Genealogie/Genealogy van Dirk Eelkes Wolters en Ynskje Sietses Monsma
(Pake en Beppe Bremen).

Familie Wolters, Monsma en Kleinkinderen
I Dirk Eelkes Wolters, zoon van Eelke Durks Wolters en Akke Sikkes Visser, geboren Akkerwoude 25.05.1878, overleden Zwartemeer 30.12.1971, 93 jaar en 219 dagen oud. Hij is getrouwd Dantumadeel 26.05.1900 met Ynskje Sytses Monsma, dochter van Sytse Eelkes Monsma en Ankje Jacobs Braaksma, geboren Akkerwoude 06.01.1880, overleden Zevenhuizen 01.11.1963, 83 jaar en 299 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Ankje Dirks Wolters, geboren Akkerwoude 11.01.1901, volgt onder II-a.

2 Eelke Dirks Wolters, geboren Akkerwoude 11.08.1903, volgt onder II-b.

3 Sytse Dirks Wolters, geboren Akkerwoude 17.12.1905, volgt onder II-c.

4 Sikke Dirks Wolters, geboren Akkerwoude 30.01.1908, volgt onder II-d.

5 Jacob Dirks Wolters, geboren Akkerwoude 05.02.1910, volgt onder II-e.

6 Akke Dirks Wolters, geboren Lichtaard 28.04.1912, volgt onder II-f.

7 Dirk Dirks Wolters, geboren Lichtaard 31.07.1914, volgt onder II-g.

8 Tryntje Dirks Wolters, geboren Lichtaard 10.09.1916. Zij is getrouwd Roden 11.05.1942 met Germen Derks van Bolhuis, zoon van Derk van Bolhuis en Geeske Klaver, geboren Zevenhuizen 26.02.1913.

9 Feikje Dirks Wolters, geboren Zevenhuizen 04.06.1919, volgt onder II-h.

10 Antje Dirks Wolters, geboren Zevenhuizen 23.05.1921, overleden Groningen 17.11.1926, 5 jaar en 178 dagen oud.

11 Eelkje-Joukje Dirks Wolters, geboren Zevenhuizen 24.12.1925, volgt onder II-i.

II-a Ankje Dirks Wolters, dochter van Dirk Eelkes Wolters (I) en Ynskje Sytses Monsma, geboren Akkerwoude 11.01.1901. Zij is getrouwd Opsterland 08.01.1920 met Gooitzen Johannes Winter, zoon van Johannes Hendriks Winter en Jantje Gooitzens van Wijk, geboren Haulerwyk 05.11.1896, overleden Bakkeveen 29.10.1991, 94 jaar en 358 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Ynske Gooitzens Winter, geboren Zevenhuizen 20.03.1920, volgt onder III-a.

2 Jantje Gooitzens Winter, geboren Bakkeveen 15.07.1922, volgt onder III-b.

3 Dirkje Gooitzens Winter, geboren Bakkeveen 27.10.1924, volgt onder III-c.

4 Bontje Gooitzens Winter, geboren Bakkeveen 17.06.1926, volgt onder III-d.

5 Johannes Gooitzens Winter, geboren Bakkeveen 24.02.1930, volgt onder III-e.

II-b Eelke Dirks Wolters, zoon van Dirk Eelkes Wolters (I) en Ynskje Sytses Monsma, geboren Akkerwoude 11.08.1903, overleden Drachten 22.02.1986, 82 jaar en 195 dagen oud. Hij is getrouwd Grootegast 04.11.1926 (1) met Baukje Joostes Elzinga, dochter van Joost Jans Elzinga en Ettje Hayes Frankes, geboren Surhuisterveen 09.08.1906, overleden Opende 14.01.1954, 47 jaar en 158 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Dirk Eelkes Wolters, geboren Opende 26.05.1927, volgt onder III-f.

2 Ettje Eelkes Wolters, geboren Opende 08.08.1928, volgt onder III-g.

3 Ynske Eelkes Wolters, geboren Opende 23.03.1930, overleden aldaar 23.05.1939, 9 jaar en 61 dagen oud.

4 Hinke Eelkes Wolters, geboren Opende 18.07.1931, volgt onder III-h.

5 Anna Eelkes Wolters, geboren Opende 25.03.1933, volgt onder III-i.

6 Joost Eelkes Wolters, geboren Opende 26.05.1935, overleden aldaar 09.05.1936, 349 dagen oud.

7 Sytse Eelkes Wolters, geboren Opende 26.05.1935, overleden aldaar 04.11.1935, 162 dagen oud.

8 Josiena-Sietske Eelkes Wolters, geboren Opende 10.02.1937, volgt onder III-j.

9 Ankje Eelkes Wolters, geboren Opende 09.04.1938, volgt onder III-k.

10 Joost-Ynsche Eelkes Wolters, geboren Opende 22.09.1939, volgt onder III-l.

11 Ynskje Eelkes Wolters, geboren Opende 03.08.1942, volgt onder III-m.

12 Haaye Eelkes Wolters, geboren Opende 25.06.1944, volgt onder III-n.

13 Sikke Eelkes Wolters, geboren Opende 25.10.1946, volgt onder III-o.

Hij is getrouwd Buitenpost 07.01.1977 (2) met Sijke Pieters van Santen, dochter van Pieter van Santen en Antje Boonstra, geboren Augustinusga 31.03.1900, overleden Surhuisterveen 27.01.1987, 86 jaar en 302 dagen oud.

II-c Sytse Dirks Wolters, zoon van Dirk Eelkes Wolters (I) en Ynskje Sytses Monsma, geboren Akkerwoude 17.12.1905, overleden Opperdoes 01.12.1987, 81 jaar en 349 dagen oud. Hij is getrouwd Leek 05.05.1934 met Gerbrich Pieters van der Zwaag, dochter van Pieter Nannes van der Zwaag en Rinskje Brugts Bergsma, geboren Echtenerbrug 09.03.1912, overleden Alkmaar 16.09.1983, 71 jaar en 191 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Dirk Sietses Wolters, geboren Wieringerwerf 30.06.1935, volgt onder III-p.

2 Rinskje Sietses Wolters, geboren Wieringerwerf 19.08.1936, volgt onder III-q.

3 Ynskje-Petronella Sietses Wolters, geboren Wieringerwerf 08.12.1940, volgt onder III-r.

4 Pieter Sietses Wolters, geboren Wieringerwerf 29.05.1944, volgt onder III-s.

II-d Sikke Dirks Wolters, zoon van Dirk Eelkes Wolters (I) en Ynskje Sytses Monsma, geboren Akkerwoude 30.01.1908, terechtgesteld Heerenveen 27.06.1944, 36 jaar en 149 dagen oud. Hij is getrouwd Balk 19.05.1934 met Hiske Hanses Roskam, dochter van Hans Attes Roskam en Dirkje Wabes de Vries, geboren Wyckel 06.10.1911, overleden Heerenveen 12.04.1996, 84 jaar en 189 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Dirk Sikkes Wolters, geboren Workum 29.03.1935, volgt onder III-t.

2 Hans Sikkes Wolters, geboren Workum 11.09.1937, volgt onder III-u.

3 Zusan (Dirkje) Sikkes Wolters, geboren Workum 31.12.1939, volgt onder III-v.

4 Eelke Sikkes Wolters, geboren Heerenveen 10.04.1944, overleden aldaar 06.05.1944, 26 dagen oud.

II-e Jacob Dirks Wolters, zoon van Dirk Eelkes Wolters (I) en Ynskje Sytses Monsma, geboren Akkerwoude 05.02.1910, overleden Wieringerwerf 25.06.1991, 81 jaar en 140 dagen oud. Hij is getrouwd Leek 05.05.1934 met Anna Harmens Fonck, dochter van Harm-Geert Adrianus Fonck en Aaltien Pieters Vogelzang, geboren Roden 02.10.1911. Uit dit huwelijk:

1 Dirk Jacobs Wolters, geboren Hypolitushoef 01.05.1935, volgt onder III-w.

2 Harm Jacobs Wolters, geboren Slootdorp 27.10.1936, volgt onder III-x.

3 Eelke Jacobs Wolters, geboren Slootdorp 01.11.1938, volgt onder III-y.

4 Pieter Jacobs Wolters, geboren Slootdorp 26.01.1943, volgt onder III-z.

5 Zietse Jacobs Wolters, geboren Alkmaar 18.05.1947. Hij is getrouwd Heiloo 18.08.1970 met Wilhelmina-Barbara Cornelis Zoon, dochter van Cornelius-Antonius Zoon en Maria-Antonia T. Streicher, geboren Heiloo 25.08.1947, overleden Wieringerwerf 30.05.1988, 40 jaar en 279 dagen oud.

6 Geert Jacobs Wolters, geboren Slootdorp 28.10.1951. Hij is getrouwd Delft 13.02.1987 met Anna Marinus Muller, dochter van Marinus-Johannes Muller en Jansje Maasse, geboren Rotterdam 13.04.1947. (Zij was de gescheiden echtgenote van Edwin-Theodoor Niepsche, geboren Malang Indonesi‰ 21.07.1942.)

II-f Akke Dirks Wolters, dochter van Dirk Eelkes Wolters (I) en Ynskje Sytses Monsma, geboren Lichtaard 28.04.1912. Zij is getrouwd Leek 23.05.1936 met Tjibbe Harmens van der Meulen, zoon van Harm Oenes van der Meulen en Antje Tjibbes van Houten, geboren Hurdegaryp 10.05.1912, overleden Oentsjerk 27.12.1995, 83 jaar en 231 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Ynskje Tjibbes van der Meulen, geboren Hurdegaryp 10.03.1937, volgt onder III-aa.

2 Antje Tjibbes van der Meulen, geboren Hurdegaryp 03.08.1939, volgt onder III-ab.

3 Dirkje Tjibbes van der Meulen, geboren Hurdegaryp 30.12.1943, volgt onder III-ac.

4 Harm Tjibbes van der Meulen, geboren Hurdegaryp 08.11.1945, volgt onder III-ad.

5 Ankje Tjibbes van der Meulen, geboren Hurdegaryp 16.07.1949, volgt onder III-ae.

6 Oene Tjibbes van der Meulen, geboren Leeuwarden 26.09.1954, volgt onder III-af.

II-g Dirk Dirks Wolters, zoon van Dirk Eelkes Wolters (I) en Ynskje Sytses Monsma, geboren Lichtaard 31.07.1914. Hij is getrouwd Ooststellingwerf 11.04.1936 met Grietje Willems Hof, dochter van Willem Andries Hof en Imktje Douwes Visser, geboren Haulerwyk 12.07.1912. Uit dit huwelijk:

1 Iemtje Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 09.10.1940, volgt onder III-ag.

2 Dirk Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 26.03.1953, volgt onder III-ah.

II-h Feikje Dirks Wolters, dochter van Dirk Eelkes Wolters (I) en Ynskje Sytses Monsma, geboren Zevenhuizen 04.06.1919. Zij is getrouwd Leek 27.05.1944 (1) met Hendrik Willems van Dijk, zoon van Willem Duurts van Dijk en Jantje Hindriks Egberts, geboren Zevenhuizen 08.03.1914, overleden Drachten 12.11.1975, 61 jaar en 249 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Willem Hendriks van Dijk, geboren Zevenhuizen 24.03.1945, volgt onder III-ai.

2 Ynskje Hendriks van Dijk, geboren Drachten 16.05.1949, volgt onder III-aj.

3 Jantje Hendriks van Dijk, geboren Drachten 29.12.1951. Zij is getrouwd Beetsterzwaag 21.12.1973 met Nanne Cornelis-Nannes Boersma, zoon van Cornelis-Nanne Nannes Boersma en Klaaske Adolfs Huizinga, geboren Hichtum 30.09.1949.

4 Dirk Hendriks van Dijk, geboren Drachten 18.04.1956, volgt onder III-ak.

Zij had een relatie (2) met Taede Jans Jansma, zoon van Jan Thysses Jansma en Grietje Jelles de Vries, geboren De Tike 10.03.1916, overleden Drachten 08.07.1996, 80 jaar en 120 dagen oud. (Hij is eerder getrouwd Drachten 17.09.1937 met Grietje Wiegers Postma, dochter van Wieger Klazes Postma en Wytske Paulus Loonstra, geboren Oostermeer/Witveen 14.01.1913, overleden Opeinde 18.11.1981, 68 jaar en 308 dagen oud.)

II-i Eelkje-Joukje Dirks Wolters, dochter van Dirk Eelkes Wolters (I) en Ynskje Sytses Monsma, geboren Zevenhuizen 24.12.1925. Zij is getrouwd Leek 22.04.1949 met Willem Pieters van Dijk, zoon van Pieter Duurts van Dijk en Froukje Wiebes Vissia, geboren Zevenhuizen 01.06.1922. Uit dit huwelijk:

1 Pieter-Dirk Willems van Dijk, geboren Groningen 10.04.1950. Hij is getrouwd Assen 17.12.1970 met Geessien Klazes Vroom, dochter van Klaas Anna-Angenietjes Vroom en Meintje Henderikus Drent, geboren Groningen 22.12.1949.

2 Dirk-Pieter Willems van Dijk, geboren Zevenhuizen 02.04.1952, volgt onder III-al.

3 Freek Willems van Dijk, geboren Zevenhuizen 13.09.1955, volgt onder III-am.

4 Willem-Eelco Willems van Dijk, geboren Zwartemeer 11.03.1963, volgt onder III-an.

III-a Ynske Gooitzens Winter, dochter van Gooitzen Johannes Winter en Ankje Dirks Wolters (II-a), geboren Zevenhuizen 20.03.1920. Zij is getrouwd Vledder 17.10.1941 met Hendrik Johannes Houkes, zoon van Johannes Luitzens Houkes en Aaltje Tietes Blaauw, geboren Haulerwyk 08.10.1912, overleden Assen 30.10.1995, 83 jaar en 22 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Johannes-Gooitzen Hendriks Houkes, geboren Noordwolde 16.08.1942, volgt onder IV-a.

2 Gooitzen-Johannes Hendriks Houkes, geboren Noordwolde 20.09.1943, volgt onder IV-b.

3 Henk Hendriks Houkes, geboren Noordwolde 21.09.1946, volgt onder IV-c.

4 Ankje-Aaltje Hendriks Houkes, geboren Noordwolde 12.08.1950, volgt onder IV-d.

5 Ali-Ynke Hendriks Houkes, geboren Noordwolde 12.09.1954.

III-b Jantje Gooitzens Winter, dochter van Gooitzen Johannes Winter en Ankje Dirks Wolters (II-a), geboren Bakkeveen 15.07.1922. Zij is getrouwd Nes/Ameland 27.06.1946 met Remmert Arjens Appelman, zoon van Arjen Adriaans Appelman en Aagje Hendriks Molenaar, geboren Ballum/Ameland 25.06.1922. Uit dit huwelijk:

1 Ankje-Aagje Remmerts Appelman, geboren Renkum 20.04.1947, volgt onder IV-e.

2 Aagje-Ankje Remmerts Appelman, geboren Renkum 21.09.1948, volgt onder IV-f.

3 Arjen Remmerts Appelman, geboren Ballum/Ameland 23.05.1960, volgt onder IV-g.

III-c Dirkje Gooitzens Winter, dochter van Gooitzen Johannes Winter en Ankje Dirks Wolters (II-a), geboren Bakkeveen 27.10.1924. Zij is getrouwd Beetsterzwaag 11.05.1950 met Egbert Egbert-Jans Mulder, zoon van Egbert-Jan Willems Mulder en Jobkien Linas Drenth, geboren Assen 28.11.1913, overleden Kimswerd 17.11.1976, 62 jaar en 355 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Dirk-Egbert Egberts Mulder, geboren Westerbork 13.12.1950, volgt onder IV-h.

2 Sonja-Franciska Egberts Mulder, geboren Renkum 09.02.1953, volgt onder IV-i.

3 Jos‚e-Gerda Egberts Mulder, geboren Heerlen 14.12.1955, volgt onder IV-j.

4 Yvonne-Johanna Egberts Mulder, geboren Heerlen 11.11.1957, volgt onder IV-k.

5 Lanning-Robert Egberts Mulder, geboren Heerlen 17.12.1958, volgt onder IV-l.

6 Edward-Alexander Egberts Mulder, geboren Lunteren 03.01.1961, volgt onder IV-m.

7 Marceline-Fernanda Egberts Mulder, geboren Lunteren 02.09.1962, volgt onder IV-n.

III-d Bontje Gooitzens Winter, dochter van Gooitzen Johannes Winter en Ankje Dirks Wolters (II-a), geboren Bakkeveen 17.06.1926. Zij is getrouwd Norg 05.10.1946 met Wiebe Halbes Hageman, zoon van Halbe Gerhardus Hageman en Maria Willem-Jans Bosch, geboren Haulerwyk 17.09.1921, overleden Een-West 25.05.1992, 70 jaar en 251 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Ankje Wiebes Hageman, geboren Haulerwyk 25.02.1947, volgt onder IV-o.

2 Halbe Wiebes Hageman, geboren Winkel 19.01.1949, volgt onder IV-p.

3 Gooitzen Wiebes Hageman, geboren Winkel 04.02.1953, volgt onder IV-q.

4 Gradus-Johannes Wiebes Hageman, geboren Winkel 22.04.1954, volgt onder IV-r.

5 Maria Halbes Hageman, geboren Een-West 23.01.1968.

6 Johannes Wiebes Hageman, geboren Een-West 29.07.1968. Hij woont nu samen met Agnes(Aartje) Lucas Aalders, dochter van Lucas Aalders en Jantje Santinga, geboren Nieuw-Roden 04.04.1972.

III-e Johannes Gooitzens Winter, zoon van Gooitzen Johannes Winter en Ankje Dirks Wolters (II-a), geboren Bakkeveen 24.02.1930. Hij is getrouwd Beetsterzwaag 07.11.1953 met Hermina Alberts Bosch, dochter van Albert Johannes Bosch en Klaasje Jans Haven, geboren Noordwolde 23.03.1934. Uit dit huwelijk:

1 Gooitzen-Albert Johannes Winter, geboren Drachten 17.12.1953, volgt onder IV-s.

2 Klaasje-Ankje Johannes Winter, geboren Drachten 04.04.1956, volgt onder IV-t.

3 Ankje-Klaasje Johannes Winter, geboren Drachten 14.05.1957, volgt onder IV-u.

4 Albertina-Gosina-Helena Johannes Winter, geboren Marum 26.10.1964, volgt onder IV-v.

5 Hermina-Johanna Johannes Winter, geboren Marum 11.08.1966, volgt onder IV-w.

III-f Dirk Eelkes Wolters, zoon van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 26.05.1927. Hij is getrouwd Haren 18.12.1953 met Tryntje-Reina Adolfs Tel, dochter van Adolf Willems Tel en Klaasina-Grietje Sabbos Woldring, geboren Groningen 11.09.1930. Uit dit huwelijk:

1 Dolf-Boudewijn Dirks Wolters, geboren Haren 04.06.1956.

2 Doroth‚-Ann Dirks Wolters, geboren Haren 08.10.1959, volgt onder IV-x.

III-g Ettje Eelkes Wolters, dochter van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 08.08.1928. Zij is getrouwd Buitenpost 25.04.1953 met Zweitse Wiegers de Wit, zoon van Wieger Zweitses de Wit en Jantje Foppes Hoekstra, geboren Boelenslaan 13.09.1925. Uit dit huwelijk:

1 Baukje Zweitses de Wit, geboren Boelenslaan 13.06.1960, volgt onder IV-y.

2 Jolanda Zweitses de Wit, geboren Drachten 12.02.1971, volgt onder IV-z.

III-h Hinke Eelkes Wolters, dochter van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 18.07.1931, overleden Drachten 25.02.1987, 55 jaar en 222 dagen oud. Zij was gehuwd (1) met ..... Postma. Uit dit huwelijk:

1 Baukje Postma, geboren Groningen 17.10.1950, volgt onder IV-aa.

Zij is getrouwd Grootegast 06.04.1956 (2) met Hendrikus Cornelis Sikkema, zoon van Cornelis Sikkema en Aaltje Lenting, geboren Doezum 13.08.1925. Uit dit huwelijk:

2 Cornelis Hendrikus Sikkema, geboren Siegerswoude 12.07.1957, volgt onder IV-ab.

3 Eelke Hendrikus Sikkema, geboren Siegerswoude 25.08.1958, overleden Assen 28.10.1996, 38 jaar en 64 dagen oud.

4 Aaltje Hendrikus Sikkema, geboren Siegerswoude 26.09.1960, volgt onder IV-ac.

5 Tamme Hendrikus Sikkema, geboren Siegerswoude 01.10.1965, volgt onder IV-ad.

III-i Anna Eelkes Wolters, dochter van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 25.03.1933. Zij is getrouwd Enschede 30.05.1959 met Marten Hendriks Hospes, zoon van Hendrik Hospes en Grietje Brandsma, geboren Enschede 25.08.1930, overleden Emmen 04.11.1983, 53 jaar en 71 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Hendrik-Marten Martens Hospes, geboren Glanerbrug 09.01.1960, volgt onder IV-ae.

2 Erwin Martens Hospes, geboren Enschede 23.10.1961, volgt onder IV-af.

3 Sandra Martens Hospes, geboren Enschede 22.03.1964, volgt onder IV-ag.

4 Anita Martens Hospes, geboren Emmen 30.07.1965, volgt onder IV-ah.

5 Eelco-Willem Martens Hospes, geboren Emmen 15.10.1974. Hij woont nu samen met Geerdina Tinus Hogenberg, dochter van Tinus Hogenberg en Geesje Lage, geboren Assen 17.10.1975.

III-j Josiena-Sietske Eelkes Wolters, dochter van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 10.02.1937. Zij is getrouwd Grootegast 17.04.1959 met (en gescheiden van) Gerrit Alberts Lok, zoon van Albert Lok en Geesje Berends, geboren Lutjegast 16.09.1937. Uit dit huwelijk:

1 Saskia-Bouwina Gerrits Lok, geboren Hoogezand 09.11.1963, volgt onder IV-ai.

2 Monika-Gea Gerrits Lok, geboren Zuidbroek 27.03.1967, volgt onder IV-aj.

3 Peter-Eelko Gerrits Lok, geboren Zuidbroek 29.09.1969.

III-k Ankje Eelkes Wolters, dochter van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 09.04.1938. Zij is getrouwd Grootegast 20.12.1960 met Tinus Tiemens de Jonge, zoon van Tiemen Tiemens de Jonge en Siementje Eelco-Dr Harmanni, geboren Haren 07.11.1936. Uit dit huwelijk:

1 Tiemen Tinus de Jonge, geboren Haren 07.11.1962, volgt onder IV-ak.

2 Eelco Tinus de Jonge, geboren Groningen 18.04.1968.

III-l Joost-Ynsche Eelkes Wolters, zoon van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 22.09.1939. Hij is getrouwd Buitenpost 22.09.1964 met Pietertje Johannes van der Valk, dochter van Johannes Bontjes van der Valk en Grietje Sytzes Hoekstra, geboren Dalfsen 09.08.1944. Uit dit huwelijk:

1 Margriet Joostes Wolters, geboren Drachten 15.07.1972.

2 Eelke Joostes Wolters, geboren Opeinde 25.07.1978.

III-m Ynskje Eelkes Wolters, dochter van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 03.08.1942. Zij is getrouwd Grootegast 21.10.1960 met Jan Anne-Jans Hamstra, zoon van Anne-Jan Jans Hamstra en Berber Johannes Tabak, geboren Harkema 14.04.1939. Uit dit huwelijk:

1 Bouwina-Incke Jans Hamstra, geboren Drachten 24.03.1961, volgt onder IV-al.

2 Anne-Jan Jans Hamstra, geboren Drachten 03.09.1963, volgt onder IV-am.

3 Eelke Jans Hamstra, geboren Drachten 03.09.1963, volgt onder IV-an.

4 Berber Jans Hamstra, geboren Heerenveen 06.10.1965, volgt onder IV-ao.

III-n Haaye Eelkes Wolters, zoon van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 25.06.1944. Hij is getrouwd Buitenpost 27.09.1968 met Elizabeth Tjipkes Bethlehem, dochter van Tjipke-Alle Bethlehem en Elisabeth Jelkes Schippers, geboren Surhuizum 10.06.1946. Uit dit huwelijk:

1 Eelke Haayes Wolters, geboren Groningen 30.03.1969. Hij is gehuwd met Jacoba-Grietje (Corien) Tonies Pijper, dochter van Tonie Pijper en Hennie Korthuis, geboren Uithuizen 29.04.1975.

2 Tjipke-Alle Haayes Wolters, geboren Groningen 07.07.1972. Hij heeft nu een relatie met Wilhelmina-Jantje (Helga) Pieters Rijkens, dochter van Pieter Rijkens en Froukje Dijksterhuis, geboren 't Zandt 25.11.1975.

III-o Sikke Eelkes Wolters, zoon van Eelke Dirks Wolters (II-b) en Baukje Joostes Elzinga, geboren Opende 25.10.1946. Hij is getrouwd Grootegast 26.04.1968 (1) met (en gescheiden 11.1984 van) Sjoukje Reinders Ganzevoort, dochter van Reinder Ganzevoort en Grietje Westerhof, geboren Lutjegast 29.11.1947. Uit dit huwelijk:

1 Grietje-Baukje Sikkes Wolters, geboren Lutjegast 18.10.1968, volgt onder IV-ap.

2 Annemieke Sikkes Wolters, geboren Lutjegast 24.12.1970.

Hij woont nu samen (2) met Johanna Ludofs Topma, dochter van Ludolf-Johann Johannes Topma en Geertje Alberts Broekman, geboren Assen 20.08.1954. (Zij was de gescheiden echtgenote van Lucas Jans Hoiting, geboren Grollo 23.05.1952.)

III-p Dirk Sietses Wolters, zoon van Sytse Dirks Wolters (II-c) en Gerbrich Pieters van der Zwaag, geboren Wieringerwerf 30.06.1935. Hij is getrouwd Beverwijk 08.02.1962 (1) met Anna-Cornelia-Maria Jans Blok, dochter van Jan Blok en Maria-Adriana Bos, geboren Beverwijk 14.07.1939, overleden Amsterdam 20.11.1982, 43 jaar en 129 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Ren‚-Sietze-Sven Dirks Wolters, geboren Heemskerk 08.04.1963, volgt onder IV-aq.

2 Marianne-Judith-Ingeborg Dirks Wolters, geboren Heemskerk 07.03.1967, volgt onder IV-ar.

3 Sieto-Jan-Seth Dirks Wolters, geboren Beverwijk 26.03.1970.

Hij is getrouwd Beverwijk 06.12.1984 (2) met Maartje Jacobs de Boer, dochter van Jacob de Boer en Berendina-Suzanna Vrijburg, geboren Zwolle 30.06.1943.

III-q Rinskje Sietses Wolters, dochter van Sytse Dirks Wolters (II-c) en Gerbrich Pieters van der Zwaag, geboren Wieringerwerf 19.08.1936. Zij is getrouwd Wieringerwerf 17.09.1959 met Jacobus Gijsberts van de Lagemaat, zoon van Gijsbert van de Lagemaat en Alida Koningen, geboren Amsterdam 09.07.1933. Uit dit huwelijk:

1 Jacqueline Jacobus van de Lagemaat, geboren Amsterdam 01.04.1961, volgt onder IV-as.

2 Eric Jacobus van de Lagemaat, geboren Amsterdam 26.10.1966, volgt onder IV-at.

III-r Ynskje-Petronella Sietses Wolters, dochter van Sytse Dirks Wolters (II-c) en Gerbrich Pieters van der Zwaag, geboren Wieringerwerf 08.12.1940. Zij is getrouwd Wieringerwerf 15.11.1963 (1) met (en gescheiden 1989 van) Tamme Gerrits Katuin, zoon van Gerrit Katuin en Jansje Brinks, geboren Nieuw-Weerdige 19.04.1941. Uit dit huwelijk:

1 Gert-Marcel Tammes Katuin, geboren Middenmeer 20.12.1964, volgt onder IV-au.

2 Gea-Johanna-Ineke Tammes Katuin, geboren Middenmeer 01.01.1967, volgt onder IV-av.

Zij is getrouwd Burgum 17.05.1991 (2) met Jacob Jans Ton, zoon van Jan Ton en Maartje de Boorder, geboren Burgum 04.03.1937.

III-s Pieter Sietses Wolters, zoon van Sytse Dirks Wolters (II-c) en Gerbrich Pieters van der Zwaag, geboren Wieringerwerf 29.05.1944. Hij is getrouwd Wieringerwerf 23.03.1967 met Nienke Arjens Waardenburg, dochter van Arjen Waardenburg en Klaske de Jonge, geboren Tzummarum 25.06.1946. Uit dit huwelijk:

1 Monique Pieters Wolters, geboren Alkmaar 07.05.1968. Zij is getrouwd Wieringerwerf 03.11.1993 met Wilhelm-Klaas Ynzes Lautenbach, zoon van Ynze Lautenbach en Klaaske de Groot, geboren Middenmeer 04.06.1963.

2 Marco Pieters Wolters, geboren Alkmaar 03.04.1970.

3 Jeroen Pieters Wolters, geboren Alkmaar 03.04.1970.

III-t Dirk Sikkes Wolters, zoon van Sikke Dirks Wolters (II-d) en Hiske Hanses Roskam, geboren Workum 29.03.1935. Hij is getrouwd Heerenveen 01.09.1959 met Aaltje Marten-Baukes van den Akker, dochter van Marten-Bauke van den Akker en Ruurdje Hiddes Visser, geboren Rinsumageest 01.04.1936. Uit dit huwelijk:

1 Ruurdina Dirks Wolters, geboren Nieuwleusen 23.05.1960, volgt onder IV-aw.

2 Sikko-Dirk Dirks Wolters, geboren Oosterwolde 22.08.1962. Hij is getrouwd Deventer 25.10.1996 met Helga Jans van Dijk, dochter van Jan van Dijk en Gretha ..., geboren IJsselmuiden 23.09.1964.

3 Marten-Bauke Dirks Wolters, geboren Oosterwolde 19.05.1965. Hij is getrouwd Nijeveen 26.09.1996 met Petra Jans Veerman, dochter van Jan Veerman en Elly ..., geboren Bolsward 22.11.1965.

4 Hans Dirks Wolters, geboren Oosterwolde 29.10.1966. Hij is getrouwd Nijeveen 06.06.1997 met Marjan Harms Kroes, dochter van Harm Kroes en Jantje Boer, geboren Nijeveen 05.08.1973.

III-u Hans Sikkes Wolters, zoon van Sikke Dirks Wolters (II-d) en Hiske Hanses Roskam, geboren Workum 11.09.1937. Hij is getrouwd Wolvega 09.09.1960 met Ida Hendriks de Jonge, dochter van Hendrik Jacobs de Jonge en Jantje Jans Bos, geboren Langelille 14.05.1938. Uit dit huwelijk:

1 Janetta Hanses Wolters, geboren Joure 27.03.1961, volgt onder IV-ax.

2 Ciska Hanses Wolters, geboren Joure 07.12.1963.

3 Sicco Hanses Wolters, geboren Joure 18.02.1965, volgt onder IV-ay.

4 Henk Hanses Wolters, geboren De Meern 28.07.1970. Hij woont nu samen met Mariska Fokkes Overeinder, dochter van Fokke-Ties Overeinder en Froukje Mirtens, geboren Heerenveen 12.06.1972.

III-v Zusan (Dirkje) Sikkes Wolters, dochter van Sikke Dirks Wolters (II-d) en Hiske Hanses Roskam, geboren Workum 31.12.1939. Zij is getrouwd Heerenveen 16.09.1960 met Age Hendriks Eizema, zoon van Hendrik Eizema en Janke Meester, geboren Rottum 07.05.1939. Uit dit huwelijk:

1 Hiske Ages Eizema, geboren Heerenveen 12.04.1961, volgt onder IV-az.

2 Herman Ages Eizema, geboren Leeuwarden 24.10.1963, volgt onder IV-ba.

3 Elske-Agnes Ages Eizema, geboren Makkum 09.01.1970, volgt onder IV-bb.

III-w Dirk Jacobs Wolters, zoon van Jacob Dirks Wolters (II-e) en Anna Harmens Fonck, geboren Hypolitushoef 01.05.1935. Hij is getrouwd Wieringerwerf 15.05.1956 met Wilhelmina-Alberdina Egberts Brinkman, dochter van Egbert Willems Brinkman en Jantina-Johanna Amtons Prinsen, geboren Wieringerwerf 21.01.1938. Uit dit huwelijk:

1 Jacob-Egbert Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 24.11.1956.

2 Egbert-Anton Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 05.03.1958. Hij is getrouwd Medemblik 07.10.1994 met Olga Reins Tensen, dochter van Rein Tensen en Sijtje Rezelman, geboren Lamberschaag 31.10.1956.

3 Anna-Jantina-Johanna Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 08.01.1962, volgt onder IV-bc.

4 Dirk-Herman-Gerhard-Adriaan Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 30.06.1965, volgt onder IV-bd.

5 Ren‚-Eelco Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 06.07.1966, volgt onder IV-be.

6 Edwin-Boudewijn-Wijnand-Dirk Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 04.02.1969. Hij woont nu samen met Brigitta Guuses Slooten, dochter van Guus Slooten en Jannie Wever, geboren Wieringerwerf 30.06.1969.

III-x Harm Jacobs Wolters, zoon van Jacob Dirks Wolters (II-e) en Anna Harmens Fonck, geboren Slootdorp 27.10.1936. Hij is getrouwd Medemblik 06.09.1963 (1) met (en gescheiden 09.1981 van) Devera-Cornelia Gerrits de Jong, dochter van Gerrit-Simon de Jong en Cornelia-Devera Bot, geboren Medemblik 23.01.1939. Uit dit huwelijk:

1 Karin-Cornelia-Anna Harms Wolters, geboren Medemblik 03.11.1964.

2 Jaquelina-Devera Harms Wolters, geboren Medemblik 11.07.1967, volgt onder IV-bf.

3 Jeroen-Harm-Gerard Harms Wolters, geboren Medemblik 09.03.1970.

Hij is getrouwd Medemblik 16.03.1983 (2) met Olga Jans Weiler, dochter van Jan Weiler en Cornelia Lescher, geboren Amsterdam 05.02.1946.

III-y Eelke Jacobs Wolters, zoon van Jacob Dirks Wolters (II-e) en Anna Harmens Fonck, geboren Slootdorp 01.11.1938. Hij is getrouwd Middelstum 09.04.1963 met Tryntje Arends Jonkman, dochter van Arend Jonkman en Bouwina van der Klei, geboren Middelstum 15.03.1941. Uit dit huwelijk:

1 Bouwina-Jolanda Eelkes Wolters, geboren Singapore 26.02.1964, volgt onder IV-bg.

2 Anna-Carolina Eelkes Wolters, geboren Singapore 26.10.1965. Zij woont nu samen met Rolf Cornelis-Jacobs Keyzer, zoon van Cornelis-Jacob Keyzer en Cornelia Sloesarwij, geboren Vinkeveen/Waverveen 23.04.1964.

3 Ynskje-Christina Eelkes Wolters, geboren Singapore 26.10.1969, volgt onder IV-bh.

III-z Pieter Jacobs Wolters, zoon van Jacob Dirks Wolters (II-e) en Anna Harmens Fonck, geboren Slootdorp 26.01.1943. Hij is getrouwd Franeker 06.09.1967 met Anje Jans van Wier, dochter van Jan Doedes van Wier en Gatske Reinders de Vries, geboren Franeker 13.03.1940. Uit dit huwelijk:

1 Jacob-Jan Pieters Wolters, geboren Alkmaar 09.09.1968, volgt onder IV-bi.

2 Gerard Pieters Wolters, geboren Slootdorp 17.03.1971, volgt onder IV-bj.

III-aa Ynskje Tjibbes van der Meulen, dochter van Tjibbe Harmens van der Meulen en Akke Dirks Wolters (II-f), geboren Hurdegaryp 10.03.1937. Zij is getrouwd Burgum 13.11.1958 met Eelke Thysses Wiersma, zoon van Thys Eelkes Wiersma en Saakje Jans Timmermans, geboren Dantumawoude 24.05.1931. Uit dit huwelijk:

1 Thys Eelkes Wiersma, geboren Hurdegaryp 02.05.1959.

2 Akke Eelkes Wiersma, geboren Hurdegaryp 11.07.1960, volgt onder IV-bk.

3 Saakje Eelkes Wiersma, geboren Tytsjerk 09.02.1962, volgt onder IV-bl.

4 Tjibbe Eelkes Wiersma, geboren Tytsjerk 11.03.1964, volgt onder IV-bm.

5 Eelke-Inne Eelkes Wiersma, geboren Drachten 13.02.1968, volgt onder IV-bn.

6 Romkje-Ynskje Eelkes Wiersma, geboren Drachten 19.08.1969. Zij woont nu samen met Herman Blokhof, geboren Den Helder 18.08.1962.

7 Ynskje-Eelkje Eelkes Wiersma, geboren 24.02.1971. Zij heeft nu een relatie met Rein Boonstra, geboren Amsterdam 13.04.1964.

8 Harmina-Dirkje Eelkes Wiersma, geboren Drachten 25.12.1972. Zij woont nu samen met Pieter Schuil, geboren Kollumerzwaag 17.08.1974.

III-ab Antje Tjibbes van der Meulen, dochter van Tjibbe Harmens van der Meulen en Akke Dirks Wolters (II-f), geboren Hurdegaryp 03.08.1939. Zij is getrouwd Burgum 28.04.1964 met Cornelis-Oebele Eeltjes Herder, zoon van Eeltje Cornelis Herder en Baukje Pieters Paulusma, geboren Garyp 06.08.1941. Uit dit huwelijk:

1 Eeltje-Reinold Cornelis Herder, geboren Hoogland 08.02.1965. Hij is getrouwd Burgum 04.01.1996 met Neeltje-Johanna (Jolanda) Pieters Terpstra, dochter van Pieter Baukes Terpstra en Antje Baukes Kuperus, geboren Hylaard 02.10.1971.

2 Akke-Angelinca (Karin) Cornelis Herder, geboren Hoogland 12.07.1967, volgt onder IV-bo.

3 Tjibbe-Cornelis Cornelis Herder, geboren Leeuwarden 28.02.1973. Hij woonde samen met Atty Postma.

III-ac Dirkje Tjibbes van der Meulen, dochter van Tjibbe Harmens van der Meulen en Akke Dirks Wolters (II-f), geboren Hurdegaryp 30.12.1943. Zij is getrouwd Burgum 19.09.1969 met Adrianus Johannes van der Lingen, zoon van Johannes C. van der Lingen en Johanna Boomsluiter, geboren Schiedam 01.12.1945. Uit dit huwelijk:

1 Sandra Adrianus van Lingen, geboren Ammerstol 28.07.1970, volgt onder IV-bp.

2 Erwin Adrianus van Lingen, geboren Ammerstol 30.08.1973. Hij woont nu samen met Janine Stekelenburg, afkomstig uit Bergambacht, geboren 06.10.1966.

III-ad Harm Tjibbes van der Meulen, zoon van Tjibbe Harmens van der Meulen en Akke Dirks Wolters (II-f), geboren Hurdegaryp 08.11.1945. Hij is getrouwd Burgum 04.06.1970 met Rinske Klazes van der Wal, dochter van Klaas Pieters van der Wal en Ynske Gosses Vellinga, geboren Burgum 09.01.1949. Uit dit huwelijk:

1 Bianca-Pieterina-Jolanda Harmens van der Meulen, geboren Leeuwarden 21.05.1972, volgt onder IV-bq.

2 Yvonne-Sylvia-Miranda Harmens van der Meulen, geboren Drachten 02.11.1975. Zij heeft nu een relatie met Wietse Jentjes Hoekstra, zoon van Jentje Franses Hoekstra en Jantje Wytses Bouma, geboren Marrum 13.08.1974.

III-ae Ankje Tjibbes van der Meulen, dochter van Tjibbe Harmens van der Meulen en Akke Dirks Wolters (II-f), geboren Hurdegaryp 16.07.1949. Zij is getrouwd Burgum 19.04.1973 met Herke Sijes Brinkman, zoon van Sije Ruurds Brinkman en Afke-Jantje Eeuwes Piso, geboren Buitenpost 12.07.1948. Uit dit huwelijk:

1 Sije-Herke Herkes Brinkman, geboren Leeuwarden 16.03.1974. Hij is gehuwd met Fokje-Trientje Roelfs Lode, dochter van Roelf Wildricks Lode en Hinke Roelofs Kuipers, geboren Drachten 02.04.1975.

2 Tjibbe-Oene Herkes Brinkman, geboren Twyzel 06.08.1978.

3 Akkelien-Afke-Jantje Herkes Brinkman, geboren Twyzel 19.05.1983.

III-af Oene Tjibbes van der Meulen, zoon van Tjibbe Harmens van der Meulen en Akke Dirks Wolters (II-f), geboren Leeuwarden 26.09.1954. Hij is getrouwd Burgum 02.10.1975 met (en gescheiden van) Rinske-Foekje Gerrits Wagenaar, dochter van Gerrit Andries Wagenaar en Antje Philippus van der Veen, geboren Hurdegaryp 06.08.1956. Uit dit huwelijk:

1 Tjibbe Oenes van der Meulen, geboren Sumar 14.05.1976.

2 Gerrit Oenes van der Meulen, geboren Sumar 03.07.1978.

3 Anne Oenes van der Meulen, geboren Sumar 21.05.1983.

III-ag Iemtje Dirks Wolters, dochter van Dirk Dirks Wolters (II-g) en Grietje Willems Hof, geboren Wieringerwerf 09.10.1940. Zij is getrouwd Wieringerwerf 28.10.1964 met Meindert Roelofs Nieuweboer, zoon van Roelof Pieters Nieuweboer en Catharina Blanken, geboren Nieuweniedorp 11.01.1941. Uit dit huwelijk:

1 Roeland-Dirk Meines Nieuweboer, geboren Zaandam 31.01.1967.

2 Margriet-Katharina Meines Nieuweboer, geboren Zaandam 22.10.1970, volgt onder IV-br.

III-ah Dirk Dirks Wolters, zoon van Dirk Dirks Wolters (II-g) en Grietje Willems Hof, geboren Wieringerwerf 26.03.1953. Hij is getrouwd Wieringerwerf 14.01.1975 met Antonia Jacobus van den Oord, dochter van Jacobus-Theodorus van den Oord en Antonia Paauw, geboren Wieringerwerf 08.07.1953. Uit dit huwelijk:

1 Jelte-Dirk Dirks Wolters, geboren Grootebroek 31.12.1977.

III-ai Willem Hendriks van Dijk, zoon van Hendrik Willems van Dijk en Feikje Dirks Wolters (II-h), geboren Zevenhuizen 24.03.1945. Hij is getrouwd Drachten 10.03.1967 met Jantje-Saapke Martinus van Weert, dochter van Martinus Martinus van Weert en Luurtske Rode, geboren Britsum 31.05.1946. Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Willems van Dijk, geboren Drachten 01.04.1970, volgt onder IV-bs.

2 Luurtske Willems van Dijk, geboren Drachten 03.11.1972. Zij is getrouwd Drachten 29.08.1997 met Jan Siebes Veenstra, zoon van Siebe-Jan Veenstra en Wietske Schriemer, geboren Drachten 14.09.1964.

III-aj Ynskje Hendriks van Dijk, dochter van Hendrik Willems van Dijk en Feikje Dirks Wolters (II-h), geboren Drachten 16.05.1949. Zij is getrouwd 1971 (1) met (en gescheiden van) Reindert Lolkes Dokter, zoon van Lolke Dokter en Tryntje Visser, geboren Hollum/Ameland 03.06.1951. Uit dit huwelijk:

1 Feikje (Francisca) Reinderts Dokter, geboren Drachten 03.03.1972. Zij woont nu samen met Jan Henks Kootstra, zoon van Henk Kootstra en Griet ..., geboren Drachten 1970.

2 Lolke-Hendrik (Lorenz) Reinderts Dokter, geboren Drachten 17.11.1975.

Zij woont nu samen (2) met Catrinus Annes Boomsma, zoon van Anne Boomsma en Botje Aukema, geboren Oudemirdum 25.07.1946.

III-ak Dirk Hendriks van Dijk, zoon van Hendrik Willems van Dijk en Feikje Dirks Wolters (II-h), geboren Drachten 18.04.1956. Hij is getrouwd Beetsterzwaag 11.08.1978 met Tryntje Sjoerds Roijenga, dochter van Sjoerd Jans Roijenga en Renske Tietes Kuik, geboren Waskemeer 10.09.1954. Uit dit huwelijk:

1 Hendrik-Sjoerd van Dijk, geboren Drachten 10.06.1980.

2 Renske-Feikje Dirks van Dijk, geboren Drachten 09.06.1982.

III-al Dirk-Pieter Willems van Dijk, zoon van Willem Pieters van Dijk en Eelkje-Joukje Dirks Wolters (II-i), geboren Zevenhuizen 02.04.1952. Hij is getrouwd Sleen 05.09.1975 met Hendrikje-Jantina Jans van der Weide, dochter van Jan Berends van der Weide en Hendrikje Roelofs Room, geboren Klazinaveen 22.10.1952. Uit dit huwelijk:

1 Sebastiaan Dirks van Dijk, geboren Emmen 27.09.1976.

2 Lidewij Dirks van Dijk, geboren Winterswijk 14.10.1979.

III-am Freek Willems van Dijk, zoon van Willem Pieters van Dijk en Eelkje-Joukje Dirks Wolters (II-i), geboren Zevenhuizen 13.09.1955. Hij is getrouwd Emmen 12.12.1980 met Lammechien Reinders Hummel, dochter van Reinder Tjittes Hummel en Geziena-Arendina Martens Bos, geboren Emmen 12.09.1957. Uit dit huwelijk:

1 Tanja-Ramona Freeks van Dijk, geboren Emmen 29.03.1982.

2 Ronald-Ferdinand Freeks van Dijk, geboren Emmeloord NOP 24.05.1984.

III-an Willem-Eelco Willems van Dijk, zoon van Willem Pieters van Dijk en Eelkje-Joukje Dirks Wolters (II-i), geboren Zwartemeer 11.03.1963. Hij is getrouwd Gieten 28.05.1993 met Berendina Berends Kroezen, dochter van Berend Berends Kroezen en Antje Jans de Vries, geboren Klazinaveen 22.08.1965. Uit dit huwelijk:

1 Ewoud-William-Bernd Willems van Dijk, geboren Gieterveen 28.01.1995.

IV-a Johannes-Gooitzen Hendriks Houkes, zoon van Hendrik Johannes Houkes en Ynske Gooitzens Winter (III-a), geboren Noordwolde 16.08.1942. Hij is getrouwd Ede 24.10.1962 (1) met (en gescheiden Ede 03.1971 van) Jeanette Antonius Broeksteeg, geboren Lunteren 05.04.1946. Uit dit huwelijk:

1 Ynske Johannes Houkes, geboren Ede 22.11.1964, volgt onder V-a.

2 Hanne Johannes Houkes, geboren Ede 24.05.1966. Hij woont nu samen met Yvonne Franses Gorts, dochter van Frans Gorts en Maria van Bree, geboren Bennekom 17.09.1967.

Hij is getrouwd Ede 29.12.1971 (2) met Henderika Aarts van Manen, dochter van Aart Dirk-Jans van Manen en Henderika Hendriks Meerveld, geboren Veenendaal 26.04.1949. Uit dit huwelijk:

3 Hanne Johannes Houkes, geboren Lunteren 03.02.1972. Hij woont nu samen met Corien Aarts van Ginkel, dochter van Aart Gerts van Ginkel en Silvia Gerards Stam, geboren Overberg 21.09.1972.

4 Hannelore Johannes Houkes, geboren K”nigswinter Dld 05.06.1974. Zij woont nu samen met Wilfred Goverts Maassen, zoon van Govert Maassen en Jantje-Berendje Meeuwes, geboren Veenendaal 26.09.1971.

5 Dirk-Jan Johannes Houkes, geboren Bad-Honnef Dld 03.04.1976.

6 Hendrik Johannes Houkes, geboren Bad-Honnef Dld 21.11.1979.

IV-b Gooitzen-Johannes Hendriks Houkes, zoon van Hendrik Johannes Houkes en Ynske Gooitzens Winter (III-a), geboren Noordwolde 20.09.1943. Hij is getrouwd Oosterbeek 21.05.1971 met Ingrid-Raymonde Bobs Nihot, dochter van Bob Neeltjes Nihot en Baukje Jacobs Reimers, geboren Den Haag 14.01.1950. Uit dit huwelijk:

1 Yvette-Krista Gooitzens Houkes, geboren Neuchƒtel CH 08.04.1972. Zij woonde samen met Philippe Hahn.

2 Fulco-Gjalt Gooitzens Houkes, geboren Neuchƒtel CH 13.06.1974.

IV-c Henk Hendriks Houkes, zoon van Hendrik Johannes Houkes en Ynske Gooitzens Winter (III-a), geboren Noordwolde 21.09.1946. Hij is getrouwd Heteren 29.04.1970 met Getrude-Johanna-Maria Gerardus Reuser, dochter van Gerardus-Cornelis Reuser en Maria-Theodora Nellissen, geboren Lent 04.06.1948. Uit dit huwelijk:

1 Jarno Henks Houkes, geboren Wageningen 29.08.1973.

2 Nienke Henks Houkes, geboren Wageningen 27.04.1976.

IV-d Ankje-Aaltje Hendriks Houkes, dochter van Hendrik Johannes Houkes en Ynske Gooitzens Winter (III-a), geboren Noordwolde 12.08.1950, overleden Huissen 03.05.1982, 31 jaar en 264 dagen oud. Zij is getrouwd Ede 24.12.1971 (1) met William-Harry Johannes van der Blij, zoon van Johannes van der Blij en Jenneke Kaal, geboren Apeldoorn 10.08.1946, verongelukt Barneveld 05.02.1972, 25 jaar en 179 dagen oud. Zij is getrouwd Ede 22.11.1973 (2) met (en gescheiden Ede 30.01.1980 van) Jacobus Adrianus Spelt, zoon van Adrianus Spelt en Maria-Afina Bos, geboren Ede 16.12.1951. Uit dit huwelijk:

1 Ayesha Jacobus Spelt, geboren Ede 13.08.1974.

IV-e Ankje-Aagje Remmerts Appelman, dochter van Remmert Arjens Appelman en Jantje Gooitzens Winter (III-b), geboren Renkum 20.04.1947. Zij is getrouwd Nes/Ameland 15.09.1969 met Bob Jans Blokker, zoon van Jan Jacobs Blokker en Tryntje Gerrits van der Mei, geboren Amsterdam 25.04.1948. Uit dit huwelijk:

1 Yolanda-Agnes Bobs Blokker, geboren Ballum/Ameland 03.08.1972, overleden Leeuwarden 05.10.1972, 63 dagen oud.

2 Kars-Gerrit Bobs Blokker, geboren Ballum/Ameland 11.12.1973.

3 Remco-Arjen Bobs Blokker, geboren Ballum/Ameland 15.08.1976.

4 Jan-Jaap Bobs Blokker, geboren Ballum/Ameland 29.09.1981.

IV-f Aagje-Ankje Remmerts Appelman, dochter van Remmert Arjens Appelman en Jantje Gooitzens Winter (III-b), geboren Renkum 21.09.1948. Zij is getrouwd Leeuwarden 19.11.1967 (1) met (en gescheiden van) Johan Douwes Zuidendorp, zoon van Douwe Zuidendorp en Johanna Visser, geboren Goutum 06.05.1948. Uit dit huwelijk:

1 Douwe Johans Zuidendorp, geboren Leeuwarden 25.05.1968, volgt onder V-b.

2 Ronald Johans Zuidendorp, geboren Leeuwarden 12.07.1969. Hij woont nu samen met Ellen Martinus de Wilde, dochter van Martinus de Wilde en Antonetta-Pieternella Bosma, geboren Wageningen 07.11.1968.

Zij woont nu samen (2) met Joop Johannes Klabbers, zoon van Johannes Klabbers en Hendrika Geurts, geboren Heume 30.07.1941.

IV-g Arjen Remmerts Appelman, zoon van Remmert Arjens Appelman en Jantje Gooitzens Winter (III-b), geboren Ballum/Ameland 23.05.1960. Hij is getrouwd Drachten 28.12.1979 (1) met (en gescheiden van) Romkje Jans Lageveen, dochter van Jan Lageveen en Antje Grotenhuis, geboren Drachten 13.07.1958, overleden aldaar 25.04.1993, 34 jaar en 286 dagen oud. (Zij is later getrouwd Drachten 24.04.1986 met Arjen Remmerts Appelman, geboren Ballum/Ameland 23.05.1960, zie IV-g.) Uit dit huwelijk:

1 Ron Arjens Appelman, geboren Drachten 11.03.1981.

2 Anouschka Arjens Appelman, geboren Drachten 28.01.1982.

Hij is getrouwd Drachten 24.04.1986 (2) met Romkje Jans Lageveen, geboren Drachten 13.07.1958. Hij woont nu samen (3) met Froukje Jelles van der Wal, dochter van Jelle Gepkes van der Wal en Wemeltje Sietses de Vries, geboren Tietjerk 18.10.1951.

IV-h Dirk-Egbert Egberts Mulder, zoon van Egbert Egbert-Jans Mulder en Dirkje Gooitzens Winter (III-c), geboren Westerbork 13.12.1950. Hij is getrouwd Ede 14.12.1973 met Magdalena-Helena Franks Manuputty, dochter van Demianus Manuputty en Wilhelmina-Hendrika Rering, geboren Tjimahi/Java Indonesia 05.10.1950. Uit dit huwelijk:

1 Maurice-Fabian Dirks Mulder, geboren Lunteren 15.12.1978.

2 Simone-Francisca Dirks Mulder, geboren Lunteren 09.10.1981.

IV-i Sonja-Franciska Egberts Mulder, dochter van Egbert Egbert-Jans Mulder en Dirkje Gooitzens Winter (III-c), geboren Renkum 09.02.1953, overleden Voorburg 24.05.1978, 25 jaar en 104 dagen oud. Zij is getrouwd Ede 27.06.1972 met Gerardus Gerardus de Jager, zoon van Gerardus de Jager en Wilhelmina Pak, geboren Voorburg 12.01.1953, overleden n1996, minstens 43 jaar oud. Uit dit huwelijk:

1 Michael-Gerardus Gerardus de Jager, geboren Voorburg 25.04.1978.

IV-j Jos‚e-Gerda Egberts Mulder, dochter van Egbert Egbert-Jans Mulder en Dirkje Gooitzens Winter (III-c), geboren Heerlen 14.12.1955. Zij is getrouwd Ede 20.01.1977 met Theunis Jacobs Lagerwey, zoon van Jacob Lagerwey en Johanna Ansink, geboren Bennekom 06.06.1952. Uit dit huwelijk:

1 Helma-Dukke Theunis Lagerwey, geboren Ede 29.07.1978.

2 Maaike-Janna Theunis Lagerwey, geboren Barneveld 23.10.1981.

3 Karin Theunis Lagerwey, geboren Barneveld 08.02.1984.

IV-k Yvonne-Johanna Egberts Mulder, dochter van Egbert Egbert-Jans Mulder en Dirkje Gooitzens Winter (III-c), geboren Heerlen 11.11.1957. Zij is getrouwd Ede 18.08.1978 (1) met (en gescheiden van) Klaas Alberts Touwen, zoon van Albert Touwen en Johanna Meeuwen, geboren Rotterdam 16.06.1957. Uit dit huwelijk:

1 Joachim-Albert Klazes Touwen, geboren De Bildt 28.06.1980.

2 Matthias Klazes Touwen, geboren De Bildt 26.01.1983.

3 Saake Klzes Touwen, geboren De Bildt 27.12.1983.

Zij is getrouwd Ede 22.05.1992 (2) met Gerrit Hessels de Vries, zoon van Hessel de Vries en Waltertje Ravenhorst, geboren Barneveld 02.12.1961.

IV-l Lanning-Robert Egberts Mulder, zoon van Egbert Egbert-Jans Mulder en Dirkje Gooitzens Winter (III-c), geboren Heerlen 17.12.1958.
Hij is getrouwd Ede 1993 met Anita Matthias Alberda Jelgersma, dochter van Matthias Alberda Jelgersma en Antonia Elbertsen, geboren Ede 08.02.1958.
Uit dit huwelijk:

1 Robin-Matthias Lannings Mulder, geboren Ede 19.07.1994.

IV-m Edward-Alexander Egberts Mulder, zoon van Egbert Egbert-Jans Mulder en Dirkje Gooitzens Winter (III-c), geboren Lunteren 03.01.1961. Hij is getrouwd Ede 24.07.1982 (1) met (en gescheiden van) Helena-Maria Jacobs Verwoert, dochter van Jacob Verwoert en Elisabeth van der Maat, geboren Ede 23.10.1959. Uit dit huwelijk:

1 Marco Edwards Mulder, geboren Ede 09.12.1982.

2 Olaf Edwards Mulder, geboren Utrecht 11.01.1984.

Hij woont nu samen (2) met Maria-Hendrika Jacobus van Riessen, dochter van Jacobus van Riessen en Maria-Hendrika Bakker, geboren Ede 28.01.1965.

IV-n Marceline-Fernanda Egberts Mulder, dochter van Egbert Egbert-Jans Mulder en Dirkje Gooitzens Winter (III-c), geboren Lunteren 02.09.1962. Zij is getrouwd Ede 20.02.1987 met Jacobus Jacobus de Leeuw, zoon van Jacobus de Leeuw en Dorothea van Doorn, geboren Lunteren 04.03.1959. Uit dit huwelijk:

1 Marco Jacobus de Leeuw, geboren Ede 06.05.1991.

IV-o Ankje Wiebes Hageman, dochter van Wiebe Halbes Hageman en Bontje Gooitzens Winter (III-d), geboren Haulerwyk 25.02.1947. Zij is getrouwd Beetsterzwaag 04.1966 (1) met (en gescheiden van) Sjoerd Sybrens Roelsma, zoon van Sybren Syberijns Roelsma en Grietje Sybrens van der Veer, geboren Bakkeveen 26.04.1944, overleden Drachten 23.12.1980, 36 jaar en 241 dagen oud. Uit dit huwelijk:

1 Sybrens Sjoerds Roelsma, geboren Drachten 22.08.1966.

2 Wiebe Sjoerds Roelsma, geboren Siegerswoude 07.08.1967, volgt onder V-c.

3 Bonne Sjoerds Roelsma, geboren Bakkeveen 20.11.1968.

Zij is getrouwd Beetsterzwaag 20.11.1975 (2) met (en gescheiden van) Willem Dingler, geboren Delft 29.01.1944. Uit dit huwelijk:

4 Tabitha Willems Dingler, geboren Bakkeveen 17.11.1977.

5 Petrouschka Willems Dingler, geboren Bakkeveen 02.05.1979.

IV-p Halbe Wiebes Hageman, zoon van Wiebe Halbes Hageman en Bontje Gooitzens Winter (III-d), geboren Winkel 19.01.1949. Hij is getrouwd Zeerijp 15.08.1975 met Elizabeth Hendriks Willemsen, dochter van Hendrik Willemsen en Martje Huisman, geboren Zeerijp 05.12.1951. Uit dit huwelijk:

1 Niels Halbes Hageman, geboren Franeker 15.08.1983.

IV-q Gooitzen Wiebes Hageman, zoon van Wiebe Halbes Hageman en Bontje Gooitzens Winter (III-d), geboren Winkel 04.02.1953. Hij is getrouwd Barneveld 20.02.1976 met Ada Cornelis Bos, dochter van Cornelis Bos en Geertje van der Craats, geboren Voorthuizen 03.11.1955. Uit dit huwelijk:

1 Hilde Gooitzens Hageman, geboren Alkmaar 19.07.1982.

IV-r Gradus-Johannes Wiebes Hageman, zoon van Wiebe Halbes Hageman en Bontje Gooitzens Winter (III-d), geboren Winkel 22.04.1954. Hij is getrouwd Oosterwolde 22.02.1979 (1) met (en gescheiden van) Froukje Hinkes Hessels, dochter van Hinke Hessels en Anna-Martje Smit, geboren Haulerwyk 15.11.1959. Uit dit huwelijk:

1 Mark Gradus Hageman, geboren Groningen 23.11.1983.

Hij is getrouwd Haren 12.04.1991 (2) met Farina-Maria Gerardus Melkert, dochter van Gerardus-Albert Melkert en Elsje-Cornelia van Vuuren, geboren Nieuw-Zeeland 09.08.1953. (Zij was de gescheiden echtgenote van ..... de Kort.)

IV-s Gooitzen-Albert Johannes Winter, zoon van Johannes Gooitzens Winter (III-e) en Hermina Alberts Bosch, geboren Drachten 17.12.1953. Hij is getrouwd Drachten 27.03.1981 (1) met (en gescheiden van) Anna-Paulona Willems de Lima, dochter van Willem de Lima en Anna-Palina Lattumeten, geboren Nuis 27.03.1960. Uit dit huwelijk:

1 Sjors Gooitzen-Alberts Winter, geboren Drachten 03.08.1981.

Hij woont nu samen (2) met Gerda Gerrards Runge, dochter van Gerrard Runge en Henderika Berg, geboren Emmen 03.08.1954.

IV-t Klaasje-Ankje Johannes Winter, dochter van Johannes Gooitzens Winter (III-e) en Hermina Alberts Bosch, geboren Drachten 04.04.1956. Zij is getrouwd Leek 15.12.1980 met Mendelt Jelles Spanninga, zoon van Jelle Gerrits Spanninga en Geertje Mendelts Werkman, geboren Kommerzijl 24.11.1953. Uit dit huwelijk:

1 Renate-Andrea Mendelts Spanninga, geboren Groningen 13.10.1984.

2 Elyna-Franciska Mendelts Spanninga, geboren Leek 12.05.1988.

IV-u Ankje-Klaasje Johannes Winter, dochter van Johannes Gooitzens Winter (III-e) en Hermina Alberts Bosch, geboren Drachten 14.05.1957. Zij is getrouwd Marum 24.03.1977 met Johann Duurts Hut, zoon van Duurt Jobs Hut en Tjitske Hendriks de Roos, geboren Jonkersvaart 10.01.1956. Uit dit huwelijk:

1 Martine-Paola Johanns Hut, geboren De Wilp 19.03.1981.

2 Dorien-Krista Johanns Hut, geboren De Wilp 11.09.1982.

IV-v Albertina-Gosina-Helena Johannes Winter, dochter van Johannes Gooitzens Winter (III-e) en Hermina Alberts Bosch, geboren Marum 26.10.1964. Zij woont nu samen met Ad Rienks Scholma, zoon van Rienk Roelfs Scholma en Jeltie Berend-Cornelis Vriezema, geboren Winsum Gr 10.04.1965. Uit deze relatie:

1 John-Chris Ads Scholma, geboren Groningen 21.06.1993.

IV-w Hermina-Johanna Johannes Winter, dochter van Johannes Gooitzens Winter (III-e) en Hermina Alberts Bosch, geboren Marum 11.08.1966. Zij is getrouwd Hoogezand 31.03.1989 met Geert Hendriks Philips, zoon van Hendrik Philips en Dieuwertje Aalders, geboren Assen 08.03.1965. Uit dit huwelijk:

1 Albert-Sebastiaan Geerts Philips, geboren Hoogezand 27.06.1988.

2 Ramona-Raymonda-Marcelina Geerts Philips, geboren Groningen 20.10.1989.

3 Thomas-Andreas Geerts Philips, geboren Winschoten 26.11.1991.

IV-x Doroth‚-Ann Dirks Wolters, dochter van Dirk Eelkes Wolters (III-f) en Tryntje-Reina Adolfs Tel, geboren Haren 08.10.1959. Zij is getrouwd Zuidlaren 06.06.1986 met Berend-Frederik Geerts Blaauw, zoon van Geert-Pieter Blaauw en Hendrikje Nijborg, geboren Noordlaren 14.11.1960. Uit dit huwelijk:

1 Bj”rn-Dirk Berends Blaauw, geboren Groningen 20.09.1989.

2 Claudia-Barbara Berends Blaauw, geboren Groningen 14.10.1990.

IV-y Baukje Zweitses de Wit, dochter van Zweitse Wiegers de Wit en Ettje Eelkes Wolters (III-g), geboren Boelenslaan 13.06.1960. Zij is getrouwd Buitenpost 19.05.1993 met Gerrit Jans Veenstra, zoon van Jan Veenstra en Baukje van der Wijk, geboren Surhuisterveen 01.08.1960. Uit dit huwelijk:

1 Esther Gerrits Veenstra, geboren Drachten 25.11.1994.

IV-z Jolanda Zweitses de Wit, dochter van Zweitse Wiegers de Wit en Ettje Eelkes Wolters (III-g), geboren Drachten 12.02.1971. Zij had een relatie (1) met Paul-Rudolf-James Roos, geboren Amsterdam 10.05.1968. Uit deze relatie:

1 Danique Pauls de Roos, geboren Zwolle 24.04.1995.

Zij is getrouwd Buitenpost 02.05.1997 (2) met Andries Martens Scholte, geboren Opende 04.05.1965.

IV-aa Baukje Postma, dochter van ..... Postma en Hinke Eelkes Wolters (III-h), geboren Groningen 17.10.1950. Zij is getrouwd v1971 (1) met (en gescheiden van) Roelof Kits, geboren ñ1948. Uit dit huwelijk:

1 Pieter Roelofs Kits, geboren 28.04.1972.

2 Heidi Roelofs Kits, geboren 16.01.1974.

Zij was gehuwd (2) met Sipke Klapstra.

IV-ab Cornelis Hendrikus Sikkema, zoon van Hendrikus Cornelis Sikkema en Hinke Eelkes Wolters (III-h), geboren Siegerswoude 12.07.1957. Hij is getrouwd Ooststellingwerf 17.09.1982 met Aukje Gosses Hof, dochter van Gosse Hof en Femmigje van der Veen, geboren Haulerwyk 09.06.1959. Uit dit huwelijk:

1 Femma-Hinke Cornelis Sikkema, geboren Waskemeer 30.06.1983.

2 Marian Cornelis Sikkema, geboren Waskemeer 12.08.1986.

IV-ac Aaltje Hendrikus Sikkema, dochter van Hendrikus Cornelis Sikkema en Hinke Eelkes Wolters (III-h), geboren Siegerswoude 26.09.1960. Zij is getrouwd Beetsterzwaag 28.09.1979 met Wierd Louwes Veenstra, zoon van Louw Veenstra en Foktje Hummel, geboren Een 11.07.1955. Uit dit huwelijk:

1 Leonardus Wierds Veenstra, geboren Haulerwyk 11.03.1982.

2 Hinke Wierds Veenstra, geboren Haulerwyk 16.03.1985.

IV-ad Tamme Hendrikus Sikkema, zoon van Hendrikus Cornelis Sikkema en Hinke Eelkes Wolters (III-h), geboren Siegerswoude 01.10.1965. Hij is gehuwd met Natasja Jule-Mennes Ververda, dochter van Jule-Menne Ververda en Harma Nicolaas, geboren Groningen 28.03.1973. Uit dit huwelijk:

1 Hendrikus-Bernardus Tammes Sikkema, geboren Groningen 16.07.1992.

2 Eelke-Sikke-Temme Tammes Sikkema, geboren De Wilp 22.03.1995.

IV-ae Hendrik-Marten Martens Hospes, zoon van Marten Hendriks Hospes en Anna Eelkes Wolters (III-i), geboren Glanerbrug 09.01.1960. Hij is getrouwd Emmen 25.07.1980 met Jacoba Jans Dekker, dochter van Jans Dekker en Margreta van Rijsewijk, geboren Rotterdam 02.04.1961. Uit dit huwelijk:

1 Raymond Hendrik-Martens Hospes, geboren Emmen 30.09.1982.

2 Vincent Hendrik-Martens Hospes, geboren Emmen 30.08.1984.

IV-af Erwin Martens Hospes, zoon van Marten Hendriks Hospes en Anna Eelkes Wolters (III-i), geboren Enschede 23.10.1961. Hij is getrouwd Emmen 06.08.1992 met Sina Hendriks Wapsekamp, dochter van Hendrik Wapsekamp en Josepha van der Laan, geboren Prov.Groningen 16.12.1962. Uit dit huwelijk:

1 Romeo Erwins Hospes, geboren Emmen 12.06.1984.

2 Falco Erwins Hospes, geboren Emmen 10.05.1991.

3 Caitlin Erwins Hospes, geboren Emmen 23.09.1993.

IV-ag Sandra Martens Hospes, dochter van Marten Hendriks Hospes en Anna Eelkes Wolters (III-i), geboren Enschede 22.03.1964. Zij woont nu samen met Johannes Henks de Groot, zoon van Henk de Groot en Hendrika Heeringa, geboren Nieuw-Amsterdam 13.02.1963. Uit deze relatie:

1 Mike Johannes de Groot, geboren Emmen 26.04.1993.

IV-ah Anita Martens Hospes, dochter van Marten Hendriks Hospes en Anna Eelkes Wolters (III-i), geboren Emmen 30.07.1965. Zij is getrouwd Emmen 16.08.1985 met Hendrik-Henk Jacobs Doek, zoon van Jacob Doek en Grietje Aninga, geboren Emmen 03.03.1963. Uit dit huwelijk:

1 Shirley Hendriks Doek, geboren Emmen 06.03.1991.

IV-ai Saskia-Bouwina Gerrits Lok, dochter van Gerrit Alberts Lok en Josiena-Sietske Eelkes Wolters (III-j), geboren Hoogezand 09.11.1963. Zij is getrouwd Hoogezand/Sappemeer 26.05.1995 met Klaas Hindriks Dijk, zoon van Hindrik Dijk en Annechien-Tietje Dallinga, geboren Noordbroek 23.06.1962. Uit dit huwelijk:

1 Jeroen Klazes Dijk, geboren 24.08.1996.

IV-aj Monika-Gea Gerrits Lok, dochter van Gerrit Alberts Lok en Josiena-Sietske Eelkes Wolters (III-j), geboren Zuidbroek 27.03.1967. Zij is getrouwd Borgsweer 15.05.1992 met Nico Freerks Zandinga, zoon van Freerk Zandinga en Pietertje-Grietje Keur, geboren Groningen 14.06.1962. Uit dit huwelijk:

1 Esmee Nicos Zandinga, geboren Delfzijl 29.03.1996.

IV-ak Tiemen Tinus de Jonge, zoon van Tinus Tiemens de Jonge en Ankje Eelkes Wolters (III-k), geboren Haren 07.11.1962. Hij is getrouwd Zuidhorn 28.08.1992 met Alma Alberts Rutgers, dochter van Albert Rutgers en Anna Neef, geboren Oostwold 22.05.1968. Uit dit huwelijk:

1 Erik Tiemens de Jonge, geboren Groningen 05.02.1994.

2 Lianne Tiemens de Jonge, geboren Bedum 12.06.1996.

IV-al Bouwina-Incke Jans Hamstra, dochter van Jan Anne-Jans Hamstra en Ynskje Eelkes Wolters (III-m), geboren Drachten 24.03.1961. Zij is getrouwd Buitenpost 23.01.1981 met Mient Willems de Poel, zoon van Willem de Poel en Janna Land, geboren Drachten 24.04.1957. Uit dit huwelijk:

1 Willem Mients de Poel, geboren Surhuisterveen 10.07.1982.

2 Ynschje Mients de Poel, geboren Surhuisterveen 23.07.1985.

IV-am Anne-Jan Jans Hamstra, zoon van Jan Anne-Jans Hamstra en Ynskje Eelkes Wolters (III-m), geboren Drachten 03.09.1963. Hij is getrouwd Buitenpost 22.07.1988 met Pieterke Thomas Kits, dochter van Thomas Kits en Sjoekje Dijkstra, geboren Kommerzijl 21.12.1966. Uit dit huwelijk:

1 Jan Anne-Jans Hamstra, geboren Harkema 19.08.1990.

IV-an Eelke Jans Hamstra, zoon van Jan Anne-Jans Hamstra en Ynskje Eelkes Wolters (III-m), geboren Drachten 03.09.1963. Hij is getrouwd Buitenpost 11.07.1986 met Silvia Willems van Asperen, dochter van Willem van Asperen en Tjallie Krakau, geboren Leeuwarden 29.06.1965. Uit dit huwelijk:

1 Linda Eelkes Hamstra, geboren Harkema 22.12.1988.

2 Stef Eelkes Hamstra, geboren Drachten 24.06.1995.

IV-ao Berber Jans Hamstra, dochter van Jan Anne-Jans Hamstra en Ynskje Eelkes Wolters (III-m), geboren Heerenveen 06.10.1965. Zij is getrouwd Buitenpost 21.09.1985 met Kornelis Goffes van der Veen, zoon van Goffe van der Veen en Griet Kooistra, geboren Surhuisterveen 18.04.1967. Uit dit huwelijk:

1 Ilse-Ynschje Kornelis van der Veen, geboren Drachten 02.05.1992.

IV-ap Grietje-Baukje Sikkes Wolters, dochter van Sikke Eelkes Wolters (III-o) en Sjoukje Reinders Ganzevoort, geboren Lutjegast 18.10.1968. Zij is getrouwd Assen 07.01.1993 met Paul-Gijsbert Gijsberts Davids, zoon van Gijsbert-Willem Gerrits Davids en Barbera-Johanna Harms Oomkens, geboren Groningen 02.06.1967. Uit dit huwelijk:

1 Iris Pauls Davids, geboren Assen 02.06.1995.

IV-aq Ren‚-Sietze-Sven Dirks Wolters, zoon van Dirk Sietses Wolters (III-p) en Anna-Cornelia-Maria Jans Blok, geboren Heemskerk 08.04.1963. Hij is getrouwd Heemskerk 07.10.1996 met Stephanie-Wilhelmina-Maria Antonius Bos, dochter van Antonius Bos en Maria-Jobina de Graaf, geboren Utrecht 08.08.1963. Uit dit huwelijk:

1 Teun Ren‚-Sietze-Svens Wolters, geboren Heemskerk 17.10.1992.

2 Mirthe Ren‚-Sietze-Svens Wolters, geboren Beverwijk 19.07.1995.

IV-ar Marianne-Judith-Ingeborg Dirks Wolters, dochter van Dirk Sietses Wolters (III-p) en Anna-Cornelia-Maria Jans Blok, geboren Heemskerk 07.03.1967. Zij is getrouwd Beverwijk 20.05.1988 met Jos‚ Sanchez Olid, zoon van Antonio-Sanchez Morales en Carmen Olid Jimenez, geboren Olvera Spanje 15.02.1962. Uit dit huwelijk:

1 Demi Jos‚ Sanchez Olid, geboren Heemskerk 23.12.1993.

2 Luna Jos‚ Sanchez Olid, geboren Heemskerk 31.08.1996.

IV-as Jacqueline Jacobus van de Lagemaat, dochter van Jacobus Gijsberts van de Lagemaat en Rinskje Sietses Wolters (III-q), geboren Amsterdam 01.04.1961. Zij is getrouwd Amsterdam 26.07.1978 met Pieter Cornelis Visser, zoon van Cornelis Visser en Co (Jacoba?) Winkelman, geboren Amsterdam 22.09.1953. Uit dit huwelijk:

1 Dennis-Dani‰l Pieters Visser, geboren Naarden 02.05.1981.

2 Michiel-Pascal Pieters Visser, geboren Almere Flevopolder 29.09.1984.

IV-at Eric Jacobus van de Lagemaat, zoon van Jacobus Gijsberts van de Lagemaat en Rinskje Sietses Wolters (III-q), geboren Amsterdam 26.10.1966. Hij is getrouwd Purmerend 09.10.1991 met Marjolie Barends Rietel, dochter van Barend Rietel en Allegonda Ebbendorf, geboren Amsterdam 19.09.1961. Uit dit huwelijk:

1 Raymon Erics van de Lagemaat, geboren Purmerend 05.01.1993.

2 Julian-Justin Erics van de Lagemaat, geboren Purmerend 26.01.1996.

IV-au Gert-Marcel Tammes Katuin, zoon van Tamme Gerrits Katuin en Ynskje-Petronella Sietses Wolters (III-r), geboren Middenmeer 20.12.1964. Hij is getrouwd Alkmaar 28.11.1986 met Astrid Aries van der Stelt, dochter van Arie van der Stelt en Jitske Terpstra, geboren Alkmaar 04.04.1963. Uit dit huwelijk:

1 Kimberley Gert-Marcels Katuin, geboren Alkmaar 26.12.1990.

2 Gabriëlle Gert-Marcels Katuin, geboren Alkmaar 05.05.1994.

IV-av Gea-Johanna-Ineke Tammes Katuin, dochter van Tamme Gerrits Katuin en Ynskje-Petronella Sietses Wolters (III-r), geboren Middenmeer 01.01.1967. Zij is getrouwd Emmen 17.07.1987 met Hans Jaromirs Picek, zoon van Jaromir Picek en Olga Mulder, geboren Hradec Kratov‚ in Tsjechi‰ 10.08.1955. Uit dit huwelijk:

1 Hans Hanses Picek, geboren Emmen 03.02.1990.

2 Kirsten Hanses Picek, geboren Emmen 08.10.1991.

3 Roy Hanses Picek, geboren Emmen 08.10.1994.

IV-aw Ruurdina Dirks Wolters, dochter van Dirk Sikkes Wolters (III-t) en Aaltje Marten-Baukes van den Akker, geboren Nieuwleusen 23.05.1960. Zij is getrouwd Nijeveen 31.08.1990 met Brian Davids Nicholson, geboren Engeland 08.08.1944. Uit dit huwelijk:

1 Saskia-Anna-Marie Brians Nicholson, geboren Reighleygh Engeland 29.09.1992.

2 Sven-Hamish Brians Nicholson, geboren Reighleygh Engeland 16.07.1995.

IV-ax Janetta Hanses Wolters, dochter van Hans Sikkes Wolters (III-u) en Ida Hendriks de Jonge, geboren Joure 27.03.1961. Zij is getrouwd Vleuten-De Meern 22.01.1982 met Jan-Adrianus Jans van Roekel, zoon van Jan Jans van Roekel en Gerda-Adriana Verhoeven, geboren Valkenswaard 27.09.1959. Uit dit huwelijk:

1 Linda Jans van Roekel, geboren Utrecht 13.01.1985.

2 Jeske Jans van Roekel, geboren Maarssen-Broek 20.03.1989.

IV-ay Sicco Hanses Wolters, zoon van Hans Sikkes Wolters (III-u) en Ida Hendriks de Jonge, geboren Joure 18.02.1965. Hij is getrouwd Haarzuilens 25.02.1994 met Melanie-Martina-Jacoba-Maria Bogaards, dochter van Gerardus-Petrus Hermannus Bogaards en Margaretha-Johanna-Maria van der Ploeg, geboren Vleuten-De Meern 19.02.1969. Uit dit huwelijk:

1 Stijn-Hans-Gerard Siccos Wolters, geboren Wageningen 29.03.1996.

IV-az Hiske Ages Eizema, dochter van Age Hendriks Eizema en Zusan (Dirkje) Sikkes Wolters (III-v), geboren Heerenveen 12.04.1961. Zij is getrouwd Kollum 25.08.1980 met Pieter Rinzes Douma, zoon van Rinze Douma en Janke van der Wielen, geboren Surhuisterveen 04.12.1957. Uit dit huwelijk:

1 Nienke Pieters Bouma, geboren Oosterend/Texel 20.02.1981.

2 Rinze Pieters Bouma, geboren Oosterend/Texel 17.06.1984.

3 Froukje Pieters Bouma, geboren Oosterend/Texel 23.02.1987.

IV-ba Herman Ages Eizema, zoon van Age Hendriks Eizema en Zusan (Dirkje) Sikkes Wolters (III-v), geboren Leeuwarden 24.10.1963. Hij is getrouwd Kollum 25.07.1984 met Sjoukje Wietses Bosma, dochter van Wietse Bosma en Janke Schut, geboren Kollum 07.10.1963. Uit dit huwelijk:

1 Ingrid-Coby Hermans Eizema, geboren Kollum 29.06.1985.

2 Tamara-Tessa Hermans Eizema, geboren Eibergen 02.07.1988.

3 Guido-Matthijs Hermans Eizema, geboren Kollum 10.08.1991.

IV-bb Elske-Agnes Ages Eizema, dochter van Age Hendriks Eizema en Zusan (Dirkje) Sikkes Wolters (III-v), geboren Makkum 09.01.1970. Zij had een relatie (1) met Jan Tjitzes(Sieds) Kuperus, zoon van Tjitse Sierds? Kuperus en Imkje van der Vliet, geboren v1970. Uit deze relatie:

1 Janine Jans Kuperus, geboren Minnertsga 28.03.1989.

Zij is daarnaast getrouwd Menaldum 12.04.1996 (2) met Jelle Pieters Kuperus, zoon van Pieter Kuperus en Pietje Visser, geboren Berlikum 16.07.1965. Uit dit huwelijk:

2 Laura Jelles Kuperus, geboren Minnertsga 10.06.1996.

IV-bc Anna-Jantina-Johanna Dirks Wolters, dochter van Dirk Jacobs Wolters (III-w) en Wilhelmina-Alberdina Egberts Brinkman, geboren Wieringerwerf 08.01.1962. Zij is getrouwd Heer Hugowaard 03.12.1981 met Ben Anthonius van Zanten, zoon van Anthonius van Zanten en Elizabeth Bijpost, geboren Amsterdam 29.10.1956. Uit dit huwelijk:

1 Evelien-Nathalie Bens van Zanten, geboren Wieringerwerf 12.10.1982.

2 Barry-Roderic Bens van Zanten, geboren Wieringerwerf 15.09.1984.

IV-bd Dirk-Herman-Gerhard-Adriaan Dirks Wolters, zoon van Dirk Jacobs Wolters (III-w) en Wilhelmina-Alberdina Egberts Brinkman, geboren Wieringerwerf 30.06.1965. Hij is getrouwd Wieringerwerf 06.07.1990 met Engelina Durks van der Werf, dochter van Durk van der Werf en Stientje van der Zee, geboren Creileroord NOP 03.05.1968. Uit dit huwelijk:

1 Melissa Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 12.10.1991.

2 Richard Dirks Wolters, geboren Wieringerwerf 19.05.1995.

IV-be Ren‚-Eelco Dirks Wolters, zoon van Dirk Jacobs Wolters (III-w) en Wilhelmina-Alberdina Egberts Brinkman, geboren Wieringerwerf 06.07.1966. Hij is getrouwd Wieringerwerf 21.07.1989 met Jantje-Jacoba-Maria Jacobs de Vries, dochter van Jacob de Vries en Jantje Bouma, geboren Middenmeer 18.10.1965. Uit dit huwelijk:

1 Glen Ren‚-Eelcos Wolters, geboren Wieringerwerf 23.09.1990.

2 Jesse Ren‚-Eelcos Wolters, geboren Wieringerwerf 12.01.1993.

IV-bf Jaquelina-Devera Harms Wolters, dochter van Harm Jacobs Wolters (III-x) en Devera-Cornelia Gerrits de Jong, geboren Medemblik 11.07.1967. Zij is getrouwd ñ1986 met (en gescheiden van) Cees Zwaan, geboren Medemblik ñ1967. Uit dit huwelijk:

1 Kristel Cees-Dr (Zwaan) Wolters, geboren Medemblik 28.02.1987.

IV-bg Bouwina-Jolanda Eelkes Wolters, dochter van Eelke Jacobs Wolters (III-y) en Tryntje Arends Jonkman, geboren Singapore 26.02.1964. Zij is getrouwd Wijk bij Duurstede 07.06.1989 met George-Wilhelm Georges van Vugt, zoon van George-Wilhelm van Vugt en Catharina-Maria in 't Veen, geboren Eindhoven 17.02.1958. Uit dit huwelijk:

1 Elisa-Catharina Georges van Vugt, geboren Nieuwegein 24.03.1991.

2 Daphne-Margreta Georges van Vugt, geboren Wijk bij Duurstede 15.11.1992.

3 Simone-Bouwina Georges van Vugt, geboren Maurik 09.08.1994.

IV-bh Ynskje-Christina Eelkes Wolters, dochter van Eelke Jacobs Wolters (III-y) en Tryntje Arends Jonkman, geboren Singapore 26.10.1969. Zij is getrouwd Hammerfest Noorwegen 26.06.1995 met Egil Peters Kaldheim, zoon van Peter Kaldheim en Haldis Flokkevedt, geboren Hagesund Noorwegen 06.08.1964. Uit dit huwelijk:

1 Stephan Wolters Kaldheim, geboren Hagesund Noorwegen 29.03.1996.

IV-bi Jacob-Jan Pieters Wolters, zoon van Pieter Jacobs Wolters (III-z) en Anje Jans van Wier, geboren Alkmaar 09.09.1968. Hij is getrouwd Wieringerwerf 14.01.1992 met Bianca Jas van der Linden, dochter van Jos van der Linden en Cobij Venneken, geboren Haarlem 06.10.1970. Uit dit huwelijk:

1 Anette Jacob-Jans Wolters, geboren Slootdorp 12.09.1993.

2 Erik Jacob-Jans Wolters, geboren Hoorn 31.07.1995.

IV-bj Gerard Pieters Wolters, zoon van Pieter Jacobs Wolters (III-z) en Anje Jans van Wier, geboren Slootdorp 17.03.1971. Hij is getrouwd Wieringerwerf 15.09.1993 met Petra Sebastiaans van der Velde, dochter van Sebastiaan-Marinus van der Velde en Elisabeth-Agatha-Anna Brakeboer, geboren Limmen 30.04.1970. Uit dit huwelijk:

1 Mark Gerards Wolters, geboren Hoorn 21.03.1995.

IV-bk Akke Eelkes Wiersma, dochter van Eelke Thysses Wiersma en Ynskje Tjibbes van der Meulen (III-aa), geboren Hurdegaryp 11.07.1960. Zij is getrouwd Drachten 18.12.1981 met Sjoerd de Witte, geboren Drachten 07.02.1956. Uit dit huwelijk:

1 Frieda Sjoerds de Witte, geboren Drachten 05.09.1987.

IV-bl Saakje Eelkes Wiersma, dochter van Eelke Thysses Wiersma en Ynskje Tjibbes van der Meulen (III-aa), geboren Tytsjerk 09.02.1962. Zij is getrouwd Drachten 23.12.1980 met Hans Rikus Groenhof, zoon van Rikus Groenhof en Hanske ..., geboren Leeuwarden 15.08.1956. Uit dit huwelijk:

1 Yvonne-Hedwig Hanses Groenhof, geboren Drachten 11.06.1981.

2 Ronald-Erwin Hanses Groenhof, geboren Drachten 30.05.1985.

3 York Hanse Groenhof, geboren Drachten 06.12.1992.

IV-bm Tjibbe Eelkes Wiersma, zoon van Eelke Thysses Wiersma en Ynskje Tjibbes van der Meulen (III-aa), geboren Tytsjerk 11.03.1964. Hij is getrouwd Oosterhesselen 03.05.1991 met Manita Schonewille, geboren Oosterhesselen 10.03.1968. Uit dit huwelijk:

1 Janna-Nynke Tjibbes Wiersma, geboren Hoogeveen 31.10.1995.

IV-bn Eelke-Inne Eelkes Wiersma, zoon van Eelke Thysses Wiersma en Ynskje Tjibbes van der Meulen (III-aa), geboren Drachten 13.02.1968. Hij is getrouwd Drachten 04.09.1992 met Evelientje Meinderts Postma, geboren Drachten 08.02.1973. Uit dit huwelijk:

1 Tino Eelkes Wiersma, geboren Drachten 31.12.1992.

2 Ilona Eelkes Wiersma, geboren Drachten 02.01.1994.

IV-bo Akke-Angelinca (Karin) Cornelis Herder, dochter van Cornelis-Oebele Eeltjes Herder en Antje Tjibbes van der Meulen (III-ab), geboren Hoogland 12.07.1967. Zij is getrouwd Burgum 19.03.1992 met Trevor-Stephen-John Whittaker, zoon van Albert Whittaker en Thelma-Irene Sims, geboren Southampton Engeland 25.05.1966. Uit dit huwelijk:

1 Thelma-Irene Trevors Whittaker, geboren Drachten 07.08.1992.

2 Anna-Fleur Trevors Whittaker, geboren Hurdegaryp 18.08.1994.

IV-bp Sandra Adrianus van Lingen, dochter van Adrianus Johannes van der Lingen en Dirkje Tjibbes van der Meulen (III-ac), geboren Ammerstol 28.07.1970. Zij is getrouwd Voorburg 06.09.1991 met John F. Heribertus de Ram, zoon van Heribertus de Ram en Johanna van der Hoeven, geboren Voorburg 20.07.1965. Uit dit huwelijk:

1 Kevin Johns de Ram, geboren Gouda 15.09.1995.

IV-bq Bianca-Pieterina-Jolanda Harmens van der Meulen, dochter van Harm Tjibbes van der Meulen (III-ad) en Rinske Klazes van der Wal, geboren Leeuwarden 21.05.1972. Zij is getrouwd Drachten 10.06.1994 met Jacob Feddes Jaarsma, zoon van Fedde Piers Jaarsma en Geertje Jacobs Terpstra, geboren Drachten 16.11.1967. Uit dit huwelijk:

1 Iris Jacobs Jaarsma, geboren Emmeloord NOP 09.07.1996.

IV-br Margriet-Katharina Meines Nieuweboer, dochter van Meindert Roelofs Nieuweboer en Iemtje Dirks Wolters (III-ag), geboren Zaandam 22.10.1970. Zij woont nu samen met Emanuel-Henri-Ludovic Landru, zoon van Jean-Claude Landru en Evelyne-Emieli‰nne Caux, geboren Haubourdin Frankrijk 15.12.1969. Uit deze relatie:

1 Luc Emanuels Landru, geboren Haarlem 10.08.1996.

IV-bs Hendrik Willems van Dijk, zoon van Willem Hendriks van Dijk (III-ai) en Jantje-Saapke Martinus van Weert, geboren Drachten 01.04.1970. Hij is getrouwd Drachten 01.07.1993 met Jantje Sytzes de Jong, dochter van Sytze-Hille de Jong en Akke Bosma, geboren Ylst 22.07.1969. Uit dit huwelijk:

1 Dennis Hendriks van Dijk, geboren Drachten 28.11.1996.

V-a Ynske Johannes Houkes, dochter van Johannes-Gooitzen Hendriks Houkes (IV-a) en Jeanette Antonius Broeksteeg, geboren Ede 22.11.1964. Zij is getrouwd Harderwijk 03.06.1993 met Dani‰l Markus Wa‰lauruw, zoon van Markus Wa‰lauruw en Johanna Lekatompessy, geboren Barneveld 10.12.1958. Uit dit huwelijk:

1 Siedah-Vallence Daniëls Wa‰lauruw, geboren Ede 08.02.1988.

2 Charece-Yaleesa Dani‰ls Wa‰lauruw, geboren Ede 28.03.1989.

3 Levar-Najee Daniëls Wa‰lauruw, geboren Ede 14.09.1993.

V-b Douwe Johans Zuidendorp, zoon van Johan Douwes Zuidendorp en Aagje-Ankje Remmerts Appelman (IV-f), geboren Leeuwarden 25.05.1968. Hij woont nu samen met Roelie Sybes Remery, dochter van Sybe Remery en Martha Plantinga, geboren Leeuwarden 08.06.1969. Uit deze relatie:

1 Richard Douwes Zuidendorp, geboren Leeuwarden 30.06.1997.

V-c Wiebe Sjoerds Roelsma, zoon van Sjoerd Sybrens Roelsma en Ankje Wiebes Hageman (IV-o), geboren Siegerswoude 07.08.1967. Hij heeft nu een relatie met Sylvia Schwabe, geboren Dusseldorf Dld 02.03.1973. Uit deze relatie:

1 Melissa Sylvias Schwabe, geboren Groningen 14.10.1993.

TO TOP