Morgenland
Reinert Torgeirson


Jeg mindes fra min fjerne barndomstid
jeg stod en morgenstund paa fjeldet hjemme,
havskodden ruget langs den bratte lid
dens kolde gufs jeg kunde skarpt fornemme,
dypt nede vaaknet dagens larm og strid,
men intet rop og ingen munter stemme
steg op til mig igjennem skoddehavet,
fjord, by og land laa som begravet.

Da skimtet jeg i øst en gylden flod
som skjælvende i horisonten flimret,
den flammet op med ett i brand og blod,
som straaler av rubin, smaragd det glimret,
en ildraket henover himlen stod
og som av tusen stjerneskud det vrimlet,
og hvite toppe saa jeg glinse, gløde
fantastisk i den rike morgenrøde.


Nu spillet solen op til dagens fest,
havskodden blev beseiret, overmandet,
den lettet og den sidste vaate rest
steg nu som bleke dunster op fra vandet
og seg som hvite skyer ned i vest.
men ungt og smilende laa morgenlandet
det fløitet og det sang i alle lunde
og høit steg tak og lov fra alle munde.


Morgenland / Reinert Torgeirson
s. 57-58 i:
Digte / Reinert Torgeirson
Kristiania : DnAs forl., 1920 (Kristiania : Arbeidernes Aktietrykkeri)

oppslag i nasjonalbibliografien,lokalisering i samkatalogen og BIBSYS
oppslag i Diktbasen / Deichmanske bibliotek