Sommerdag i parken
Reinert Torgeirson

Dypt ved Akslas fot, der trærne kaster skygge,
ligger parken som et lunt og fredlyst sted.
Der vi søker oss litt hvile og litt hygge,
medens solen utmed havet synker ned.
Der vi ofte drev omkring på kjente stier,
og vi svermet der så mangen aftenstund,
mens et sagte nynn av somrens melodier
nådde opp til oss fra havn og fjord og sund.

Og en sommerdag med solen høgt på himlen,
medens ungeflokken tumler seg i lek,
er det hyggelig å blande seg i vrimlen,
skjønt det hender at du blir om hjertet vek.
Du sprang sjøl omkring som barn i disse ganger,
du er også vokset opp ved Akslas fot,
og no er det som din barndoms glemte sanger
fra den glade skaren jubler deg imot.

Hvorfor dvele ved de gamle, bleke minner,
no da luften er så full av duft og lyd,
no da solen over bedd og plener skinner,
der de bugner i sin sommerlige pryd?
Du skal glemme det som gjør ditt sinn bedrøvet,
du skal glemme tidens mas og jag.
La oss finne oss en benk innunder løvet!
Her er deilig sånn en solvarm sommerdag!Sommerdag i parken : dypt ved Akslas fot,
der trærne kaster skygge / av R.T.
S. 169-170 i:
Ålesund og Sunnmøre i dikt og sang / i utvalg ved Reinert Torgeirson.
Ålesund : [Reinert Torgeirson], 1944 (Ålesund: Alb.Gjørtz).- 171 s. :(kart)

oppslag i Nasjonalbibliografien
lokalisering gjennom BIBSYS
bare delvis analysert gjennom Diktregistret / Deichmanske folkebibliotek