Vær hilset vår by!
Reinert Torgeirson


Du dristige by
ved vår værharde kyst,
bestandig på ny
stod du ferdig til dyst.
Hvor andre iblant
så et spill, som var tapt,
en utvei du fant,
der en framtid ble skapt.
Du strøk ikke flagget, du tappert holdt stand,
mens bårene knustes og brøt mot din strand.

I syd og i nord,
langs lei, over hav,
vi følger ditt spor
gjennom skumsprøyt og kav.
Ved Grønland i vest
og i nordhavets is
du årviss var gjest
under storm og forlis.
Den pris du betalte, var høg mangen gang.
Men gjerningen lever i saga og sang.

Og kaltes på dåd
og på utferd igjen,
og ropes på råd
og på modige menn,
som lar det stå til,
så det bryter om stavn,
da vet vi de vil
bringe seiren i havn.
Det målet du setter blir vunnet til slutt.
En vei vil bli funnet, en bane bli brutt.

Med solblanke sund
og med blånende fjell
en sommerdags stund
du kan smile ved kveld.
Men også du lå
der i stormnetters brus
forvitret og grå,
og med drivvåte hus.
La gå, du er skiftende! Slik som du er
har vi, dine sønner og døtre, deg kjær!

Av Sunnmøres jord
med dets sevje og saft
som sønn av sin mor
har du hentet din kraft.
I sagaens ry
og i minnenes glans,
du fletter på ny
deg en ærefull krans.
Vårt Ålesund stevner på dristige tog
som folket fra giske og Hjørungavåg.

Vær hilset, vår by,
som ved havet står vakt!
Det gav deg ditt ry
og det gav deg din makt.
Vær hilset, ditt folk,
som har kjempet din strid
og stått der som tolk
for ditt mot og din flid!
I pakt med din fortid, din framtid er rik.
Ditt folk vil i samkjensle forme den slik.


Vær hilset, vår by / Reinert Torgeirson
S. 93-[95] i:
Ålesund og Sunnmøre i dikt og sang / i utvalg ved Reinert Torgeirson.
- Ålesund : [Reinert Torgeirson], 1944 (Ålesund: Alb.Gjørtz).- 171 s. :(kart)

oppslag i Nasjonalbibliografien
lokalisering gjennom BIBSYS
bare delvis analysert gjennom Diktregistret / Deichmanske folkebibliotek