Info om Grøndalslund

Historie:

Institutionen blev grundlagt i 1955 som en børnehave hvor den nuværende 1. sal og stuen var en samlet institution.
I 1971 blev Grøndalslund splittet op i to institutioner, vuggestue på 1. sal og børnehave i stuen.
Vores institutionen blev i samme ombæring 1971 en kollektivt ledet institution.
Vuggestuegruppen blev oprettet i 1981.

Grøndalslund er en af Københavns kommunes integrerede institutioner.
Vores kollektive ledelse betyder at alle medarbejdere træffer beslutningerne i fællesskab og forståelse, fordeler og udfører det administrative arbejde og andre praktiske arbejdsopgaver indbyrdes.

Der er tre stuer her i Grøndalslund. Gul og blå som er børnehavegrupper med aldersgruppen 3-6, med hver 20 børn og grønærterne som er en vuggestuegruppe hvor der er 12 børn med en aldersfordeling på 0-3 år.
Ud over de tre stuer råder Grøndalslund også over en rytmiksal og et rum til barnevogne i kælderen.
Udenfor har vi to små legepladser - en til vuggestuebørn og en til børnehavebørn. Desuden har vi også en stor legeplads kaldet “GRUNDEN”.
Institutionen er åben fra kl. 6.30 - 17.15
.

Dagens gang

Børnehaven er åben fra 6.30-17.15.
Kl. 6.30 åbnes institutionen af to voksne. Der åbnes på en af de tre stuer på skift.
Kl. ca. 7.00 - 8.30 serverer vi morgenmad til dem der ønsker det.
Kl. ca. 8.30 går vi på egne stuer, dagens aktiviteter fortsætter.
Kl. ca. 9.30 dagen planlagte aktiviteter starter.
Kl. ca. 11.00 spiser vi frokost hvilket vi gør til kl. ca.11.45.
KL. 12.00-14.00 er de to børnehavegrupper på “GRUNDEN” ( en stor legeplads tilknyttet Grøndalslund ).
I middagsstunden ( fra ca.12.00-14.00 ) i vuggestuegruppen er der sovestund.
Kl 14.15 spiser vi frugt på stuerne og vuggestuebørnene spiser frugt efterhånden som de står op.
Kl. ca. 16.30 samles alle børnene på gul eller blå stue.
Kl.17.15 lukker institutionen.

Vi tilstræber at have en fast tur- og rytmikdag for de to børnehavegrupper:

Gul stue tager på tur Onsdag og har rytmikdag tirsdag

Blå stue tager på tur Torsdag og har rytmikdag onsdag
Grønærterne tager på tur når muligheden er tilstede og har rytmikdag torsdag.
Vi tager gerne hjem og holder fødselsdag i barnets eget hjem. men holder ligeså gerne fødselsdage i institutionen.

Tilbage til forsiden

Tilbage til forsiden