Beyond北京騷 X光機查歌迷防盜錄

Beyond北京騷 X光機查歌迷防盜錄圖:Beyond在北京舉行演唱會,以好歌會北京的歌迷。

《 BEYOND 超 越 BEYOND2003 北 京 演 唱 會 》 前 晚 在 北 京
工 人 體 育 場 舉 行 , 場 內 四 萬 歌 迷 表 現 瘋 狂 , 幸
大 會 早 有 準 備 , 派 出 大 批 公 安 現 場 高 度 戒 備 ,
不 過 完 騷 時 仍 發 生 小 騷 動 , 有 歌 迷 不 理 危 險 攀
爬 十 三 呎 高 的 人 像 台 , 亦 有 部 分 歌 迷 高 舉 黃 家
駒 的 海 報 起 哄 不 肯 離 場 , 場 面 一 度 混 亂 , 要 勞
動 過 百 公 安 上 前 驅 趕 聚 集 的 人 群 。

前 晚 演 唱 會 保 衛 森 嚴 , 每 個 入 場 觀 眾 都 要 接 受
X 光 機 檢 查 , 以 防 有 人 攜 帶 攝 錄 機 在 場 內 盜 錄 ,
歌 迷 亦 不 准 帶 任 何 水 樽 入 場 。 演 唱 會 甫 開 始 ,
歌 迷 的 情 緒 已 十 分 高 漲 興 奮 , 全 都 站 在 椅 上 睇
騷 , 有 些 歌 迷 更 激 動 得 哭 起 來 , 尤 其 黃 家 強 提
起 逝 世 的 家 駒 時 , 歌 迷 更 是 淚 流 披 面 , 家 強 說
: 「 我 們 永 遠 四 位 一 體 ! 」 不 知 台 下 小 騷 動

Beyond 三 子 對 完 騷 後 歌 迷 發 生 小 騷 動 一 事 不 知 情
, 但 他 們 明 白 歌 迷 興 奮 過 後 心 情 難 以 平 復 , 但
都 應 該 注 意 安 全 , 黃 貫 中 說 : 「 企 咁 高 好 危 險
, 咁 樣 梗 係 要 拉 落 ! 」 前 晚 保 安 相 當 嚴 謹 , 甚
至 連 黃 貫 中 都 幾 乎 被 公 安 驅 趕 , 他 說 : 「 喺 後
台 有 個 公 安 問 我 喺 度 做 乜 ? 我 咪 話 彈 結 他 唱 吓
歌 , 佢 問 我 有 冇 證 , 我 話 冇 , 佢 話 我 冇 證 要 出
去 , 好 彩 有 工 作 人 員 即 刻 畀 個 證 我 咋 , 喺 我 地
間 房 都 有 成 二 十 個 公 安 呀 。 」

Beyond 一 向 敢 言 , 在 香 港 演 唱 會 上 批 評 過 政 府 同
社 會 , 但 在 北 京 演 唱 會 上 三 子 甚 少 發 言 , 黃 貫
中 否 認 因 北 京 地 點 敏 感 才 不 敢 發 言 , 只 是 他 的
國 語 不 靈 光 而 已 。