Inedit - Amintiri despre poetul Bacovia (VI)

Maximilian Vasiliu

 

Cu Iorgu, eu personal nu am prea avut prilejul unor conversații propriu zise, mai ample. C]înd era la București eu eram prea mic (sub 14 ani) ca să am curajul de a aborda cu dînsul vreo discuție, ceea ce nu m-a împiedicat de a observa cu o sagacitate destul de precoce tot ce se întîmpla în casă în legătură cu dînsul, cu modul lui de comportare, eu venind foarte des la bunicii mei. În perioada cînd Agatha și Iorgu au locuit la Bacău, dupî numirea ei ca profesoară de limba română la Școala Normală de Fete, ei au stat un timo în casa bunicilor mei din str. Gimnaziului 7, iar după moartea Buiei, intervenită în 1931 și după vînzarea casei, ei s-au mutat într-o casă închiriată de pe str. Alexandru cel Bun (acum demolată) care era situată aproximativ vis-à-vis de clădirea unde acum funcționează un cămin de copii (fostele case General Badiu). Acolo a avut loc botezul lui Briel, la care am luat și eu parte cu toată familia existentă atunci în Bacău. Printre cei prezenți îl țin minte pe Grigore Tăbăcaru, pe bătrînul preot Crivăț. După aceea ei au locuit un timp și în str. Băncii Naționale 10, în casele mătușii mele TincaCeva mai tîrziu, Iorgu a frecventat și casa Mariei (Tufescu), sora mai lui mare, din str. Cuza Vodă 5, unde ginerele acesteia, Vasile Nițescu îi servea de obicei un vin foarte bun și pe care Iorgu îl aprecia foarte mult. Iorgu locuia pe atunci la Tinca, iar Agatha la una din desele ei plecări la București, i l-a lăsat în grijă, recomandîndu-i să nu cumva să-l lase să bea vin. Informată nu știu de cine că Iorgu se află la Maria, unde Nițescu îl trata generos cu vin, Tinca s-a dus alarmată acolo pentru a-l lua acasă. L-a găsit în plină euforie, cu paharul în mînă și, la apostrofarea Tincăi adresată lui Nițescu, prin care-i reproșa că i-a dat vin, Iorgu a intervenit și i s-a adresat pe un ton răstit Tincăi: “Ce, dumneata te trezești aici în familia Vasiliu?” Această replică a rămas, spre hazul nostru, celebră în familie. Căci, în adevăr, acolo Iorgu nu se afla în familia Vasiliu ci în familia Nițescu!

La București, ca student, mă duceam nu prea des pe el și pe la Agatha, fiind destul de ocupat cu facultatea, dar mă duceam din cînd în cînd. Mi-aduc aminte printre altele, de o conversație avută în acel timp cu Iorgu, în legătură cu arta lui George Enescu, pentru care el avea o mare admirație. Țin minte că atunci, pentru prima oară, am auzit de la Iorgu de numele lui Yehudi Menuhin. Îmi spunea: “Ca vilonist, trebuie să ai și vigoare în brațul  care mînuiește arcușul ca și în degetele de pe strune. Cînd ai mai îmbătrînit (se referea la vîrsta de atunci a lui Enescu) se resimte în mod fatal acest lucru în modul de interpretare, oricît talent ai avea și oricît simț muzical. Iată de - spunea Iorgu, tînărul Jehudi, are un avantaj extraordinar față de Enescu în modul lui de Interpretare ca violonist”.

Altă dată mi-amintesc că mă nimerisem și eu la ei în ziua de Paști (nu-mi amintesc precis anul dar cred că prin 1935-36) și spre sfîrștul mesei, Iorgu, după cîteva păhărele de “Știrbei” s-a ridicat, s-a dus în camera lui și a revenit cu volumul de poezii al lui Alexandru Vlahță. Ne-a citit poezia “Hristos a înviat!”. M-a șocat acest lucru, cu atît mai mult cu cît îl știam pe Iorgu ateu. Dar probabil că nu atît un sentiment religios l-a determinat la această lectură, cît poate valoarea lor artistică. (Bacovia admirator al lui Vlahuțță? Sună curios. Totuși…) De altfel Iorgu de multe ori avea reacții neașteptate, opinii ce șocau. Ca de exemplu: despre războaie credea că ele constiruie un fel de “renaștere” oarecum benefică a lumii. La un om cu vederi de stînga astfel de opinii șocau desigur. Avea uneori un mode destul de criptic de a face aprecieri și considerații de ordin general, în orice caz observam la dînsul aproape întotdeauna un mod insolit de a aborda unele probleme sau evenimente. Am mai observat de asemenea că față de Briel, se silea totdeauna să aibă părerile cele mai conformiste în toate problemele, el care fusese prin excelență un nonconformist atît în viață cît și în artă. Poate avea astfel de atitudini față de băiatul lui, socotind că din punct de vedere pedagogic este mai nimerit. Nu voia probabil, m-am gîndit eu, ca băiatul lui să meargă pe cale pe care a mers el care l-a făcut atît de nefericit (izolare, negativism, pesimism), cu tot triumful total în cariera lui de artist, triumf de care era pe deplin conștient. Și aici, în legătură cu nefericirea lui în viață, aș mai face o remarcă: una dintre multele lui dureri nemărturisite trebuie să fi fost și faptul de a fi văzut pe mama lui suferind cumplit din cauza stării lui fizice și psihice mai ales. Deși Iorgu părea că nici nu observă prezența Buiei, cred că l-a obsedat la paroxism această suferință a mamei, suferință care, cu toată discreția ei, era receptată de acest senzitiv extraordinar. Suferința aceasta a mamei lui, care vedea fără nici o speranță decăderea și ruina aproape totală a băatului ei în care își pusese atîtea și atîtea speranțe (fiind primul băiat după atîtea fete), îl plimba în brațe prin camere, alintîndu-l cu idolatrie și spunînd: “Procurorul mamei! Procurorul mamei” (pe atunci, se vede, în mentalitatea comună a timpului, a ajunge procuror, era o culme a reușitei în viață!…) Această scenî o am reletată de mama mea care probabil și dînsa o aflase de la o altă rudă mai vîrstnică.

Buia cred că a murit cu aceiași convingere a totalei ratări a fiului ei și a tragicului lui destin, neputînd întrezări nici pe departe apoteoza care va veni și care oarecum va răscumpăra postum toată suferința și toată drma îndurată de ea. Cred toate acestea, deorece Iorgu atît de lipsit de orgoliu în toată viața lui, atît de modest și de străin de tot ce poate constitui o “autoadmirație”, are într-una din poeziile sale, scrisă în momentul totalei recunoașteri, la 15 decembrie 1956, cu prilejul sărbătoririi lui la vîrsta de 75 de ani și intitulat㠓Festiv㔠următoarel bersuri (poate singurele accente de orgoliu din întreaga lui operă:

“Salcîmii vor povesti!

O mamă,

Blîndă mamă,

Privește-ți fiul!”…

Buia, în 1956, era de mult moartă, dar el a invocat umbra ei, parcă sperînd într-o postumă mîngîiere și alinare a ei.

Iorgu, deși cu vederi de stînga (așa cum rezultă din poemele lui) nicicînd nu l-am auzit afirmîndu-se prea ostentativ în discuțiile cu el.

Deși făcea impresia că nu citește ziarele și că se uită doar la titlurile articolelor, totuși , în mod surprinzător, întotdeauna era destul de în curent cu evenimentele zilei. Mi-aduc aminte că îmi povestea Vasile Nițescu despre o remarcă a lui Iorgu, făcută de acesta în cursul unei discuții la un pahar de vin cu dînsul, prin 1952-53. Spunea Iorgu: “Cred că nu este bine că se merge de la internațional către național, în loc a se merge de la național la internațional”. Ce anume, în mod sigur, a vrut el să spună, nu prea mi-a fost clar nici atunci și nic acum, în orice caz reflecția este interpretabilă în varii forme și trebuie oricum raportată la momentul politic de atunci. Cum am spus, multe din remarcile sale, fără a le mai reține acum, erau de-a dreptul ermetice.