Erkek Hakları Manifestosu

Sina Akyüz

 

 

 

Erkek bünyesi daha sağlam olduğu halde, kadınların erkeklerden ortalama 5 yıl daha fazla yaşadığı bu ülke, erkeklerin "geçim sağlama makinesi" olarak kullanıldığı, "erkek ezen" bir toplumdur. Erkeklerin ortalama ömür sürelerinin de kadınlarınkine eşit olduğu bir ülke istiyoruz.

Yasalar tarafından kadınların "Köylü Kızı Emine", erkeklerin de "potansiyel Nuri Alço" olarak görülüp, kadınlara yasal ayrıcalık sağlayan düzenlemelerin kaldırılmasını istiyoruz.

Medyanın kadın hakları kadar, erkek hakları konusunda da "bilinçlendirici" ve "duyarlı" bir tavır içerisinde olmasını bekliyoruz.

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü gibi, "Erkeğin Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü"nün de kurulmasını istiyoruz.

Savaşmak, askerlik yapmak gibi "karşılıksız" ve ağır işlerin, artık kadınların da "vatan borcu " olmasını bekliyoruz!

Erkek egemen görünüp, kadın egemen yaşayan bir toplumumuz olduğunu biliyoruz. Buna ilaveten bir de "Light Erkek Egemen" bir toplumda yaşamak istemiyoruz!

Artık "damsız girilmez" tabelaları olan eğlence yerlerine "damlı" da girmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Bu bir "Erkek Manifestosu"dur. Yüzüklerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yoktur! Kendi kimliğimizi yeniden tanımlama, savunma ve geliştirme mücadelemizi başlatıyoruz. Bundan sonra hiçbir şey eskisi olmayacak!

Eylemlerimiz devam edecek !!!

Nokta!

Sina Akyüz, Etekli İktidar kitabından