Suid-Afrikaanse
Familiewapens

Coats-of-Arms
of South African families

LYS VAN FAMILIEWAPENS
LIST OF COATS-OF-ARMS
OUTEURSREGTE © bestaan op alle familiewapen-ontwerpe wat hieronder gelys is. Ontwerpe mag afgelaai word vir private gebruik, maar mag nie verkoop of andersinds kommersieël aangewend word nie.
COPYRIGHT © exits on all coats-of-arms designs listed below. Designs may be downloaded for private use, but may not be sold or otherwise commercially exploited.
Vanne: / Surnames:
[ A - C ]  [ D - G ]  [ H - L ]  [ M - R ]  [ S - U ]  [V - Z ]
V
Van Barneveld
Van Blommenstein (1)
Van Blommenstein (2)
Van Damme
Van den Berg
Van den Dale
Van der Horst
Van der Kooij
Van der Linde
Van der Loo
Van der Merwede (1)
Van der Merwede (2)
Van der Merwede (3) (modern)
Van der Merwede (4) (antiek)
Van der Poel
Van der Poel (1)
Van der Poel (2)
Van der Schyff
Van der Schyff (1)
Van der Schyff (2)
Van der Walt (1)
Van der Walt (2)
Van der Walt (3)
Van de Sandt
Van Diggelen
Van Dijk
Van Dyk
Van Dyk(e)
Van Eck
Van Eyssen
Van Gend
Van Gent
Van Heerden
Van Jaarsveld
Van Niekerk
Van Reenen
Van Renen (1)
Van Renen (2)
Van Rensburg
Van Rhijn
Van Rooyen
 
V (vervolg / continued)
Van Rooyen (1)
Van Rooyen (2)
Van Rooyen (3)
Van Schalkwyk
Van Schoor
Van Tonder
Van Tonder (RSA)
Vaughan
Van Veen
Van Wyk
Van Zoelen
Van Zyl
Verhoef
Vermaak (1)
Vermaak (2)
Vermaak (3)
Vermeulen (1)
Vermeulen (2)
Victor
Viljoen (1)
Viljoen (2)
Viljoen (3)
Viljoen (4)
Viljoen (5)
Visagie
Vischer
Visser (1)
Visser (2)
Visser (3)
Visser (4)
Visser (5)
Visser (6)
Vogel
Vögler
Volmer
Von Moltke
Von Staden
Vorster (1)
Vorster (2)
Vos (1)
Vos (2)
Vos (3)
Voss
 
W
Waite
Walker (1)
Walker (2)
Wallace
Walters 
Walther
Ward
Waterhouse
Watkins (1)
Watkins (2)
Watkins (3)
Watson (1)
Watson (2)
Watson (3)
Watt
Wassenaar
Way
Webb (1)
Webb (2)
Webb (3)
Webb (4)
Webb (5)
Weber
Weidemann
Weiss (1)
Weiss (2)
Welch/Welsh
Welgemoed (1)
Welgemoed (2)
Wellman
West
White
Whitlock
Willemse
Williams(1)
Williams (2)
Wilson
Wolfe
Wood
Woods (1)
Woods (2)
Worcester
Worrall
Wright
X
Y
Yates
Yeates
Yeats
Young (1)
Young (2)
Yssel
Z
Zorkin
 


<xmp>