Mikó András : BEFEJEZETLEN
TÖRTÉNETEK TÁRHÁZA

e-könyveink
Gyalai  – Gergely : FRAGMENTÁRIUM
Mikó András Brassóban született 1978-ban és igen fiatalon és tragikus körülmények között halt meg 1997-ben. Befejezetlen történetek tárháza című könyve 1998-ban jelent meg a kolozsvári Erdélyi Híradónál. A kötet anyagát válogató Orbán János Dénes, maga is brassói, szigorú szemmel válogatott a többszáz oldalas életmű – versek, rövid prózai darabok, egy ”nagyonkisregény” vázlata, filmnovellák - anyagából, szándéka az volt, hogy a könyv ”ne Mikó András emléke legyen, hanem Mikó András maga.”
Honoldalunk teljes egészében újraközli az Orbán János Dénes által szerkesztett kötet szövegét, melynek a világhálóra való feltételéhez lényeges segítséget nyújtott a Mikó Andrásról elnevezett alapítvány. Mikó Andrásról a szerkesztő ír a Jegyzet címszó alatt.
A Bécsben élő Gyalai István grafikus által öszeállított képanyagra a Brassóból elszármazott, ma stockholmi lakos Gergely Tamás írt összefüggő szöveget. Kép és szöveg a ”bevégzett mozdulat” tudomásulvételének lehetetlen voltát fejezi ki, a szétszakítottság, a diaszpórába kényszerültség metaforáját teremtve meg. A Fragmentárium megjelent papír formában is a bécsi Sursum kiadónál hetven számozott példányban.