La Espero (la tradicia himno de la Esperanto-movado)

Ekzemple, ĉu li aprobus la adasismojn?

La Vespero
En la liton venis nova sento

Teksto: el Antologio de Amoro, 2a eld., 1972
Muziko: Félicien Menu de Ménil

Travestio de La Espero,
la himno de la Esperanto-movado

 1. En la liton venis nova sento, tra la lito iras sorĉa tremo.
  Per favoro de fascina tento nun ĝi loge kuru ĝis ekstremo.
  Al la glavo ingon soifanta ŝi lascivan vekas apetiton.
  Al la fend' aperte mielanta li trametas sanktan karno-niton.
 2. Laŭ la sankta tasko de l' homraso kunplektiĝas amaj batalantoj,
  Kaj rapide kreskas la ekstazo per laboro de la amĉasantoj.
  Forte spadas bubo en kanalo inter la femuroj dividitaj,
  Kaj diluvos la obskura valo per la spermaj salvoj elpafitaj.
 3. Sur noktmeza lita fundamento kunpremante unu la alian,
  La paruloj faros en kontento unu karnan ponton konvulsian.
  Lia diligenta bor-maŝino en laboro kaca ne laciĝos
  Ĝis la belaj trajtoj de l' junino pro l' ekstrema sven-efekt' tordiĝos.

MIDI
Returne al:
Kantindekso de La Lilandejo

Zambankanzonaro en La Lilandejo

Ĉefpaĝo de La Lilandejo