Sang for Ålesundsklubben i Oslo Reinert Torgeirson


Ålesund! Barndoms by!
Hjem til deg vi stedse vanker, -
i vårt minne, våre tanker
vi besøker deg på ny.
Når du smilte, når du stormet,
i din ferd på sjø og hav,
har du formet
det som oss vårt særpreg gav.

Ålesund! Ungdoms by!
Våre drømmer, våre lengsler
til å bryte alle stengsler
gav du næring, gav du ly.
Du har herdet oss til ferden
fra din sagnomsuste kyst
ut mot verden
til å prøve livets dyst.

Ålesund! Du vår by!
Med din sang av havets bårer,
med din lyd av travle årer,
og med hvite seil mot sky,-
med din krans av skjær og øyer
og med fjell i skoddedis,
uværsbøyer,
storm og sol og sommerbris

Ålesund! Framtid by!
Du har aldri dådløs ventet,
utpå havet har du hentet
deg din rikdom og ditt ry.
Og der vil du atter binde
glans og heder til ditt navn,
alltid vinne seir til ditt og landets gavn.


Sang for Ålesundsklubben i Oslo : Ålesund Barndoms by! / av R.T.
S. 86-87 i:
Ålesund og Sunnmøre i dikt og sang / i utvalg ved Reinert Torgeirson.
- Ålesund : [Reinert Torgeirson], 1944 (Ålesund: Alb.Gjørtz).- 171 s. :(kart)

oppslag i Nasjonalbibliografien
lokalisering gjennom BIBSYS
bare delvis analysert gjennom Diktregistret / Deichmanske folkebibliotek