Gange Rolf på galeien
Reinert Torgeirson


Lufta var kald og grå,
et ugjennomtrengelig mørke,
Gange-Rolf var lei av å stå
på sokkelen og tørke.
Han steg forsiktig ned
først med et bein, så med det andre,
med tunge, verdige fjed
begynte han å vandre.

Midt på St. Olavs plass
stoppet han opp en borger.
-Hvor får en seg her et glass
for å slukke sine sorger?
I Molde, min kjære venn.
Her drikker vi bare kaffe,
men følg meg til klubben hen,
så skal whisky jeg skaffe.

I klubben var salen full,
fulle var også gjestene,
formannen talte tull
og messet verre enn prestene.
Da Gange-Rolf kom inn
ærbødig formannen nikket,
han ble kjenslefull i sind
og tårevåt i blikket

-Si meg, tapre helt,
er du ute fra Giske,
eller fra Lillebelt,
hvorav danskene pleier seg briske?
Svaret kom som et drønn:
Det skal du høre!
Jeg er en Norges sønn,
Jarl av Møre!

Hei, for en fest det ble!
Disker og skap de tømte.
Mye rart fikk en se
lå der og svømte
Da det på natta lei
opp gjennom Parken vaklet,
Gange-Rolf på en snei,
ør av spetaklet.

Tungt og med mye mas,
klatret han opp på sin sokkel:
Jøsses, for et kalas!
Jeg kjenner det i hver knokkel!
Sukket han så: - Jeg vil
- det sa jeg til klubbens dørvakt -
aldri mer gå på dill
i en by som er tørlagt!


Gange-Rolf på galeien/ Reinert Torgeirson
S. 165-166 i:
Ålesund og Sunnmøre i dikt og sang / i utvalg ved Reinert Torgeirson.
- Ålesund : [Reinert Torgeirson], 1944 (Ålesund: Alb.Gjørtz).- 171 s. :(kart)

oppslag i Nasjonalbibliografien
lokalisering gjennom BIBSYS
bare delvis analysert gjennom Diktregistret / Deichmanske folkebibliotek

1