Hun var en av gatens kvinder ...
Reinert Torgeirson


Hun var en av gatens kvinder,
hverken værre eller bedre
end de mange vi paa strøkene har møtt.
Hendes graalig-bleke kinder,
hendes blaalig-blanke øine
bar en glans av noget fagert og forødt.

Da ved vinen vi os bænket,
blev hun livlig og meddelsom,
og hun talte om de dage som var gaat.
Sin fortrolighet hun skjænket
mig den fremmede fra gaten,
det kom støtvis, det kom stammende og braatt.


"Har De sittet ved maskinen,
mellem hjul og blanke remmer
mens det durer som en fjern og mægtig foss?
Det er stønn og hæse hvinen,
det er heftig larm omkring dig,
det er næsten som om hundre mandfolk slaas

Ak, jeg eiet ogsaa drømme,
men hvad hjalp det vel at drømme
mellem hjulenes bankende jag?
Mester holdt os haardt i tømme:
du skal passe din maskine,
det er det som du er sat til idag!

Jeg brøt ut av dette fængsel,
for jeg følte at min ungdom
vilde kvæles i fabrikrummets røk.
Jeg fløi ut i byens trængsel
og blev en av disse kvinder
som befolker de fineste strøk.

Og jeg hører dommen lyde:
du har solgt dig, du har solgt dig!
Men forklar mig: har jeg hat et andet valg?
Naar min skjæbne jeg skal tyde:
- i fabrikken, og paa gaten -
jeg har altid været prisgit kjøp og salg."

----

Jeg blev sittende i tanker,
og jeg saa de unge kvinder,
som forhaabningsfulde hilser livets fest.
Varmt og viltert blodet banker,
og det synger søtt i sindet
som en munter sang med sol og sommerblæst.

Se, de kommer, se de kommer
med sin drøm om elskovs lykke,
med sin unge og urokkelige tro!
Men den flygter - deres sommer,
og de visner - deres drømme,
og den knuses - deres unge, sterke tro!.


Hun var en av gatens kvinder - / Reinert Torgeirson
s. 77-79 i:
Digte / Reinert Torgeirson
Kristiania : DnAs forl., 1920 (Kristiania : Arbeidernes Aktietrykkeri)

oppslag i nasjonalbibliografien,lokalisering i samkatalogen og BIBSYS
oppslag i Diktbasen / Deichmanske bibliotek