev til kommunelege Bjørn Martin Aasen, vart trykt i Søkelyset nr. 17 mai 2000.

    Om psykiatrien brukt mot opposisjonelle i Norge i dag*
Shizofreniepidemi på Herøy?

For å gi leserne våre sjansen til å sette seg inn i et stort og for mange ukjent sakskompleks som vi for lettvinthets skyld her kaller ”Herøysaka” etter Herøy Kommune i Møre og Romsdal, har vi laga denne miniguiden. Alt som står her bygger på offentlig tilgjengelig informasjon. Etterpå følger to åpne brev fra Velaug og Thore Lie. Se avisa Samfunnsliv (c/o red. Anders Ryste, 6150 Ørsta) og Norsk Antipsykiatrihttp://www.oocities.org/greenliberal/indexantipsychiatry.html – for flere artikler av Velaug og Thore Lie. Ifølge Kåre Torvholm og co. er det milliardsvindel i fiskerinæringa, fiskeripolitisk Stortingsmelding nr. 58 (1991-92) var skreddersydd for å tekkes trålerrederne, bruker trålerrederne alle midler i kampen mot småfiskerne og bruker makteliten psykiatri til politisk undertrykking gjennom å gi flere av maktelitens og fiskeripolitikkens motstandere psykiatriske diagnoser (for eksempel Nærø, Remøy, Taftø og Torvholm). Kystfolket gjøres rettsløse mens trålerrederne får herje fritt, og fraglermedia henger ut kystfolket som ei byrde for storsamfunnet. Torvholm og co. trekker parallellen til landbruket. La oss erstatte ”kystfolket” med ”bygdefolket”: Bygdefolket gjøres rettsløse mens godseierne får herje fritt, og fraglermedia henger ut bygdefolket som ei byrde for storsamfunnet. Herøysaka dokumenter at Arnold Juklerød langt fra er den eneste dissidenten som har blitt stempla med psykiatriske diagnoser av staten.

* Denne setninga var ikkje mitt påfunn, men vart føydd til som ei forklarande setning under layoutarbeidet.

Persongalleri:

Torstein Leon Hansen – fisker som ble fiskerikandidatstudent på Fiskerihøgskolen i Tromsø – http://www.nfh.uit.no/. Skrev kritisk hovedoppgave om 1980-tallets fiskeripolitikk og ble uteksaminert 2. september 1997. Samme dagen skrev Erling Folkvord, dav. Stortingsrepresentant for RV, kronikken Politisk Miljøkriminalitet i Dagbladet: ”Fabrikktrålerflåten er en samfunnsmessig utgiftspost. Den ødelegger ressursgrunnlaget og er en vedvarende trussel mot arbeidsplasser, bosetting og kultur på kysten.” ”Toppolitikere har i en årrekke lukka øynene for miljøkriminalitet og avgiftsunndragelser. Rederne som eier fabrikktrålerne har hatt et slags amnesti fra regler som gjelder for alle andre fiskere.” Hansens foredrag ved Havforskningsinstituttet i Bergen 1. oktober 1997 Norske Fabrikkskip – en Økonomisk og Økologisk ”Skjult” Katastrofe – ? er lagt ut på nettet: http://www.hum.uit.no/a/trond/fabrikkskip.html

Dag Hiåsen – leder i Folkeaksjonen Mot Psykiaternes Overgrep (FAMPO), stifta i 1997. FAMPO har spesialisert seg på å arbeide med noe av den verste psykiatriske undertrykkinga, og hadde Nærø og Torvholm som innledere på et åpent møte i Trondheim lørdag 23. oktober. FAMPOs referat fra dette møtet er offentliggjort i avisa Vesterålen 5. november 1999 og i nyhetsgruppepostinga Schengenavtalen – en trussel mot rettsstaten samme dato. Det er i dette referatet Søkelyset fant overskrifta til denne artikkelen (jamfør diagnosestemplinga av dissidenter): ”Men et utbrudd av massegalskap eller schizofreniepidemi i Herøy Kommune er vel også litt vanskelig å forklare.” Ett av de lengste dokumenta FAMPO har offentliggjort er Hiåsens FAMPO-leder Dag Hiåsens åpne brev i forkant av fisk 2000 (nasjonal fiskerikonferanse i Tromsø 2.-3. desember 1999), posta på flere nyhetsgrupper 30. november 1999.

Gjert Abel Nærø – Herøy, ex-lensmannsførstebetjent i Herøy og Sande. Støtta Torvholm og mista jobben og ble uføretrygda.

Oddmar Remøy – Herøy, fisker og ex-fenrik i Hjemmevernet, har laga hjemmesida fragler/TNT-sakene – http://home.sol.no/~oremoy/fragler/ (defunct)– for å gjøre offentlig tilgjengelig informasjon om dette sakskomplekset. Se også hjemmesida til Fiskaren - kystens næringsavis, Bergen – http://www.fiskaren.no/. Kommunelege Bjørn Martin Aasen, Herøy, tvangsinnla Remøy fredag 11. februar, men han slapp ut att etter over ei uke. (I USA har for øvrig også redaktøren av ei antipsykiatrisk hjemmeside blitt tvangsinnlagt – M-Power: http://www.m-power.org/ (kilde:  The Antipsychiatry Coalition, USA: http://www.antipsychiatry.org/) Aasen var på 1980-tallet statssekretær i Sosialdepartementet i to Brundtlandregjeringer.
Lensmann Roar Skoglund, Herøy og Sande, er en annen som kommer dårlig ut i  saksframstillinga til Torvholm og co.
    Overskrifter i Klassekampen om Aasens diagnosestempling: Feilbehandla fiskarar brukte i eit politisk spel? (24.12.90) og Miste båten etter kritikk (05.01.91).
 
Synnøve Fjellbakk Taftø – jurist. Fikk sparken i Utenrikstjenesten i 1992 og har blitt tvangsinnlagt i psykiatrien 4 ganger, senest i februar 1999. Forfatter av Skjoldmøysagaen, Samfunnstrykk 1997 – PB 156, 2402 Elverum. Taftø arbeider for menneskerettighetene i Norge og mot tvangsbehandlig i psykiatrien, ødeleggelse av rettsstaten og den økende korrupsjonen.

Kåre Torvholm – Herøy, leder i Søre Sunnmøre Fritidsfiskarlag (SSFFL). Fisker som ble yrkesskada i 1969, og etter hvert ble en av de hardeste kritikerne av fiskeripolitikken.

Marie Lovise Widnes – ex-Stortingspolitiker for SV. Forfatter av Fragler – fins dei?, Pandora Media, PB 193, 6090 Fosnavåg. Det var boka hennes som fikk Torvholm og co. til å kalle makteliten/”mafiaen” (inkl. deler av Norges Fiskarlag) ”fraglerskapet” (også kalt ”broderskapet”). ”Fraglerskapet” er ifølge Torvholm og co. tverrpolitisk. Den amerikanske dokkemakeren Jim Henson, mannen bak Muppetshow og Sesam Stasjon, brukte ”fragler” i mye mer positiv forstand i dokkefilmserien sin av samme navn.

 Åpent brev
til kommunelege Bjørn Martin Aasen

Kåre Torvholm har i lengre tid og ved flere anledninger forsøkt å offentliggjøre straffbare forhold ved å legge fram dokumenter som avdekker stor svindelvirksomhet, – innenfor fiskeriomsetningen, bankvesen m.m.

Svindelen har pågått i lengre tid. Politikere, den samlede presse og andre maktpersoner kjemper hardt for å legge lokk på skandalen. Avslørerne har tatt mot mange trusler som uten tvil er en klar advarsel for å stoppe offentliggjøring av straffbare handlinger.

Sunnmørsposten hadde et oppslag den 17. januar om at også familien Torvholm på Moldtustranda er drapstruet og Bygdeposten på Vikersund skreiv den 18.januar at truslene stammer fra Justisdepartementet. Dette vitner om at vårt kjære fedreland er styrt av mafiaen. Du og lensmann Roar Skoglund i Herøy og Sande kommune har også gjort en iherdig jobb for å stoppe avsløringene. Og lensmannsbetjent Gjert Abel Nærø som er en ærlig mann, gav sin fulle støtte til Kåre Torvholm. Nærø forsøkte du og Skoglund å stenge inne på sinnssykehus,   – (politisk fange identisk lik Arnold Juklerød) – men klarte det ikke!

Men gjennom deres felles maktmisbruk klarte dere å skyve Nærø ut av hans jobb, – skam dere! Og etter at lensmann Roar Skoglund også har vært en trussel for sikkerheten mot andre personer i Herøy, tok HV-fenrik Oddmar Remøy sammen med noen andre sivile, oppdraget med å gi lensmannen beskjed om å forlate distriktet innen 48 timer. Justisdepartementet var på forhånd informert om oppdraget. Departementet hadde ingen invendinger, - bare at lensmannen ikke måtte skades.

Da Remøy oppsøkte lensmannen, protesterte lensmannen mot beskjeden, og tok kontakt med deg over telefonen. Og uten at du verken hadde snakket med eller sett Remøy, gikk du god for at fenriken skulle bringes til sinnssykehus. Altså, – atter en politisk fange på helsebudsjettet.

Den påfølgende dag, 12. februar, ringte jeg og spurte hva du mente med å stenge friske mennesker inne på et sinnssykehus? Jeg fikk ikke noe fornuftig svar, men kun ”røret i øret!” Dette gav meg samtidig et klart svar på dine grove ulovligheter, og jeg forstod samtidig at mitt spørsmål hadde truffet spikeren midt på hodet. Og søndag 13. februar fikk den politiske fangen Remøy ikke lov å snakke med sine venner på telefonen fra asylet. Jeg tok da atter kontakt for å spørre om det også var du som stod bak disse ulovlighetene?

Beskjeden jeg da fikk var at jeg ikke hadde lov å bry meg om hva en offentlig tjenestemann gjorde, - jeg burde heller oppsøke lege for mine sykelige plager. Den siste kommentaren likte jeg meget godt! Den avslørte klart dine diktatoriske virksomheter. Oppskriften er godt kjent som god gammel Russisk! Dette er en utspekulert måte som diktatorene knebler sine kritikere på. Jeg vil dog få minne deg om at jeg har både lov, rett og plikt til å bry meg om hva en offentlig tjenestemann bedriver, – innbefattet å protestere mot deres ulovligheter.

Etter at fenrik Remøy ble anholdt på sinnssykehuset i mer enn en uke, fikk han lov å forlate asylet faktisk like frisk som da han kom inn!, - og du og lensmann Skoglund er nå anmeldt for frihetsberøvelse.

I rapporten fra sinnssykehuset om fenrik Remøys sinnssykdom sto bl.a. følgende, sitat begynner: ”Det framkom altså ikke symptomer som skulle tilsi at pasienten har alvorlig sinnslidelse og som skulle kreve forsøk på psykiatrisk behandling. Pasienten ble ikke oppfattet til å være til fare for seg eller andre. Vedtaket om innleggelse etter § 3 i LPH ble derfor opphevet og pasienten valgte å skrive seg ut”, sitat slutt.

Dette er klar tale Aasen, både til deg og dine medhjelpere. Og enda verre er det at du har anvendt § 3 i LPH (1999) – Aasenparagrafen - som ennå ikke er vedtatt satt ut ii livet! Du har altså selv vært med på å forme denne frihetsberøvelses-paragrafen gjennom din periode som statssekretær i Arbeiderpartiet.

Nå har vi fått udiskutable bevis på hva paragrafen din skulle benyttes til. Dette er meget alvorlig Bjørn Martin Aasen.

Med hilsen
Velaug Lie

Åpent brev sendt Vestlandsnytt 18. februar 2000:

Et åpent brev til direktør Astrid Eidsvik, -
Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal!
(kopi  blir sendt statsminister Bondevik og statsrådene Dørum / Høybråten)

Kjære fru Astrid Eidsvik!
Fredags ettermiddag, 11. februar, ble Oddmar Remøy tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling, Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, – sjukehuset på Åse!

Hva feilte det Oddmar? Absolutt   i n t e t ! Og hvem la ham så inn? Jo, det var lensmann Roar Skoglund og kommunelege Bjørn Martin Åsen, begge fra Herøy kommune, (Åsen har tidligere vært statssekretær i Gro Harlem Brundtlands regjering).

Men hvorfor denne tvangsinnleggelsen? Var Oddmar til fare for noen (?), - eller seg selv? Ingen av delen!, - men OOddmar som kjemper på sannhetens alter, kunne nok bli farlig for d’herrene Skoglund / Åsen, og det vet de nevnte herrer!

Alt springer tilbake til Torvholm-saken som har pågått i 15 – 16 år! Kåre Torvholm som bl.a. har avslørt fiskerisvindel i milliardklassen. Vi som kjenner Torvholm-saken relativt godt, vet at Kåre Torvholm har gjort en kjempeinnsats gjennom mange år! Det vet også Oddmar Remøy. Det vet også førstelensmannsbetjent Gjert Abel Nærø på Herøy som for noen år siden fikk kjenne maktapparatets sanne ansikt da han offentlig gikk ut og støttet Kåre Torvholm.

Og hva har Torvholms motpart nå gjort? Jo, det har faktisk nå, tro meg eller ei, gått ut drapstrusler i Justisdepartementets regi på bl.a. Kåre Torvholm og hans tre barnebarn, det minste 3 – 4 mnd. gammelt! Og undertegnede er svært glad for alle tiltak og all støtte fra alle som vil støtte opp om Kåre Torvholm og hans sak! Det dreier seg faktisk om noe så banalt som hele Norges troverdighet!

Men sannheten Oddmar – den kan være kostbar! Det har du Oddmar særlig den siste uken fått prøvet! Apropos: Primo desember 1997 ble statsråd Høybråten intervjuet på TV i forbindelse med skandalen på SiA (Sentralsykehuset i Akershus). I en replikk til en av debattantene - jeg husker ikke hvem - kom Dagfinn Høybråten med ffølgende uttalelse! «Sannheten er aldri farlig!!!»

Denne uttalelsen slo nesten knock out på meg. For Høybråten som sitter så høyt på strå i systemet, han må nødvendigvis vite at ingen ting - absolutt ingen ting er så farlig som sannheten - for den som avslører den! (Det vet jeg også Kåre Torvholm kan underskrive på).

Slik kan disse statsautoriserte sannhets-monopolistene sitte og slynge ut sin løgnaktige svada til hele det norske folk i den såkalte beste sendetiden. Og blokkere enhver protest fra dem som vet bedre.

Det var nettopp slik doktor Goebbels gjorde det, han som var propagandaminister i Hitlers Tyskland. Det var han som skapte slagordet: «Når en løgn blir gjentatt lenge nok, ofte nok, og sterkt nok, da blir den sannhet!»

Og kraften i dette slagordet var så sterkt at med den klarte Hitler å legge hele Europa i ruiner, og husk Oddmar! – dette vet herrene Skoglund / Åsen som vil legge hele Torvholm-klanen i ruiner. De stoler blindt på makta (les: mafiaen)!

Og dette slagordet med denne sterke kraften, – det var den eneste arven Hitlers 1000-års rike etterlot seg. Alle politikere i alle systemer og alle partier benytter seg i dag av denne arven.
Hva vil Skoglund / Åsen etterlate seg med sin maktarroganse? Tiden vil vise! Men vi vet!

Alle sannheter Torvholm har fått frem i lyset siden midten på 80-tallet har vært underslått av alle norske myndigheter, av alle norske politikere, og av den samlede norske presse og andre massemedia. Bortsett fra noen få redelige og uredde representanter for lokalavisene!

Men hvis Åsen / Skoglund ikke vil fremføre sannheten om Torvholmsaken, ja, da er de nevnte herrer ikke et hår bedre enn Hitlers propagandaminster dr. Joseph Goebbels! - snarere tvert imot, for dr. Goebbels gjorde aldri noe krav på å være demokrat! Uten at jeg kjenner herrene Skoglund / Åsen, tror jeg nok   d e   vil hevde at de kjemper for de gode demokratiske krefter!

Og i dag vet vi at lensmann Odd Kulø, Ulstein og Hareid, har blitt settelensmann på Herøy for lensmann Skoglund. Skoglund, og det til tross for nektelse fra politimesteren i Ålesund, tok med seg våpen ut på ”tjeneste” da han skulle spane (?) på Kåre Torvholm og hans menn!

Psykiaterne sa om den landskjente anti-psykiatrikjempen Arnold Juklerød at han hadde "ukorrigerbare vrangforestillinger om myndighetene p.g.a. skolesaken”. 11. august 1995 i et brev fra KUD (departementet) fikk Arnold Juklerød rett i skolesaken. Sitat fra advokat Knut Rognliens pressemelding da Arnold Juklerød fikk rett (7. september 1995 – Ansv. red.),   – og fra pressemeldingen siterer jeg: «Departementets innrømmelse er viktig av flere grunner: - - - - - pkt. nr. 4: Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende», sitat slutt.

Oddmar Remøy har holdt seg til loven! – og tvangsinnlagt og fratatt sin stilling i Heimevernet! Områdesjef  Sveinung Erntzen i Sjøheimevernet som ekskluderte Oddmar, er nok altfor langt nede på beslutningshierarkiet til å vite hva som foregår. Erntzen har handlet i god tro!

Jeg er glad for, fru Eidsvik, at Åse sjukehus ikke har ”medisinert” Oddmar!

Selv om De fru Eidsvik antageligvis ikke er kliniker, – eller hva vet jeg om det (?) – håper jeg at De kan være behjelpelig med å få Deres kollega, kommunelege Bjørn Martin Åsen, og lensmann Roar Skoglund, under "kyndig psykiatrisk behandling".

For når kommunelege Bjørn Martin Åsen ikke skjønner alvoret i Torvholmsaken, må han ha pådratt seg en alvorlig sinnslidelse, - det samme med lensmann Roar Skoglund, det til tross for at Skoglund kjenner til Torvholmsaken meget godt, og det skulle ikke forundre meg om Åsen / Skoglund har pådratt seg den samme sinnssykdom som Arnold Juklerød ble tildelt av psykiatri-bødlene for å ha, "kverulant-paranoia 297,0", og i såfall må det ryddes plass for Åsen / Skoglund på psykiatrisk avdeling på Åse Sjukehus på Åsestranda. "Tertium non datur" som de gamle sa før i tiden. Noen annen mulighet finnes ikke! Fru Eidsvik, - håper De er klar over det, - det kan bli et langt opphold for herrene Åsen / Skoglund! På forhånd tusen takk, - fru Eidsvik! - at De vil ta imot herrene!

Iflg. den store Gaustad-kongen, professor dr. med.  Nils Adolf Retterstøl er «kverrulant-paranoia» en sykdom som kommer snikende på pasienten over lang tid og må oppserveres også over lang tid. Apropos: Sinnsykdommen til Åsen / Skoglund kan jo være symptomfri! Arnold Juklerøds sykdom var det!

At Åsen er rask til å diagnostisere, ja, det kjenner vi til. Ved et par anledninger på lørdag / søndag, 12. og 13. februar, snakket min kone med kommunelegen. Til slutt sa han, ”Vær snill og oppsøk lege for dine psykiske plager”. Åsen har aldri tidligere truffet min kone! Dette er helt utrolig. Og særlig etter hva Gaustadlegen, professor dr. med. Nils Adolf Retterstøl har uttalt om «kverulant-paranoia 297,0» (se ovenfor)! Enten må Åsen ha skjulte evner som kan være så skråsikker over telefonen i en slik sak, eller så må han være styrt av myndighetene. Svaret skulle være meget lett å gi.

Til slutt, – skulle ikke forundre meg om Åsen / Skoglund tenker følgende: ” Når et system baserer seg på å overordne noens privilegier på bekostning av andres, skjer det nødvendigvis ved at de privilegerte lukker øynene for de andres perspektiv.” Håper ikke for Åsen / Skoglund sin del at de har lukket øynene for godt for de andres perspektiv! Det vil de komme til å angre på!

Thore Lie