Mentors的聯絡方法

(click一click天使個logo,會見到我地的相ga la)

組別

Mentors

Moblie

E-mail

ICQ

T01

Tsang Ming Wai, Ming

曾明蕙

96359824

50249182@student.cityu.edu.hk

 

93454702

T01

Yung Ka Shuen, 阿翁

翁嘉旋

95606058

26474204

50276018@student.cityu.edu.hk

 

82130841

T02

Au Yeung Miu Man,

 歐陽妙雯, Man

94937202

50246456@student.cityu.edu.hk

 

 

9798887

T02

Lau Siu Man, Mandy

劉少雯

91987584

50229158@student.cityu.edu.hk

83737925

T03

Wong Yun Tat, Ivan

黃潤達

97110906

ivan_wong19@hotmail.com  

本為塵世中的一隻迷途小馬騮,現入城大ASW,法號達達。性格古怪,成熟中帶點幼稚;沉實中帶點不羈;好動之餘帶點文靜;聰明中帶點傻;唯盼本座能為各施主指點迷津。

 

26682042

T03

Ho Yee Yan, Rufi

何怡昕

96515257

rujo1996@hotmail.com  

 

31315224

T04

Chan Suk Wan, Zoe

陳淑韻

60909749

czoe@hongkong.com

 

34844614

T04

Wong Tsz Kin, Wilson

黃子健

60888570

tszkin12@yahoo.com.hk

 

64968223

T05

Wong Mei Yin,Man

王美賢

97009931

mandywong001@hotmail.com  

王美賢,洋名大文迪(大Man),灣仔哨牙坊人士,出身寒微,身有一番大志卻懷才不遇,閒日以弄人為樂。今得高人指教落入城市中,未己,得悉:大學之道,在明明德,在親民,在止至於善...
頒與君城中相會,不見不散...

105469789

T05

Ng Siu Wai, Fiona

伍兆慧

93560172

ringfi@hotmail.com

31329421

T06

Law Lai Ling, Ling

羅麗玲

91642815

ruth_law@yahoo.com.hk

 

84601204

T06

Chow Tsz Ki, 亞子

周子琪

96580666

katykatychow@hotmail.com

61989147