Maximilian Vasiliu

Amintiri despre poetul Bacovia (V)

-Inedit -

Mama mea îmi spunea că, pe cînd era în liceu, Iorgu obișnuia să-i citească poeziile pe care le compunea, cerîndu-i părerea. În afară de faptul că le găsea cam triste, mama (și ea pe atunci elevă de liceu) nu se încumeta desigur la aprecieri grozav de profunde. Din vremea liceului îi rămâseseră peste ani în amintire straniile povestiri ale lui Edgar Poe, cu gesturile și cu mimica prin care i le înfățișa cu multă însuflețire Bacovia. Impresionată de modul cum Iorgu îi povestea “Ruina casei Usher”, își amintea cum el își culca tîmpla pe scîndurile dușumelei ca să asculte zgomotele venite din adîncuri, cum o îngrozea modul lui de redare și de pasionată interpretare a straniei povestiri. Tot din Edgar Allan Poe, Iorgu îi recita în modul cel mai impresionant cu putinț㠓poema Corbului”, accentuînd pe obsesivul “niciodată”.

         Din relatările mamei, mai știu că, în liceu, cel mai bun prieten al lui Iorgu era Mircea Cancicov, coleg de clasă și preminant de onoare în toți anii școlari. De o inteligență sclipitoare, Mircea Cancicov mai tîrziu a devenit un foarte renumit avocat. A fost și deputat și apoi ministru liberal, șef al organizației locale a Partidului Liberal.

Aceste relații de prietenie Bacovia le-a avut însă numai în cursul superior de liceu, cînd Cancicov, atras probabil de personalitatea poetului și de modul cu totul singular cu care Iorgu privea viața și lumea, îi căuta prietenia, însoțindu-l în lungi plimbări, uneori înspre crîngurile Bistriței, discutînd tot timpul între ei. După terminarea liceului cei doi s-au despărțit, unul dând urmare vocației literare și ajungînd un mare poet, celălalt dându-și măsura într-o carieră strălucită [încheiată, ca atîtea și atîtea alte cariere, în pușcăriile comuniste în care ocupantul sovietic a distrus floarea spiritualității românești].

Pesonajul din bucata “Dintr-un text comun” (pag. 171 alin IV-VI) din volumul “Versuri și proz㔠de Bacovia (Ed. Albatros, București,1985) este, după opinia mea, Mircea Cancicov (soț al Georgetei Cancicov, scriitoarea de mai tîrziu). Amănuntele corespund: vechi prieten de altădată, intelectual de rasă, posesor al unei bogate biblioteci, purtînd ochelari încă din tinerețe. Casa de care se vorbește în text este casa familiei Cancicov (acum demolată). Era situată în spatele actualei case somptuase, fostă tot a lui Mircea Cancicov, de pe strada Eliberării, din apropierea “Arhivelor statului”, casă în care în prezent funcționează, mi se pare, “Dispensarul medical al Partidului Comunist”. 

Cred că celui mai bun prieten al său din liceu, ajuns apoi deputat și ministru în perioada interbelică, dacă Iorgu i-ar fi solicitat sprijinul, ar fi scăpat de multe greutăți. Mă gîndesc la dificultatea cu care Bacovia a obținut  un post în învățămînt. Desigur, Mircea Cancicov ar fi putut -mai tîrziu- pune capăt și calvarului cu detașările și transferările Agathei. Dar Iorgu - și aceasta era trăsătura lui de caracter cea mai pregnantă - nu a cerut niciodată nimănui vreo favoare, vreun hatîr. Nu a apelat niciodată la nimeni, nici măcar pentru editarea vreunui volum de poezii. Agatha a fost cea care a mai apelat la cîteva din mărimile zilei, fără mare succes, și în orice caz fără asentimentul lui Iorgu.

Alt prieten de tinerețe a fost G. Jinga, despre care Agatha vorbește pe larg în volumul “Bacovia - viața poetului” (pag. 34, Editura pentru Literatură, București, 1972). Și de Grigore Tăbăcaru l-a legat o caldă și strînsă prietenie încă din tinerețe (se spune că familia noastră ar fi fost înrudită cu familia lui, prin Buiul). După cum am amintit deja, Grigore Tăbăcaru a fost cel care i-a facilitat lui Bacovia numirea ca suplinitor la catedra de Desen - Caligrafie. Mai întîi la Școala normală de Învățători, apoi la Liceul Comercial. Tot datorită lui Grigore Tăbăcaru a apărut revista “Ateneul Literar”, căci Iorgu n-ar fi avut energia necesară pentru a face față problemelor de organizare și administrare ale unei reviste. Gh. Tăbăcaru a fost un om cu totul deosebit. El a arătat totdeauna lui Iorgu pe lîngă o sinceră admirație și o dezinteresată prietenie. În timpul liceului venea de multe ori și stătea la familia Vasiliu, dormind și lunînd masa acolo.

În ceea ce privește relațiile lui Iorgu cu Macedonski, cred că nu este cunoscută următoarea împrejurare: Știu de la mama mea că, prin 1909-1910, Macedonski a venit la Bacău pentru cîteva zile și a fost găzduit în casa bunicilor mei din str. Gimnaziului 7. Pe Iorgu îl cunoscuse la București. Macedonski venise să negocieze cu Fabrica de Hîrtie Letea vînzarea unei invenții a fiului său Nekita. Acesta inventase “sideful artificial” interesînd, se vede, și procesul de fabricație al hîrtiei sidefate. Nu știu dacă afacerea s-a încheiat cu bine, dar știu că Macedonski a stat în acele zile la noi, fiind găzduit și luînd masa cu Bacovia și cu bunicii mei.

Fiind de față și mama mea, într-o seară după cină, Macedonski a privit mai atent portretul în ulei al lui Buiu și a exclamat: “A! Uitați-vă cu atenție și spuneți cu cine seamănă Domnul Vasiliu în acest portret?”. Nimeni n-a știut ce să răspundă. “Seamănă cu Napoleon I” a spus Macedonski. (Este vorba de portretul în ulei al bunicului meu, portret aflat acum la Muzeul Bacovia din București. S-au făcut copii după acest portret, și după cel al Buiei, iar copiile se află în Casa Memorială din Bacău).

Despre iubirile din tinerețe ale lui Iorgu știu cîte ceva tot de la mama mea. Mai întîi a fost o idilă platonică (în prima lui tinerețe) cu o verișoară de-a lui, anume Zoe Goian de la Roman. Această Zoe (căreia noi îi spuneam în familie Zîna) era fiica unei surori a Buiei, anume Tinca Langa, căsătorită Goian. Invitată de Buia, Zîna venea des în vacanțele de vară la Bacău, fiind totodată și bună prietenă cu surorile Vasiliu (în special cu mama mea, Elena). Fără să fie frumoasă, ea era deosebit de inteligentă și foarte comunicativă.

Zoe era sora acelui Tițu Goian pe care Buiu (în urma refuzului băeților lui) intenționa să-l lase în locul lui la conducerea magazinului.  Dar, după ce fusese un timp ajutorul lui Buiu la magazin,  Tițu Goian a dispărut în mod misterios la Constanța (i s-a găsit pe cheiul portului doar pălăria). S-a presupus că ar fi fost jefuit și aruncat în mare, fiind urmărit de hoți încă de la Bacău, de unde plecase cu o importantă sumă de bani spre a ajunge în străinătate.

Zoe Goian s-a căsătorit apoi cu George (în familie îi spuneam Vasile) Manoliu (fiu de preot de la Roman) stabilindu-se la București, ea ca institutoare la Școala primar㠓Cuibul cu Barză”, el angajat pe post de contabil în Ministerul Lucrărilor Publice (mai tîrziu a ajuns directorul serviciului de contabilitate din acest minister). În imobilul de pe strada Berzei din București, unde tatăl meu a stat împreună cu Iorgu prin 1915-1919, locuiau soții Goian cu cele două fetițe ale lor, din care una mai trăiește și în prezent [1991].

O altă legătură amoroasă Bacovia a avut-o cu o anume Maria Teodoru din Iași, tînăra văduvă la care a stat Iorgu în gazdă în timpul studenției. Aceasta i-a făcut o vizită mai tîrziu la Bacău. Buia intrase în panică, punîndu-l pe Buiul să-i cumpere imediat bilet de tren și să o conducă la gară. Se pare că nici Iorgu nu mai era dispus să continue legătura cu dînsa. Cred că ea venise atunci cu intenția unei eventuale căsătorii, aflînd probabil că Iorgu este fiul unor oameni cu stare din Bacău.

Apoi Bacovia a avut legaturi intime cu fiica unui preot, Tăbăcaru, de pe la Hemeiuși, îmi pare, rudă cu Grigore. Numele fetei nu-l mai rețin. Știu doar că din această legătură amoroasă a lui Iorgu a rezultat un copil: Jănică Tăbăcaru (care a fost adoptat de către preot).

Fiul natural al lui Bacovia (Jănică Tăbăcaru) a urmat cursurile liceului și apoi Facultatea de Litere (cred că din Iași). El a obținut licența în limbi clasice. Jănică venea destul de des în familia Vasiliu, unde era bine primit. Odată, țin minte, după război, a venit și mama lui Jănică Tăbăcaru, vizita ei fiindu-i destul de neplăcută Buiei. Avocatul Emil Mititelu din Bacău, care l-a cunoscut bine pe Jănică Tăbăcaru (fiind amîndoi amatori de discuții la un pahar de vin), îmi spunea că fiul natural al lui Bacovia  avea o foarte frumoasă cultură clasică și că era o încîntare să stai cu el de vorbă, în vreun local.

Eu l-am văzut pe Jănică Tăbăcaru odată sau de două ori în casa bunicilor mei. Era un om scund, solid, “trapu” (după vorba franțuzească), cu fața rotundă, îmbrăcat foarte îngrijit, se poate spune chiar elegant. Pe atunci să fi avut vreo 30 de ani. Avea un vocabular ales, de om cult, vorbea calm, dar am rămas cu impresia că avea gesturi cam studiate. Fiul natural al lui Bacovia a fost și el profesor suplinitor. Apoi, din cauza beției, a decăzut treptat. Ultima oară l-am văzut în București  (prin 1935-36), într-un tramvai, cu hainele aproape zdrențuite, slab și nebărbierit, fără ca dînsul să mă fi recunoscut.

În familie se știa precis și se spunea pe față că el este fiul natural al lui Iorgu. Nu s-a lăsat niciodată a se înțelege că ar fi fost vreun dubiu în această privință. Nu-mi amintesc însă deloc conținutul conversației atunci cînd l-am văzut în casele bunicilor mei, conversație la care lua parte și Iorgu, însă cu rezerva lui obișnuită.