Fra Kaia til Brua
Reinert Torgeirson
Et bybilde fra tida før århundreskiftet


Vi går gjennom byen fra Kaia til Brua
en morgen med sol i april
Ved annenhvert skridt må du lette på hua,
du møtes av nikk og smil.

Det blinker av sol over tak, over brygger,
det blåser en bris av nordaust,
og bakenfor byen står Aksla og skygger
så grunnfestet trygg og traust.

Se, "Nordfjord" ligger og losser ved Kaia!
Det larmer av vinsjer og kran.
Fra Moljå blir nettop en lastebåt praia,
som frakter på tønner og tran.

Han kaiformann Strømsholm vinker og roper
til "Mira" som skal til å gå.
En nyfiken flokk står og glaner og koper,
han Fløtmann-Jo gumler ei skrå.

Ved Tollbua står noen pratende klynger,
som sprer seg en etter en.
Hør, sjølve Caruso en arie synger
pr. plate fra hjørnekafeen!

Ved Schieldrops hotell blir vi møtt av 'n Ouse
Han virker så morgenfrisk.
Kem er det mon tro, han i dag vil skose
og snerte med viddets pisk?

Smed Hovland står på sin plass i døren
så godslig og rund og blid!
Vi hilser, men mangt vil han vite førend
han lar oss sleppe forbi

Ved Sandborgbrygga ei vedskjøyte ligger,
ved Flua en svart spanjol.
Det synger i seil og i rær og rigger
og havna er fyllt av sol.

I sjappen til Øfsti der tømmes pokalen
på nytt av et tørstig lag.
Se, Sæter og Kvalsund med kurs mot Totalen
og Nikken på vei med sin sag!

I Korsen der losses det kull, så det fyker,
og båter kommer med sild.
Og ut gjennom sundet Dampsprøyta stryker,
mon tro ka som står på spill?

"Arbeideren" lokker med store plakater.
Aha, det blir røverball!
På hjørnet står byens fedre og prater
om hvordan det styres skal.

Fra Brua kan vi se solens skive
gjemme seg bak en sky.
Kor skjønt det er sånn en morgen å drive
rundt i sin egen by!


Fra Kaia til Brua : et bybilde fra tida før århundreskiftet / av
Reinert Torgeirson
S. 72-74 i:
Ålesund og Sunnmøre i dikt og sang / i utvalg ved Reinert Torgeirson.
- Ålesund : [Reinert Torgeirson], 1944 (Ålesund: Alb.Gjørtz).- 171 s. :(kart)

oppslag i Nasjonalbibliografien
lokalisering gjennom BIBSYS
bare delvis analysert gjennom Diktregistret / Deichmanske folkebibliotek