The Royal House of Mehmet Ali
La Maison Royale de Mehmet Ali
HRH The Princess Neslişah Osmanoğlu
Devletlû İsmetlû Neslişah Sultan Aliyyetuş'şán Hazretleri
Osmanlılar'ın son padişahı Sultan Vahideddin'in kızı Sabiha Sultan'la son Halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin kızı olan Neslişah Osmanoğlu, 1921'in 4 Şubat'ında Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya geldi. O sırada büyükbabalarından biri padişah, diğeri ise imparatorluğun veliahdıydı, bebeğin unvanı ‘‘Devletlû İsmetlû Neslişah Sultan Aliyyetuş'şán Hazretleri’’ idi ve adı devletin protokol kayıtlarına da bu şekilde geçti. Küçük sultan, 1924 Mart'ında Osmanlı hanedanının diğer mensuplarıyla beraber Türkiye sınırları dışına çıkartıldı. Gençlik yılları sürgünde geçti, 1940'da Mısır Hıdivi İkinci Abbas Hilmi'nin oğlu Prens Abdülmunim'le evlendi ve iki çocuğu oldu. Cemal Abdülnasır'ın 1952'de bir darbeyle Mısır'da iktidarı ele geçirmesinden ve Prens Abdülmunim'in ‘‘kral naibi’’ ilán edilmesinden sonra kısa bir süre için ‘‘first lady’’ oldu ama Mısır'da krallığın kaldırılıp cumhuriyet'in ilánından sonra oradan da sınırdışı edildi. Bir müddet Avrupa'da kalan kalan Neslişah Sultan daha sonra Türkiye'ye yerleşti ve halen İstanbul'da yaşıyor
HRH Princess Neslişah Osmanoğlu, born at the Dolmabahçe sarayı in Istanbul on 4 February 1921, is the daughter of both the last Ottoman sultan, Vahideddin's daughter Sabiha Sultan and the last caliph of the Muslim world, Halife Abdülmecid Efendi's son Şehzade Ömer Faruk Efendi.

On March 1924, the young Neslişah Sultan was forced to exile, and in 1940 married the Egyptian Heir Apparent HRH Prince Abdülmunim who later (in 1952) become the Regent of the Egyptian Kingdom and thus HRH Princess Neslişah Osmanoğlu was considered as Egypt's "First Lady".

Again forced into exile in 1953, HRH lived for a short period of time in Europe before finally returning to her ancestors land Turkey, where she is currently residing at Istanbul's Ortaköy district making her the eldest member of the Ottoman dynasty currently living in Turkey

HRH Princess Neslisah OsmanogluHis Glory Nabil Davut Abdülmunim Hilmi Bey
HIH Prince Sehzade Ömer Faruk Efendi, born at Ortaköy 27 February 1898HH Prince Abbas Hilmi

Kral naibi Prens Mehmet Abdülmunim
HRH Princess Neslisah Osmanoglu at her residence in Ortaköy