hihi 我叫金比丫, 我住在一個好平凡既地方, 過著一段好正常既生活, 但係我有一班好特別既朋友, 而E個網站既出現就係為左記著我地美好既過去

 

請進

 

 

 

 

 

歡                歡          歡                歡          歡                歡

迎                迎          迎                迎          迎                迎

光                光          光                光          光                光

臨                臨          臨                臨          臨                臨  

 

比比o既郵筒

 

 

1