Målsætning

Grøndalslunds målsætning.

Målet er at give børnene de optimale livsvilkår, som husets rammer muliggør i et rart og varmt miljø, hvor der i hverdagen skal være plads til glæde, sjov og humor.
Børnene skal have de udfordringer, den motivation og omsorg, der sikrer, at de til stadighed udvikler sig. Vi tilstræber at gøre børnene selvhjulpne, selvstændige og sociale, hvor de voksne sætter rammer og grænser for et trygt hverdagsliv.

Vi vil styrke børnenes personlighed - “jeg” - opfattelsen, blandt andet ved at hjælpe dem til selv at løse deres indbyrdes konflikter. Fundamentet for børnenes udvikling af deres personlighed er, at vi lytter aktivt, tager stilling og hjælper børnene til at knytte gode venskaber.

Der skal være plads til spontant opståede ideer. I det hele taget arbejder vi med at lade børnenes udtryk præge dagligdagen i videst muligt omfang.
Børnenes sprog stimuleres ved at lytte aktivt, have en dialog, synge og læse højt. Ud over den
almindelige sprogstimulering, har vi for to sprogede børn en særlig sprogstimulering før skolestart, i hen holdt til skolelovens  § 4 a., dette finder sted i små grupper á ca. 4 børn næsten dagligt.

I dagligdagen tilstræber vi at give børnene fornuftige normer og livsværdier, som at respektere
mennesker og deres forskelligheder, være ansvarlig overfor sine omgivelser og tage hensyn til hinanden. Vi ønsker at gøre dagligdagen positiv og rar i et tæt samarbejde med forældrene.

Legen har en central betydning for de 1-6 åriges udvikling, idet de herigennem bearbejder deres verden. Det kan være oplevelser fra ture, fjernsynet der hjemme osv.
Der skal derfor være god plads og massere af muligheder for leg i hverdagen, hvor de mindste børn skal inspireres til leg, og de større børn selv leger eller støttes af de voksne.

Børnene skal have mulighed for fred til stille aktiviteter og fordybelse og for at skjule sig og føle sig fri for voksen overvågning.
Der ud over er der mulighed for en tæt voksenkontakt, når barnet har behov for det.

Vi prioriterer altid børnenes behov og derefter forældrenes.

Tilbage til forsiden

Tilbage til forsiden