Kalayaan Mountaineering Group Kalayaaan Mountaineering Group

 

 

 

 

Who We Are

History Photos Org. Links Infos & BMC

              Who we are         

 

 

 

 

 

Hindi lamang po sa iisang panuntunan ang pinatutunguhan ng organisasyon, hindi lamang po sa pag-akyat at pag-aalaga sa kabundukan nakatuon ang pansin ng KMG, maging sa mga taong nakatira sa mga kabundukan na silang nakikinbabang sa mga biyayang walang kapalit na galing sa kalikasan ay pinupuntahan din at tinutulungan ng KMG sa abot ng aming makakaya. Sapagkat sila ang mga taong dapat tulungan. Silang matagal ng inanod ng napakabilis na takbo ng teknolohiya, silang mga hindi nabigyan ng lugar sa kabihasnan,silang mga taong patuloy na nag-aalaga sa mga natitirang likas na yaman, silang hindi silaw sa kinang ng salapi at silang patuloy na nilalamon ng mga mapagsamantalang kapitalista.  Ilang likas na yaman na ba ang sinira ng mga kapitalista kapalit ang mga pangakong tutulong sa mga katutubo.  Sino nga ba sila?  Sila ang mga dayuhan at lokal na namumuhunan , taktikal na kaalyado ng pamahalaan na nagkakamal ng salapi kahit na isaalang-alang ang kapakanan ng nakararami at ang paguho ng bantayog ng kalikasang  iilang piraso na lamang ang natitira . Hindi po kami tutol sa pag-unlad bagkus natutuwa sa pag-usad ng mundo. Sanay isipin din natin ang mga taong hindi nabigyan ng pagkakataong makapag-aral na nabubuhay lamang sa mga natitirang likas na yaman.

Our History

 

With a common dream of contributing to preserve the beauty of Mother Nature and keeping harmony with humanity, we organize ourselves into a brotherhood-Kalayaan Mountaineering and Outdoor Group.
In 1997 with the initiative of "banahaw" (Jek Perona) who was then one of the two founders of Kalikasan Amateur Radio and Mountaineers Inc. (DX1-KA 144.560 Mhz) and 8 energetic and nature friendly homo sapiens namely Mike,Yeng,Vince,Jojit,Agguire,Jeff,Joel and Glen we organize the KMG. The objective: "to contribute to the protection and regeneration of our Nature's Beauty and to enhance proper appreciation toward nature thru responsible mountaineering, to preserve our Natural Resources as our only hope and God's gift to mankind.

1997

1999

Present KMG Members

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalayaan Mountaineering Group

   [ Contact us          | Webmaster         | Post ]       |  E-mail group  ]

                                                                                                                                                            

                                          

This page was created and being maintained by Jek Perona

1997-2004 KMG@ All Rights Reserved