F R I E N D

點解我會開呢個ITEM?因為有部份朋友對我好好,我地大家會亙相照顧大家,例如:大家有困難的時候會幫助對方,開心的時候就會大家一齊分享~所以想藉住這個ITEM寫下我對以下的朋友的感受~

Suie 順儀

講真一句,我同SUIE(順儀)相識了超過10年,SUIE係我的小學同學~我們由四年級已經識架啦~記得小學個陣我們己經係一對好好既同學~諗返係個陣真係好開心,好想時間倒流就好啦! 雖然,大家升上中學就少了聯絡,但在中五會考完就約左出黎聚一聚~這樣就保持聯絡~會成日一齊行街,傾電話等等

Suie是我的知己,因為大家有事都會互相幫助,特別係在我們唔開心的時候~大家會安慰對方~仲有~係我沒有工作的時候,她會精神上支持我~當她沒有工作的時候,我都會精神上支持她~當然~我緊係唔想大家都冇工作做。

近排,我好想多謝Suie因為她在我有煩惱的時候,都同我傾左點樣處理,令我好快將事情解決。另外,我有一樣野好想做,就係可以同她一齊去旅行,一定有機會。近日,知道她在工作上遇到好多人事上的問題,令到自己好大壓力及精神上有少少緊張,我聽到她這樣講都令我替好她不開心。因為從來都沒有見她會有這樣粗開心 的事情,希望她可以放鬆度自己,我會支持你的。

2005年復活節,我跟suie參加教會的聚會。參加完聚會覺得好舒服。參加完Easter的聚會之後,由4月份開始逢星期日都去聚會,當每次聚會完之後,Suie都同我研讀聖經,令我明白了好多聖經的道理。我去聚會都有一段日子,成個人都開心及開朗左冇以前這樣成日唔開心。在我今年5月尾有一段少少的挫折,我都好多謝她對我的支持。

我們一齊相處的時候,真係好開心的,永遠都是最好朋友

 

Ka Shun 嘉洵
嘉洵是我商科的同學,記得以前我們每日都一齊返學放學, 在不需要返學的日子,我們會一齊去街及傾下電話;及一齊留左學校溫習。當我們在畢業典禮,當日我們都有依依不捨的感覺,最後大家都忌不到喊了上來。

畢業之後,我們成班同學都努力地尋找工作,但她就要去美國讀書。現在,她離開了香港都有 幾年時間,這樣我們就沒有再見過面。只有用書信、E-MAIL聯絡,她去了美國頭兩年時間,我們間中都有傾下電話,但在這兩年,我們就好少用電話聯絡,因為我都比較忙。 現在只有用E-mail聯絡。

不過,在不同節日我們都有寄賀卡亙祝福對方,香港有什麼特別的事情,我都會說給她;而美國有 什麼特別的事情她都都會說給我。

我真是好掛住她。不知道她何時回香港呢?我何時有時間可以去美國探她呢?

希望大家可以好快見到面。 

 

Carry
Carry是我3年前認識的。

雖然認識時,她是一個學生而我就出左社會工作幾年時間。但我們橇處得好好呀!大家有咩唔開心或煩惱,都有大家亙相安慰大家,大家有開心事都會一齊分享。雖然我們不是成日見面,因為她要讀書準備明年A-LEVEL;而我就要返工。不過個呢月都會出來見面。有時都會用電話聯絡下。

希望這份友誼會廷續落去。

 

艷秋
我同艷秋相識都有成10年時間,因為我們是小學同學,我們在小學四年級已經相識了,記得在小學是一對好好的同學。雖然我們不可以 升讀同一間中學,但我們畢業涕後都有書信來往談談大家的的近況。在中學期間,星期六大家有時間的話,都會一齊回小學探下老師。現在,大家在社會工作都有幾年時間, 我們間中都會用電話聯絡及出來聚聚。

在我商科的畢業典禮上,都有邀請她去我的畢業禮和我一齊分享我的喜悅,這樣令我知道真正的友情不會因時間而沖淡的。