SPANSK BONDEVISE"Til til Spania!"
Stormen bærer bud
at folkets rette hjuring
står og roper mot en mur
"Til til Spania!"
Overfall og ran.
Røverbander ringer oss
og ødelegger gar'n!


Jeg ante inga urå',
jeg eglet ikke strid.
Jeg pløyde jord og sådde
og høstet i si ti'.
Om kvelden gikk jeg til messe
og hørte munkesang,
og sovnet inn til lyden
av tusen kolvers klang.
Ding dang.
Sov spanier! Sov!
Fred over jord og ved fyrstehov.


Jeg vaknet opp med fuglen
og gikk min vante gang,
og tellet rosenkransen,
og hørte munkesang.
Ding dang over Spanias land.
Arbeid i takt under klokkeklang.
Arbeid!


Og plogen min skar furer
i Spanias dype jord,
og veltet gull og grøde
på adelens bord.
For rot og topp på grøda
tar kirkehus og stat,
men beske, strie halmen
vart att til bondemat.
Ding dang!
Fred på jord.
Velstand ved hov og fyrstebord.
Våkn, spanier! Våkn!


Og dyreeventyret
om reven og om bjønn'
kom fram i tankens skogbryn
og minnet meg i lønn,
at just den treskhet reven
har vist mot dumme bjønn,
den viste adelskapet
mot Spanias bondesønn
Det år jeg sådde hvete
vart toppen statens skatt;
men plantet jeg så neper
vart rota revemat.
Da stanste jeg og tenkte,
og så mitt spanske land.
Den drektige slavinne
i stats- og kirkeband.
Fordummet av å nynne
på gammelriddersang,
med sprengte trommehinner
av campanilers klang.
Ding dang, over
over Spanias land.
Deilige Spania, sov!


Da stanste jeg og tenkte
og så mitt fedreland.
En utpint, vakker kvinne
i stats- og kirkeband.
med egne onger bortsatt
hos fattigdom og nød
satt hun som pyntet amme
i solvarm kirkedør.
Og adelsongen vokste seg kjernesterk og stor.
og suget næring av den sultne pleiemor.
Ding dang,
over Spanias land.
Sov, amme! Sov!


Da ropte det fra slottet:
"Du late bondemann,
der står du jo og tenker
og glemmer plog og spann.
Bøy ryggen over åket,
vi tenker jo for deg,
men pass din jord og gar'n
og slit deg ut for meg."
Ding dang
over Spanias land.
Sov, bonde! Sov!


Da svarte jeg og ropte:
"Du er en snedig rev.
Og jeg har vært en dumhjon,
en bjønn i alt mitt strev.
Men nå er dvalen over,
den blunden frisket opp.
Nå vil vi prøve krefter,
kom, Mikkel, ska' vi slåss."

men Mikkel for til kirken
og trev et klokketau.
Og klokkekolven svingte
og klaget vilt og høyt.
Brann! Brann!
over Spanias land,
bonden har reist seg mot adelsstand.
Dreper og slår,
dreper og slår.
Bonden har reist seg fra åket.
Adelsmann fra fremmend land,
prestestand i fremmend land!'
help oss!
Bonden er vaken!


Den klokkeklang ga ekko
gjennom pavens kirkestat,
og løsnet morderflåten hans
som lurer etter ran.
Og kaster giftgassbomber
mot barn på kvinnefang,
og jevner folkeslag med jord
i Jesu Kristi navn.
Brann! Brann!
over Spanias land.
Bonden er vaken, lys ham i bann!


Da mørknet himmelbrynet
av giftgass og av røk,
og bombeflyet suste der falken kretset før.
For regn fikk vi granater,
i plogfura rant blod.
Et gravhull gapte grådig der oksespannet sto.
Krig! Krig mellom mann og mann.


Da så jeg revefjeset gjennom åpne kirkedør:
det gliste fett og velfornøyd
som om det jafset smør.
og ville røverbander fra fjell og ørkensand
de ringtes hit på røvertokt
av pavekirkens bann.
Brenn! Brenn!
Og drep hver mann!
Bonden har reist seg mot adelsstand.


Da løp jeg opp til kirken,
den gamle kjente vei,
og ropte: Hei du Mikkel,
sleng tauet hit til meg.
Det sømmer seg vi skifter,
nå vil jeg spille litt.
Og tona mi skal ringe
en bondeverden hit.


For bonden kjenner klokka,
han kjenner klang og lyd;
den ringte ham til kvile
til yrke og til fryd.
Ding dang over Spanias land,
nå er det bonden som lyser sitt bann,
ringeren ringer,
kolvene svinger:
Bann! Bann!
Bann over adel og prestestand!
Bann over paven!
Bann over ham, som under det hellige Jesu-navn
forrådte og myrdet vårt fedreland.
Bann! Bann!


Kolvene svinger,
stormklokker ringer,
det bær over ørken og høyder og hav.
Det bær over sletter og daler.
Arbeidsmann i fremmend land!
Bonde! Stans ditt oksespann!
Nå vakner et land av dvale.
Hjelp Spania! Hjelp!Spansk bondevise / Ingeborg Refling Hagen. S. 36-45
I: Annendagsfesten. - Oslo : Aschehoug, 1938funnet i: Diktregistret / Deichmanske bibliotek
som analyserer disse dikta i samlinga.

finn diktsamlinga i norske bibliotek:

Ask felleskatalog / BIBSYS
eller

Norsk samkatalog / Nasjonalbiblioteket