Hill dig, du ungdom!
Reinert Torgeirson


Hill dig, du ungdom
som trossig går foran alle
og strider i tro på din sak,
gir den ditt liv og ditt blod.
klart skal du lyse opp i natten
som flammende fakler,
tende hvert hjerte i ild,
vekke til handling hver mann.
Fram, du stridbare, djerve
og kampglade ungdomsfylking,
aldri du tigger om fred,
aldri du firer dit flag.

Herlig som ungdom
vie sitt liv til kampen for frihet
frihet for kvinne og mann,
frihet for arbeidets ætt.
Herlig å stride
midt i en tid da lenkene brytes,
sprenge hver stengende mur,
hevne all urett og hån.
Venter dig døden,
vil du hilse den med smil på din lebe.
Herlig å dø for sin tro
nu vi ser dagningen gry.

Går våre brødre
trette og håbløse under åket,
velger de slavenes lodd,
Ber de bodferdig om grid.
Da skal de unge
istemme oprørets stolte signaler,
reise sitt hærskrik om kamp,
vise i handling sin tro.
Ungdom, gå foran,
kallet du er til å vise oss veien.
veien som skinner i sol,
fremad mot lengslenes land
Hill dig, du ungdom! / Reinert Torgeirson. S. 34-35
I: Arbeidernes sangbok / Saml. av Arbeidernes oplysningsforbund. - Oslo : Arbeiderpartiet , 1933

Lokalisert i norske bibliotek gjennom
Samkatalogen for bøker- SAMBOK
Nasjonalbiblioteket

I flere samlinger gjennom:
Diktbasen / Deichmanske Bibliotek

Reinert Torgeirson-lenker