Spania 1937
Arnulf Øverland


Nu ser vi det ennu en gang, hvad fedrelandskjærlighet er:
Det er å herje sitt eget land ved hjelp av en fremmed hær!
Det er å legge det åpent for redsel og rov og brann!
Det er å slakte folket ned! Slik er det å elske sitt land!

Nu ser vi det ennu en gang, hvem kirken og prestene var,
de som småfolket søkte og tillitsfullt kalte far:
Nu signer de general Francos kanoner og bomber og fly!
At Jesus er glad i kanoner, det fikk vi da se på ny!

Ennu engang fikk vi vite, hvor meget blod vi betaler
for liberalismen og demokratiet og borgernes idealer:
Da Spanias folk fikk velge - og krevet en jordreform,
da var det at prestene bad til Gud, og Franco gikk til storm!

Nu holdes der konferanser for nøitralitetens sak.
Gud vet hvilke oljetruster og rustningskonserner står bak!
Det spanske folk skal slåss for sitt liv med never og nakne kropper
mot panservogner og bombefly og mot 'nøitrale' tropper!

Det er en underlig tanke, men dog en triumf må man si,
både for Folkenes forbund og maktens diplomati -
den er så dialektisk fin, at den nesten ikke kan tenkes:
Endelig kan vi føre krig - uten at freden krenkes!Spania 1937 / Arnulf Øverland. S. 72
I: Den røde front : dikt / Arnulf Øverland. - Oslo : Tiden, 1937

Lokalisert i norske bibliotek gjennom
Samkatalogen for bøker- SAMBOK
Nasjonalbiblioteket

I flere samlinger gjennom:
Diktbasen / Deichmanske Bibliotek