วัน


กิจกรรมหน่วย

  กิจกรรม 5 ส
  เศรษฐกิจพอเพียง
  คุณภาพชีวิตทหารกองฯ
  การพัฒนาพื้นที่ริมสวนน้ำ ร.9
  โรงเรียนภายในหน่วย
  การฝึกทหารใหม่
  การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย
  การฝึกเป็นหน่วยกองพัน
   สาระน่ารู้
  กิจกรรมหน่วย

ติชมเยี่ยมเยือนบ้าง

กระดานข่าว
สมุดเยี่ยม
ส่งการ์ดอวยพร
ติดต่อ webmaster
ยี่ยม webmaster

 
   
ปรับปรุงเมื่อ Wed 26/1/05

 

เมนูเกี่ยวกับหน่วย

  ประวัติหน่วย
  
ภารกิจ - ขีคความสามารถ
  
การจัดหน่วย
  
รายชื่อผู้บังคับบัญชา
  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
  
การปจว/ช่วยเหลือประชาชน
 
พัฒนาสวัสดิการข้าราชการ
  
ปรับปรุงรถศูนย์อำนวยการยิง

หน่วยเหนือ-หน่วยข้างเคียง

   กองทัพบก
   กองทัพภาคที่ 2
   กองพลทหารราบที่ 3
   กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3
   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8
   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13
   ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2
   สวนน้ำฯ ร.9
   เที่ยวโคราช tourkorat.com     จำนวนผู้เข้าชม
     
คน

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา300000-4425-9064 0-4425-5530-8 ต่อ 22440
website www.rta.mi.th/22144u : arty103a@thai.com , arty22144@yahoo.com , 22144u@rta.mi.th , arty22144@hotmail.com
webmaster prasong & preecha   Email:pasong@thai.com , pasongj@yahoo.com