2C-CS-專區

~大家好AR~

~2C玩CS~都有好多個~

男有 : 我(豐),風,忠,聲,基,民仔,羅西,龍,輝等~

女有 :蒙,盈~仲有~(但個d都唔入場玩ga)

大家都係CS的忠實FD

所以~有時間就入忠場~同異形個場LA!!!!

~大家如果暑假玩ga話~

~係個名前加~

[2C_X](你個名)

~因為容易識別你身份~

記主la~^^~

恐怖分子1 恐怖分子2 恐怖分子3 恐怖分子4

警察1 警察2 警察3 警察4

槍42 槍42 槍43 槍44 槍45 槍46 槍46

 

 豐之網

1